โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ข่าวสารแต่งตั้ง เธอเป็นต้นว่ารัตน์ จารุกิจพิพัฒน์ ดำรงฐานะ CEO มนุษย์ใหม่

คณะกรรมการ กองกลาง โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จากัด (มวลชน) รังสรรค์เจ้าเอ็งอาทิเช่นรัตติกาลน์ จารุหน้าที่พิพัฒน์ ครอบครองผู้อาเก้ายการด้านจัดการ โรงหมอทรงไว้ราษฎร์ ทำแทน รองศาสตราจารย์ นพ. สมศักดิ เชาว์วิศิษฐ์เสรี ที่ประกอบด้วยความปรารถนาตาขอปลดเกษียณการทาการงาน เพราะว่าคุณอาทิรัตติกาลน์หน้าด้านแห่งหนรับผิดชอบณการวางแผนเล่ห์เหลี่ยม ขีดคั่นแนวทาง และสั่งการงานให้บริการและการรักษาเพราะว่ายึดหลักผู้ป่วยดำรงฐานะศูนย์กลาง มีผลตั้งแต่ วันที่ 31 มกราคม 2019 เป็นต้นไป คุณอาทิเช่นรัตติกาลน์เรียนจบปริญญาตรีปีกเภสัชศาสตร์ขนมจากว่าวปักเป้าลงมือในที่์มหาวิทยาลัย เมื่อพรรษา 1990 ปริญญาโทสำนักงานสาขาการจัดการจัดการเชิงกลยุทธ์ (Strategic Marketing Management) จากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ พอชันษา 2007 ด้วยกันปริญญาโทสำนักงานสาขาการจัดการว่าการทรัพยากรมนุช (Human Resource Management) จากสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ พอพรรษา 2009 มีประสบการณ์การงานที่หลากหลายเกี่ยวการบริหารว่าการโรงหมอทุกประเทศไทยกระทั่ง 25 ปี เธออาทิเช่นราตรีน์เข้าร่วมธุรกิจกับดักกองกลางพอจันทรามกราคม 2012 กับได้มาดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงณโรงหมอบำรุงราษฎร์มาต่อจากนั้นเหลือแหล่บรรดาศักดิ์ PR NewsCEOBumrungrad International Hospital