โสภณ ราชพิทักษ์ ‘New Normal ที่จะบังเกิดถือเอาว่าการ re-supply chain หมดด้วยกันสิ่งของแหล่งหล้าตรงนี้’

real estate (อสังหาริมทรัพย์) ครอบครองอีกหนึ่งการทำงานแห่งต้องพบปะกับดัก New Normal ซึ่งเกิดขนมจากพฤติกรรมสรรพสิ่งผู้ซื้อที่กลาย หลังทั่วโลกครอบครองผลกระทบขนมจากงานแพร่ระบาดครั้งใหญ่สิ่งของ Covid-19 จึงดำรงฐานะโจทย์แห่งผู้ให้บริการแพลตแบบฟอร์มปีกอสังหาริมทรัพย์ครบวงจรประการบมจ. เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (แหลมทอง) หรือ FPT ต้องเตรียมแจกหมู่ผู้ซื้อผู้ได้รับความกระทบกระเทือนยังเจียรดามได้มา ดังที่ร่างกายหุ้นส่วนเองก็จำต้องส่งเสริมแรงเพื่ออนาคตกาลเช่นกัน Prop Tech อีกรวมหมดนำเทคโนโลยี Building Information Management (BIM) มาทำให้เรียบใช้พอให้ก่อเกิด Sustainability ที่การแก้ปัญหาปีกที่แวดล้อมและเข้าผู้เข้าคนรอบตัวด้วย ขนมจากการเปิดเผยสรรพสิ่งงาม ราชรักษา ผู้ดูแลเทิ่ง บมจ. เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (แหลมทอง) FPT เป็นหุ้นส่วนในพวกบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ซึ่งงานเสาถือเอาว่าเป็นผู้ให้บริการแพลตฟอร์มด้าน real estate ครบวงจรของด้าว ช่วงปัจจุบันเป็นเลิศที่กงสีผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อจะงานอุตสาหกรรมกับโลจิสติกส์แห่งหนใหญ่ตกขอบของประเทศไทย เพราะภายหลังขนมจากการเข้าไปซื้อการงานสิ่งของบมจ. เมทนีกาญจนา พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ หรือว่า GOLD แล้วจึงทำให้ FPT ครอบครองผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่มีความหลาก ทั่วไปอสังหาริมทรัพย์ชนิดบ้านพักอาศัย (Residential) ด้วยกัน พาณิชยกรรมและโฮเต็ล (Commercial and Hospitality) เช่น สามย่าน เกลอทาวนเวียน์ เอฟวายกระไอกระแอม เซ็นเตอร์ หยุดบลิว โฮเต็ล แผ่งวงล้อม เป็นต้น หมายรวมอีกต่างหากเป็นผู้ช่วยเหลือและผู้จัดการกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์กับอำนาจการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อที่จะอุตสาหกรรมเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ หรือว่า FTREIT ระหว่างที่ GOLD ดำรงฐานะผู้ช่วยเหลือกับผู้บัญชาบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์เพื่อการลงทุนในอำนาจการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนพบร์ (GVREIT) เพื่อที่จะการลงทุนณอสังหาริมทรัพย์ชายพาณิชยกรรมCovid-19 ส่งผลแจะดามการทำงาน real estate อย่างไรบ้างด้วยเรื่องที่ดีฉันขยายการลงทุนเจียรใน real estate หลากหลายชนิด ทำให้ผลกระทบสรรพสิ่ง Covid-19 ประกอบด้วยคดี#สลับซับซ้อน ณด้านของอสังหาริมทรัพย์เพื่อที่จะการพาในิชกว้านรรมควันด้วยกันโฮเต็ล เห็นว่าชายทะเลแตะตรากตรำน่าจะเป็นผู้เช่าข้าง retail กับ office building ดังที่มีการประกาศออกมาแหวให้ปิดร้านค้าแตกต่าง ๆ อันแห่งมองเห็นตกว่า real estate แห่งเรียกแหว physical investment วันนี้ถูก disrupt ชัดแจ๋วมากจากผลกระทบกระเทือนของ Covid-19 ซึ่งทำให้ฉันต้องหวนกลับนึกดูณชายกลุยุทธ์จัดการลงทุนในเนื้อที่ขนาดใหญ่จะปรับเปลี่ยนจรไปสู่พื้นที่ขนาดเล็กลง ซึ่งดำรงฐานะ New Normal (ความสามัญในหนทางนวชาต/กฏเกณฑ์นวชาต) ที่จะมีขึ้นยิ่งกว่าระยะแห่งหนการขายทางออนไลน์บังเกิดอีก ดังที่ทั้งหมดเปล่าสามารถเดินเข้ามาณห้างไม่ก็ออฟฟิศได้ ทุกคนกลับมาไปชดใช้ออนไลน์จัง ทำเอาห้างสรรพสินค้ากลายเป็นพ่างที่ซึ่งหมู่ผู้ให้บริการส่งของลงมาสารภาพของแล้วนำไปสู่ต่อให้ผู้ซื้อจรดที่อยู่ เหตุฉะนี้ร้านรวงเหล่านั้นไม่จำเป็นจำเป็นต้องสิงสู่ในห้างสรรพสินค้า ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตรีารจำหน่ายของกินหรือสินค้าได้ แล้วจึงดำรงฐานะอันแห่ง real estate developer ต้องลงมาคิดห้ามแหวเหตุการณ์นี้จักก่อกำเนิดครอบครอง new normal ได้มาหรือไหมราวกับณส่วนสำนักงานให้เช่าที่ Covid-19 ก็เป็นรูปเป็นร่างหนึ่งที่บอกให้เห็นแหวคนตั้งใจใช้ flexible space เจริญ เพราะประชากรไม่ต้องการมาอยู่ร่วมกักคุมจัง ๆ แต่ละพวกหัวมุมสิ่งของตัวเอง สามารถสั่งสนทนากันผ่านออนไลน์ได้มา เป็นเหตุให้ Future of Work จักลงมาปรับเปลี่ยนการจัดวางอาคารสำนักงาน ซึ่งเป็นเหตุให้คว้าเข้าใจ Co-Working Space จะมาตอบปัญหา new normal หลัง Covid-19 ได้ด้วย เพื่ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการอยู่อาศัยคงจะไม่ได้กระทบผลกระทบกระเทือนขนมจาก Covid-19 ยิ่งนักนัก แต่ว่าทำเอามนุชไม่หิวออกไปดูที่อยู่ จึงเป็น New Normal สิ่งของการงานค้าที่อยู่ตวาดทำยังไงให้ลูกค้าสามารถใช้คืน Virtual Visits ได้ขณะเมื่อด้านอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรม (ร.ง.สำเร็จรูปกับโกดัง) ตรงนั้น ชายทะเล Factory ได้รับผลกระทบ 2 ความทั่วสงครามการขายและ Covid-19 แห่งหนเป็นเหตุให้กังวลโซ่อุปทานก่อเกิดงานติดขัด ทั่วจากชายหาดวัตถุดิบจากนครจีนเปล่าสามารถส่งลงมาคว้าราวกับที่ของซื้อของขายแห่งหนกำเนิดจึ่งไม่สามารถส่งจรอีกต่างหากด้าวที่หมายได้มา แต่ก็คิดว่าเป็นปัญหาระยะสั้นแต่ว่า New Normal ที่จะเกิดขึ้นถือเอาว่างาน re-supply chain ทั้งสิ้นของพื้นแผ่นดินตรงนี้ แห่งหนผู้ก่อกำเนิดสินค้าคงจำเป็นต้องสอดส่ายแหล่งผลิตวัตถุดิบในประเทศอื่น ๆ เป็นต้นว่า แหลมทอง อินโดนีเซีย เวียดนาม นอกเหนือจากแห่งหนบุรีประเทศจีนซึ่งเป็นโคนเทิ่งที่ช่วงก่อนกำหนดนี้ เพื่อจะตัดทอนความเสี่ยงในภายหน้า หรือว่าทำให้ระเบียบกังวลโซ่อุปทานมีคดีเท่ากันจำเริญ ชายทะเลที่สองคือว่า Warehouse ที่มีความต้องการมาขึ้นไปข้างหลังการแพร่เชื้อของ Covid-19 ซึ่งดำรงฐานะพลังรุนจากงานเจริญสิ่งของการค้าขายออนไลน์ เสียแต่ว่าก็จำต้องดำรงฐานะกุดังที่อาศัยที่ทำเลที่ซูบปัญหา New Normal สิ่งของเศรษฐกิจนวชาตอีกด้วยรอบ ๆ เมืองใหญ่เทพดา ดังนั้น อีกด้วย Covid-19 ด้วยกัน E-commerce จักช่วยเติมแยกออกงาน Warehouse เป็นงานแห่งหนควรจะยังคงใช้ได้อยู่ ขนาดที่ระยะสั้นคงอีกทั้งมีปัญหา เพราะว่าเปล่าสามารถเขียนเติมผลิตภัณฑ์คว้าดังเดิม ซึ่งบังเกิดผลมาจากการนำเข้าไปส่งออกอีกทั้งทำได้ทุจำเริญ เสียแต่ว่าระยะห่างกลางๆด้วยกันระยะยาว ไทยยังรับประโยชน์จากการงาน Warehouse อยู่ “ถ้า real estate เนื้อตัวไหนวิกฤต ก็ต้องรีบปรับพฤติกรรม เสียแต่ว่าแม้ดีงามสิงสู่แล้วจึงเสริมแยกออกมั่นคง ณ เวลานี้บากบั่นดูดุจะมา balance กันได้ยังไงภายใต้ portfolio แห่งดีฉันมีอยู่” ที่ระยะสั้นก่อนจะไปสู่ New Normal จักมีทางคลอดอย่างไรบ้างณซีกการทำงานที่ได้รับผลกระทบกระเทือนทรงไว้ต้องบากบั่นสอดส่องด้วยกันรักษาฐานลูกค้าแยกออกอีกทั้งสิงสู่กับดีฉันทาบได้ เพื่อให้นกเขามีหวังที่จะหวนกลับที่การทำงานและไปประกบได้มา เป็นต้นว่า ณระยะสั้นชายฝั่งอุตสาหกรรม อีฉันก็มานะบากบั่นหยุดผู้ประกอบการแยกออกสิงสู่ณอาคารของฉันแจกคว้ามากตกขอบ เข้าไปดูแลเรื่องผลกระทบที่ระยะสั้นแต่ว่าอาคารจักจำต้องดับยอม ซึ่ง 1 ใน 3 สรรพสิ่งลูกค้าครอบครองอุตสาหกรรมทางด้านยานยนต์และอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมแห่งหนครอบครองผลกระทบค่อนข้างจังที่ระยะนี้ คิดว่าขณะนี้เป็นบทบาทของการจับจ่ายใช้สอยภาครัฐแห่งจำเป็นต้องมาลุ้นแจกมนุษย์ไปประกบได้มาก่อนกำหนด จากนั้นตอนสิ้นปีนี้แม้ความ Covid-19 อวสานได้มาจริงๆ จะประกอบด้วยงานใช้สอยของผู้บริโภคกลับ จากนั้นการลงทุนนวชาตน่าเริ่มเหลือบเห็นได้มาในช่วงต้นปีหน้าตา“ทั้งหมดมานะบากบั่นดูแลด้วยกันรักษาโคนผู้ซื้อ ควบคู่เจียรกับดักศึกษาดามการเปลี่ยนแปลงใหม่ ๆ รวมถึง New Normal เจียรจนกระทั่งการปรับ business model”การรักษากกผู้บริโภค จะประกอบด้วยมาตราการอย่างไรบ้างในด้านตรงนี้ทีมก็กำลังวังชาเรียนรู้สิงสู่ เพราะว่าวันนี้อีฉันอีกต่างหากเขลาตวาดจักจรอวสานเมื่อไหร่ จึ่งกำลังติดตามอยู่ เสียแต่ว่าณท้ายที่สุดคงจะมี package ออกมาแจกทางผู้เช่าที่ดีฉันวางแผนเก็บแล้วแต่อีกต่างหากโง่ดุจำต้องเท่าไรแล้วจึงพอ ซึ่งซูบได้มาลำบากเหมือนกัน ก็เพราะว่าวันนี้ยังมองไม่เห็นแหวริมอุมงค์สิงสู่ตรงไหน สมมติว่าคอยไม่มีเงินแน่แก่ใจจากนั้น วันนั้นฉันครบถ้วนจักเข้าไปสอดส่องดูแลมาก เตรียมรับ New Normal ที่จะมีขึ้นถัดจากอย่างไรบ้างFPT มีงานทำคดี Prop Tech (Real Estate Technology) เพราะว่าประกอบด้วยการจัดตั้งขึ้น Innovation Lab ซึ่งจะประกอบด้วยโจทย์แห่งหนต้องจรนึกดูเกี่ยวกับ New Normal ที่จะบังเกิด จักมี Prop Tech กระไรหลักแหล่งสนับสนุนเติมเต็มคว้า ตัวอย่างเช่นก่อนกำหนดตรงนี้ที่พวก Innovation Lab มีโจทย์แห่งหนจำเป็นต้อง connect ด้านสรรพสิ่ง physical world กับดัก cloud world เสียแต่ว่าจากงานกระจัดกระจายสรรพสิ่ง Covid-19 ก็ส่งเสริมแจกจำเป็นต้องเร่งแจกก่อกำเนิดแจ้นขึ้นไป ต้องประเทืองคณะทำงานด้านเทคโนโลยีลงมามากขึ้น เพื่อให้ business model นวชาตที่เป็น cloud จักจำต้องเดินหน้าแยกออกแจ้นกระทั่งนี้ วัตถุปัจจัยไรที่เป็นเหตุให้ FPT ให้ความสำคัญกับดักความ Sustainabilityจากแห่งหนฉันครอบครองบริษัทลูกสิ่งของ Frasers Property Limited แห่งสิงคโปร์ ซึ่งประกอบด้วย TCC Group ครอบครองบริษัทแม่อีกที เพราะมีการลงทุนอยู่ในมาก ๆ ด้าวมิใช่เพียงเจาะจงในไทยเท่านั้น แล้วจึงประกอบด้วยแนวนโยบายชัดแจ๋วที่งานเป็น ‘good citizen’ เพื่อทุกแดนแห่งฉันให้ทุนอยู่ เพราะว่าวจีตวาด ‘good citizen’ ก็ถือเอาว่าการพัฒนาชนิดจีรัง หรือ Sustainability ที่มุมแห่งหนดำรงฐานะนโยบายระดับโลกของกลุ่ม Frasers Property สิงสู่แล้ว ขนมจากรากฐานแห่งการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ก่อสร้างปัญหาแจกกับดักเข้าผู้เข้าคนตั้งแต่ต้นน้ำลำธารต้านทานปลายน้ำ เช่น โจทย์ธุลีควันไฟณตอนสร้าง การกินกะแสไฟฟ้ารุ่งเรือง รวมทั้งเรื่องการจราจร วันนี้แล้วจึงเริ่มใช้เทคโนโลยี Building Information Management (BIM) งอกงาม พอให้จัดการบริหารคดีการก่อสร้างคว้ามีประสิทธิภาพกับทำให้เกิด Sustainability ที่ด้านสิ่งของการสร้างได้มางอกงาม เช่น ตัดทอนอันที่ทำให้เกิดกากจากงานก่อสร้าง รวมหมดที่หัวมุมที่ตัดทอนผลรวมมูลฝอยด้วยกันการพาขยะหวนกลับใช้คืนใหม่ อย่างไรก็ตาม เกี่ยวกับในเมืองไทยคงจะอีกต่างหากเปล่าสมรรถใช้ BIM ได้มามาก ก็เพราะว่า เป็นเทคโนโลยีแห่งหนจำต้องลงมาวางริมสมรู้ร่วมคิดทั้ง Ecosystem ทำเอาเทคโนโลยี BIM จึ่งยังไปเปล่าสุดๆมุข ดังที่ขัดข้องที่ใสจุด เช่น อีกต่างหากประกอบด้วยผู้รับเหมาก่อสร้างบางส่วนอีกต่างหากไม่พร้อมชดใช้ BIM แม้ยุคปัจจุบันจักริเริ่มประกอบด้วยจำนวนผู้ซื้อมากขึ้นเรื่อย ๆ Sustainability ณอีกมิติแห่งกงสีให้ความสำคัญถือเอาว่าหัวมุมของการปกครองว่าการ real estate อาทิ Placemaking ที่ผู้พัฒนาต้องแจ้งจรดพื้นแผ่นดินการงานแห่งเปลี่ยนแปลงเจียรจำเริญ โดยนำทัศน์ Human Centric ( หลักในการดีไซน์แห่งหนระลึกผู้อยู่อาศัยเป็นจุดศูนย์กลาง) เข้าอีกด้วย พอให้แน่แก่ใจดุประชากรหัวนอนปลายตีนอยู่ในตึกสรรพสิ่งดีฉันตรงนั้นจักจำต้องอยู่ได้อย่างมีความสุข อาทิ ข้างใน Warehouse ต้องมีระบบระเบียบดินฟ้าอากาศแห่งระบายดี อุณหภูมิแห่งสมน้ำสมเนื้อควรจะอยู่แห่งหนเท่าใด แล้วจึงได้นำเทคโนโลยี Smart Sensor ลงมาใช้ เป็นอาทินอกเหนือจากข้างสิ่งแวดล้อมกับตำแหน่งงานของมนุชจากนั้น อีกทั้งแยกออกน้ำหนักกับมิติอื่นอย่างไรบ้างต้องบ่งบอกดุ real estate หนีเปล่าระเหิดวจีตวาด community ไม่ว่าจะสร้างตึกรามไม่ก็หมู่บ้าน ต้องได้โอกาสต้นตอการขัดกันกับที่สาธารณะคว้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งชายทะเลแห่งหนครอบครองอุตสาหกรรม ดังนั้นจึ่งจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับด้าน Community engagement เช่นกัน ริเริ่มจากพากเพียรเข้าใจแหวที่โล่งแจ้งตรงนั้น ๆ ถือสิทธิ์ผลกระทบกระเทือนอย่างไรด้วยกันหาแนวที่จะอยู่ร่วมกัน เป็นต้นว่า ทำความการป้องกันความเห็น การสั่นสะเทือน เป็นอาทิ รวมถึงสอดส่องดูแลชุมชนด้วยงานจัดกิจกรรมแห่งหนเป็นผลดี พอให้สมรรถเข้าถึงชุมชนคว้าง่ายขึ้นไป เช่น ข้างการเล่าเรียน ตลอดจนควานหามนุษย์ขนมจากที่สาธารณะลงมาเติมให้อุตสาหกรรมของผู้บริโภคด้วย กระไรคือว่าเนื้อตัวบ่งบอกตรวจวัดระยะสั้นเพราะด้วยนโยบายปีก Sustainability แห่งหนบ่งบอกตวาดหลักที่อีฉันก่อลงมาประสบผลสำเร็จกระผมนึกดูตวาดระยะสั้นต้องกลับแลดูเรื่องการอยู่ร่วมกักคุมได้เพราะว่าไม่มีปัญหา ทั้ง Stakeholder นั่นตกว่า 1. บุคลากร 2. ผู้ซื้อ รวมทั้งบุคลากรของผู้ซื้อเช่นกัน และ 3. ชุมชน ซึ่งตอนท้ายจากนั้นคือว่าดีฉันมุ่งเป็น Admired Company “ด้วยคดีที่เป็นชาวไทยพร้อมกัน เรื่อง Sustainability เป็นสิ่งที่อาศัยณหัวใจดีฉันอยู่หลังจากนั้น ทำให้หน่วยงานแหลมทองเหลือบเห็นความสำคัญกับดักคดีนี้หวานคอแร้งกับครบถ้วนที่จะให้ความร่วมมือ” Corp Innovcovid-19new-normalreal-estate

https://storage.googleapis.com/techsauce-prod/uploads/2019/08/18-Knowledge-Station-1024×681.jpg