ใครจะมา win ? เปิดกรุผลงาน 6 เทศมนตรี เข้าไปชิงตำแหน่ง CEO ปตท. มนุชใหม่