‘ไทยฟิล์มถ่ายรูปอินดัผู้หญิง่’ ประกาศหยุดผลิตชั่วคราว – ขับไล่บุคลากร ข้างหลังวิสัยที่เป็นไปการชิงดีชิงเด่นรุนแรงแจะต้นทุนทนทุกข์

กงสี ไทยฟิล์มอินดัอังคณา กำหนด (มหาชน) ได้รุ่งเช้าดามตลาดหุ้นที่ไทย เปิดเผยดุ ดังที่โจทย์ด้านเศรษฐกิจทํามอบมีการแข่งขันดำเกิงณอุตสาหกรรมผู้ประดิษฐ์ฟิล์มบรรจุภัณฑ์ เพราะผลิตภัณฑ์ฟิล์มถ่ายรูปบรรจุภัณฑ์นี้ สิงสู่ณท้องตลาดที่มีการชิงดีชิงเด่นดำเกิงปีกราคาขาย เกิดผลให้ราคาจำหน่ายฟิล์มถ่ายรูปบรรจุภัณฑ์ณท้องตลาดใกล้เคียงกับดักต้นทุนการผลิตสรรพสิ่งบริษัทฯ ประการครอบครองความหมายสําคัญ มีผลแยกออกกาน้ำรดําเนินธุรกิจสิ่งของบริษัทฯ เข้าเนื้อติดต่อกันมากมายชันษา จากสถานการณ์ข้างต้นที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งแห่ง 3/2562 ครั้นวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 จึ่งได้ลงความเห็นปันออกบริษัทฯ จอดการผลิตหมดด้วยกันชั่วคราว ตั้งแต่คาดคะเนต้นเดือนเดือนกันยายน 2562 เป็นต้นไป พร้อมทั้งปรับตัดทอนจําเก้านพนักงาน โดยให้ออกพนักงานคาดคะเนอัตราร้อยละ 30 สิ่งของจํานวนพนักงานทั้งเพของบริษัทฯ เพราะซื้อทดแทนตามที่เทศบัญญัติพลังทนต์ทิชากรําครั้งด ส่งผลตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2562 พอให้บริษัทฯ แก้ไขล่าการผลิตด้วยกันพัฒนาการเกิดฟิล์มถ่ายรูป ซึ่งต้องชดใช้กาลเวลาไม่น้อยกระทั่ง 6 พระจันทร์ ดังที่ชิ้นเครื่องจักรกลบางรายงานจำต้องสั่งทําขนมจากต่างประเทศ โดยบริษัทฯ จักทํากาน้ำรบราํารุงรักษาเครื่องจักรที่สมรรถ ริเริ่มการผลิตคว้าอย่างมีประสิทธิภาพโปร่งแสงช้าการผลิตก่อน ด้วยกันขยายเจียรช้าการผลิตถัดจากครอบครองลําดับ ซึ่งบริษัทฯ จักปรับขนบธรรมเนียมงาน แยกออกคล้องจองกับดักประการฟิล์มบรรจุภัณฑ์และกําลังการผลิตถัดไป อนึ่ง หุ้นส่วน ไทยฟิล์มอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจหลักเขตในการผลิตแท่งฟิล์มถ่ายรูปพลาสติก แห่งนําไปชดใช้แห่งการผันแปรตัว ดำรงฐานะบรรจุภัณฑ์ สื่อพิมพ์ เทปต้นกาว ซึ่งผิดแผกแตกต่างกักคุมติดตามคุณลักษณะสรรพสิ่งฟิล์มถ่ายรูป เพื่อที่จะจําหน่ายภายในประเทศและการส่งออกต่างด้าว ของ BOPP Film, Polyester Film, CPP Film กับ Metallized Film เพราะว่าแห่งชันษา 2559 ส่งผลการปฏิบัติงานเข้าเนื้อจริง 132.04 ล้านตีน ปี 2560 เข้าเนื้อ 264.03 ล้านบาทา ชันษา 2561 มีผลเข้าเนื้อจริง 104.33 กล้อนบาท และล่าสุดไตรมาสที่ 1 พรรษา 2562 มีผลกระทบเข้าเนื้อแท้ 26.42 ล้านตีน NewsLayoffจอดการผลิตThaifilmindustry