ใครเจียรญี่ปุ่นเช็คเร็ว! Airbnb ลบออกที่พักกว่า 80% ณญี่ปุ่น

ผิใครจรเยือนประเทศญี่ปุ่นบ่อยครั้งจักทราบบริสุทธ์แหว Airbnb เป็นเลิศแห่งทางเลือกแห่งดีงามสิ่งของด้าวนี้ ด้วยปริมาณที่พักที่ประกอบด้วยปันออกเลือกคัดยิ่งนัก ขนาดกว้าง ด้วยกันบางที่มีประโยชน์ถูกกระทั่งโฮเต็ล เป็นเหตุให้นักท่องเที่ยวแหล่มนุชสับเปลี่ยนทางเลือกจาก Hostel ไม่ก็โฮเต็ลมาครอบครอง Airbnb ยิ่งพอก้าวเข้าสู่สนามบิน เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคนเข้าเมืองก็ครบถ้วนปันออกข้อแนะแห่งการกรอกที่อาศัยสิ่งของ Airbnb ชนิดคล่องแคล่ว แม้ว่าณ เวลานี้โอกาสสิ่งของนักเที่ยวอาจจะไม่ตามเดิมอีกต่อไป ครั้น Airbnb ตกลงใจหักบ้านพักกว่า 80% ออกจากกบิล ก่อนหน้าคงเป็นข่าวบริสุทธ์เพราะว่าใครแหล่คน พอญี่ปุ่นได้มาเปิดทางปันออก Airbnb บริการอย่างถูกต้อง ติดสอยห้อยตามกฏหมายของ Home-Sharing หรือว่าแห่งประเทศญี่ปุ่นเรียกแหว Minpaku (การช่างเช่าระยะสั้น) นั่นเอง ซึ่งกฏหมายก็กำลังจะมีผลกระทบในวันที่ 15 มิถุนายนนี้จากนั้น แต่ว่าเรื่องก็อีกต่างหากเปล่าง่าย พออีกทั้งมีที่พักกระทั่ง 80% ที่มีรูปพรรณสัณฐานไม่เที่ยงตรงติดตามกฏหมาย กับเจ้าของบ้านยังเลือกคัดสิงสถิตสิงสู่ในเนื้อที่สีเทา ทำเอา Airbnb ตัดปัญหาเพราะงานหักออกบ้านพักแห่งหนจากเดิมทีมีปริมาณกะ 62,000 แห่งหน เหลือหลอเพียง 13,800 แห่งเพียงนั้น คิดดูเป็นปริมาณจรด 80% ทีเดียว ณกฏหมายใหม่ประกอบด้วยงานระบุดุ ผู้ให้บริการจะสมรรถปล่อยเช่าซื้อได้มาเปล่าพ้น 180 วัน/1 ปี โดยจักต้องลงนามบ้านสรรพสิ่งตัวกับดักองค์การเขต ซึ่งผู้ที่ไม่ไหวขออนุญาตจักไม่สมรรถให้บริการได้มา โดยพอกฏหมายตรงนี้ออกมา เจ้าบ้านบางส่วนก็อีกต่างหากไม่ปฏิบัติตามกฏ Airbnb จึ่งจำเป็นต้องหักออกที่อยู่จากกบิลอย่างนี้ Airbnb ซึ่งก้าวหน้าอย่างเร็วในญี่ปุ่นตั้งแต่ชันษา 2013 คงต้องทบทวนเนื้อความสรรพสิ่งแนวทางรายได้ ครั้นผลรวมที่อยู่ได้มาน้อยลงเจียรเต็มแรง คำอธิบายเพิ่มเติม nikkei NewsJapanAirbnbhome-sharing