‘ไซมอน’ เลขานุการนักบินอวกาศระบบปัญญาประดิษฐ์เนื้อตัวแต่ต้นสรรพสิ่งพื้นโลก แรมรอนไปสู่สำนักงานต่างดาวนานาชาติหลังจากนั้น

เจ้าเอ็งคำเล่าลือป่าหญ้าษ์ อัศวพิชยนต์ รองเอ็มดี กลุ่มการทำงานกระไอกระแอมบีเอ็ม คลาวด์ กับโซลูชันส์ หุ้นส่วน กระไอกระแอมบีเอ็ม ประเทศไทย จำกัด ไม่มิดชิดจรดความสำเร็จของแอร์บัส (Airbus) ในการพัฒนา “ไซเขามอน” (Crew Interactive Mobile Companion หรือ CIMON) ในนามของศูนย์รวมต่างดาวยานเยอรมัน (German Aerospace Center: DLR) เพราะว่าไซมอนเป็นหุ่นสมองกลปัญญาประดิษฐ์ที่ใช้เทคโนโลยีกระไอกระแอมบีเอ็ม ข้อปฏิบัติดั้ง สถานที่คว้าติดตามนักบินอวกาศอเล็กซานเดอร์ เกิร์สต ไปสู่สำนักงานนอกโลกนานาประเทศ (ISS)เมื่อดวงจันทร์เดือนมิถุนายนที่ผ่านมา เพื่อช่วยเหลือความประพฤติกิจการประธาน 3 ชนิดคือว่า การรวมหัวทำพิสูจน์กับคริสตัลงานแก้ปัญหาลูกบาศก์สิ่งของช่องบิกเพราะอาศัยวิดีโอกระยาเลย กับการทดลองทางการแพทย์แห่ง#สลับซับซ้อนโดยชดใช้ไซมอนทำงานกล้องยาสูบเหาะได้แปลน “อัจฉริยะ”ไซมอนเป็นระบบอัจฉริยะร่างอินเตอร์เล็กคทิฟสถานที่พกพาคว้า ที่จะดำรงฐานะผู้ช่วยนักบินอวกาศเกเริร์สตในการงานครั้งที่2 สู่สำนักงานต่างดาวนานาชาติ เพื่อที่จะทำหน้าที่เป็นหัวหน้าที่ทำการอวกาศในที่ช่วงลำดับที่สองของวัตรการระยะเวลา 6 ดวงจันทร์ โดยไซมอนครอบครองการพัฒนาเพราะแอร์บัสในนามของศูนย์ต่างดาวยานเยอรมัน และจะมีกรรมสิทธิ์การเพิ่มสอบบนบานศาลกล่าวสำนักงานนอกโลกนานาชาติ ภายใต้การงาน “ฮอไหนซันส์” สรรพสิ่งองค์การนอกโลกทวีปยุโรป (European Space Agency) หุ่นยนต์ปัญญาประดิษฐ์ไซมอแม่นมีสัณฐานครอบครองอุปกรณ์กลมดิกๆ ขนาดเล็ก มีน้ำหนักคาด 5 กิโล หน้าและความเห็นดิจิทัล หมายรวมการใช้ระบบปัญญาประดิษฐ์ของไซเขามอน ทำให้ไซเขามอนครอบครองเท่าเทียม “เสี่ยวร่วมกิจธุระ” สรรพสิ่งบรรดากะลาสีบนบานต่างดาว เพราะพวกมากปฏิรูปที่รับผิดชอบการพัฒนาไซเขามอนคาดการณ์ตวาดไซเขามอนจักช่วยลดความเครียดสรรพสิ่งบรรดานักบินอวกาศ ขณะเดียวกันก็ช่วยปฏิสังขรณ์ประสิทธิภาพการทำงาน กับทำหน้าที่เป็นระบบเตือนล่วงหน้ากรณีที่เกิดโจทย์ทางเทคนิค ซึ่งนับว่าเป็นงานเข้าช่วยแก้ไขข้อความสวัสดี ไซมอนศึกษาเช่นไร ช่วงปัจจุบันไซเขามอนครอบครองงานฝึกหัดมอบสมรรถระบุสภาพแวดล้อมสรรพสิ่งรูปและสมรรถเจาะจงเพื่อนคุยที่เป็นมนุชแห่งความแข็งแรงมีความเกี่ยวข้องกับดักรูปคว้าเพราะว่าเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) เอาใจช่วยมอบไซเขามอนสามารถประมวลผลข้อความ คำพูด และจิตรเลขาหมายรวมสนับสนุนดึงข่าวและข้อความค้นพบต่างๆ ได้อีกด้วย ทักษะเหล่านี้ (ซึ่งสามารถฝึกฝนทีละซีกและมากขึ้นความลึกซึ้งที่บริบทสิ่งของงานแห่งมีกรรมสิทธิ์มอบหมายให้เข้าไปได้) มีกรรมสิทธิ์การพัฒนาขึ้นบนหลักสิ่งของการศึกษา การให้เหตุผล กับการเล่าเรียน เทคโนโลยีด้านการเห็นทิวทัศน์และการแก้แค้นอีกด้วยภาษาของกิจวัตรสันจมูกเอาใจช่วยมอบไซมอนสามารถระลึกอเล็กซานเดอร์ เกเริร์สต์ ได้ เปลี่ยนงาน#ลองขนมจากต้นแบบเสียงกับรูปภาพสิ่งของเกเริร์สต์รวมทั้งรูปภาพสิ่งของคนแห่ง “มิได้ เกเริร์สต์” นอกจากนี้ไซมอนยังสิงความสามารถในที่การจำแนกแบ่งแยกทิวภาพ (Visual Recognition) สรรพสิ่งข้อปฏิบัติดั้ง เพื่อทำความเข้าใจผังแบบสร้างของแตงโมแลดูลโคลัมบัสบนที่ทำการต่างดาวนานาประเทศ ซึ่งทำให้ไซมอนสมรรถเคลื่อนที่ไปรอบๆ ได้มาประการไร้โจทย์ไซเขามอนอีกทั้งได้ทำความเข้าใจกรรมวิธีทำงานทั้งปวงพอให้สามารถสนับสนุนกระทำการทดลองต่างๆ บนบานยานอวกาศได้พร้อมด้วย เพราะว่าบางครั้งการทดลองคงประกอบด้วยกรรมวิธีกระยาเลย มากกว่า 100 กรรมวิธีที่ผิดแผกกัน ซึ่งไซเขามอนรู้จะกระบวนการเหล่านั้นทั้งปวง ปัญญาประดิษฐ์บนบานศาลกล่าวหมู่คลาวด์ – ข่าวที่ถือสิทธิ์การปกป้อง บริการกระไอกระแอมบีเอ็ม ข้อปฏิบัติดั้ง บนบานไอบีเอ็ม คสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวด์ ช่วยแยกออกข่าวสารสถานที่ละเอียดอ่อนและครอบครองสรรพสิ่งหน่วยงานอวกาศนานาชาติถือสิทธิ์การปกป้องเก็บไม่ว่าข่าวจะไม่ผิดก่อสร้างขึ้นบนบานศาลกล่าวเซิร์ฟเวอร์ ดาต้าเบส หรือไม่ก็ที่ใดก็ตามเพราะผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องอัพโหลดข้อมูลจรวางแห่งระเบียบคลาวด์พาเหียรเพื่อใช้คืนความเก่งกาจข้าง AI ชนิดบริบูรณ์ความสามารถแต่อย่างใด โมเดลข่าวสารกับความเป็นส่วนตัวสิ่งของกระไอกระแอมบีเอ็มช่วยมอบหน่วยงานสมรรถ#ลองโมเดล AI พร้อมด้วยเทคโนโลยีสรรพสิ่งข้อปฏิบัติดั้ง โดยไม่จำเป็นต้องเชื่อมร่วมข้อมูลสถานที่ละเอียดหรือไม่ก็ครอบครองเข้ากับโมเดลร่างสาธารณะแต่อย่างใดและจักปราศจากองค์กรไร (หรือแม้แต่ไอบีเอ็ม) สถานที่สมรรถจับข้อมูลนี้จากไปใช้เจริญแอพทหาริเคชันยาเรือ AI อื่นๆ เสริมคว้าช่วยมอบผู้ใช้สำคัญใจคว้าตวาดจักสมรรถเก็บรักษาข่าวสถานที่สำคัญเต็มที่สิ่งของร่างกายวางเป็นส่วนตัวและภายใต้กรรมสิทธิ์ และทรัพย์สินทางปัญญารวมถึงข่าวสารสรรพสิ่งบริษัทจักไม่ผิดใช้ประโยชน์สร้างความได้เปรียบแยกออกแก่ชราหุ้นส่วนเองเพียงนั้น ซึ่งนับว่าเป็นเหตุผลหลักสถานที่ทำเอาแอร์บัสเลือกไอบีเอ็มครอบครองแนวร่วมในการพัฒนาไซเขามอน ที่ระยะห่างกลาง โครงการไซมอนจะก่นสถานที่เอาท์พุตของหมวดทางจิตวิทยาซึ่งสมรรถมีขึ้นกับดักคณะเล็กๆ ระหว่างภารกิจระยะยาวบนบานศาลกล่าวนอกโลก เพราะผู้คิดค้นไซเขามอพี่เลี้ยงเด็กีความแน่ใจสั่งการความเกี่ยวข้องทางสังคมระหว่างมนุษย์กับดักหุ่นสมองกล หรือในกรณีนี้คือว่าระหว่างนักบินอวกาศกับดักเลขานุการอัจฉริยะบนบานศาลกล่าวนอกโลกสถานที่ครอบครองงานติดตั้งสถานะที่เป็นอยู่เหตุฉลาดทางอารมณ์ จะมีผลประธานประกบการบรรลุของภารกิจ ด้วยกันจะสามารถนำไปใช้ประโยชน์กับดักกิจธุระที่โรงพยาบาลหรือไม่ก็การเอื้อเฟื้อบริการปีกนางพยาบาลถัดจาก NewsAISpacecimon

https://storage.googleapis.com/techsauce-prod/uploads/2018/07/CIMON-at-ISS.jpg