ให้การจ่ายค่าธรรมเนียมเป็นเรื่องง่ายขึ้นไป เมื่อกรมสรรพากร ร่วมกับ 2C2P ให้บริการรับจ่ายค่าธรรมเนียมผ่านบัตรเครดิต

การจับจ่ายใช้สอยเงินภาษี จะเกิดเรื่องคล่องขึ้นไป เพราะกรมสรรพากร คว้ารวมหัวกับดัก กองกลางทูซีทูอ้วนพี (แหลมทอง) จำกัด ให้บริการจ่ายเงินภาษีผ่านช่องทาง Mobile Application – easyBills ซึ่งแอปพลิเคชั่น Mobile Payment สถานที่ปฏิรูปเพราะ 2C2P นงคราญพัดชา สกุลกีความยินดียุยงต รองอธิบดีกรมสรรพากร ได้มาร่วมลงลายมือชื่อในที่รายงานข้อกำหนดให้บริการการยอมรับชำระเงินภาษีเรื่องการนูนแบบจัดโชว์กำหนดการค่าธรรมเนียมผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทางเว็บไซต์ของกรมสรรพากร กับหัวหน้าปิยชาติ รัตติน์ให้พร กรรมการว่าการหุ้นส่วน ทูซีทูอ้วน (ประเทศไทย) จำกัด ณความร่วมแรงร่วมใจโอกาสนี้ เสร็จเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการข้างจับจ่ายใช้สอยภาษีอากร ซึ่งหวานคอแร้ง ว่องไว คล่องๆ ด้วยกันเป็นเหตุให้ประชาชนเข้าถึงการจับจ่ายเงินภาษีมอบสมบูรณ์ด้วย ซึ่งกบิลนี้รองการจ่ายค่าธรรมเนียมเปลี่ยนบัตรเครดิต MasterCard นงคราญพัดชา สกุลกีรดียุต รองอธิบดีกรมสรรพากร เปิดเผยตวาด “ที่ผ่านมา กรมสรรพากรคว้าจัดการสมรู้ร่วมคิดกับดักหลายๆ องค์การในที่งานรับจ่ายเงินภาษีจากนั้น ซึ่งสุดท้าย กองกลาง ทูซีทูอ้วนพี (แหลมทอง) จำกัด ได้มาร่วมมือเพราะดำรงฐานะหน่วยงานที่ค่อนข้างจะครบครัน ประกอบด้วยความน่านับถือณการสารภาพวางเงิน ซึ่งชิ้นนี้ได้อำนวยความสะดวกมอบกับประชาชนสถานที่มุ่งจับจ่ายภาษีอากร พอกพูนทางการจับจ่ายกับอีกต่างหากพอกพูนรายได้บ้านเมืองคว้าอีกทางด้วย ซึ่งเป็นความมุ่งมั่นสรรพสิ่งกรมสรรพากรที่คร่ำเคร่งบริการสถานที่สะอาด และพร้อมด้วยเทคโนโลยีสถานที่ทันสมัยมอบกลางเมืองต้องใจมากมาย หัวนอนปลายตีน: Prachachat.net สำหรับ easyBills สรรพสิ่ง 2C2P ปัจจุบันรับการจ่ายสาธารณูปโภคหลายปีก อาทิเช่น NewsPR NewsTax2C2PThailandGovernmentCredit Card