โรงพยาบาลทรงไว้ราษฎร์ ตั้งหน้า Medical Technology ก่อสร้างความแตกต่างอย่างสากล

Medical Technology มีบทบาทกับธุรกิจพลานามัยเจริญพอจำเป็นต้องจัดการกับดัก Digital DisruptionBig Data AI ด้วยกัน Life Science จักไม่ผิดนำมาใช้กับดักวงการการแพทย์ทวีแห่งมากแนวทางนวัตกรรมลงความว่าตัวแปรสำคัญแห่งทำให้ โรงพยาบาลทรงไว้ราษฎร์ ทั่วผิดแผกแตกต่างและเป็นสากลยิ่งขึ้นเรื่องท้าทายสิ่งของการงานถือเอาว่าการชักจูงให้พนักงานเปิดใจด้วยกันใช้คืน Technology เพื่อประโยชน์ของคนป่วยMedical Technology สถานที่ยุคปัจจุบันลงมาณบทบาทสิ่งของ Big Data AI และ Life Science (วิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ) แห่งพัฒนาโดยเร็ว จึ่งถูกประยุกต์ใช้แห่งมากมิติเพื่อที่จะรับมือกับ Digital Disruption และจรรโลงแจกโรงหมอทรงไว้ราษฎร์รุดหน้าไปสู่ตำแหน่งงานบริบาลพลานามัยภาพร่างอวัยวะร่วมยิ่งใหญ่ (World-class holistic healthcare) แห่งหนเข้มข้นขึ้นไป ซึ่งลุ้นตอบปัญหาผิดแผกแตกต่างพร้อมด้วยสิ่งใหม่ ประมาณการติดอาวุธเทคโนโลยีข้าง wellness รับสังคมคนสูงอายุพองตัวรพ.ทรงไว้ราษฎร์เปิดให้บริการตั้งแต่ปี 2523 ยุคปัจจุบันเป็นเลิศแห่งโรงพยาบาลเอกชนแห่งโย่งสุดขอบที่ภาคพื้นทวีปเอเชียอาคเนย์ พร้อมด้วยสัดส่วน 580 ตั่ง ครบครันประกอบด้วยแพทย์ผู้ชำนาญพิเศษด้วยกันทันตแพทย์ทั่ว Full Time ด้วยกัน Part Time รวม 1,300 คน และพนักงานอีกอย่างกับ 4,000 มนุษย์โดยมีคนไข้นอกเข้าสารภาพบริการกะ 3,000 คนต่อเวลากลางวัน (หรือไม่ก็กว่า 1.1 กล้อนราย/ปี) นึกดูครอบครองส่วนสัดจำนวนรวมคนป่วยต่างชาติแห่งหน 50% (หรือไม่ก็กระทั่ง 520,000 ราย/ปี) กับมีเงินรายได้ขนมจากคนไข้ต่างด้าวแห่ง 65% ซึ่งมีหมอยาหญิงอาทิเช่นรัตติกาลน์ จารุกิจธุระพิพัฒน์ รับหน้าที่เท้าหน้าคนนวชาตอย่างเป็นทางการครั้นปลายเดือนมกราคม 2562 ผู้สวมใส่งอบเจ้าสำนักข้างสั่งการ (CEO) สถานที่โรงพยาบาลคงไว้ราษฎร์อาทิรัตติกาลน์ ข่าวโลกทัศน์การทำงานสถานที่ตั้งหน้าตอกย้ำการเป็นเท้าหน้า World-class holistic healthcare แห่งหนก่อสร้างความแตกต่างอีกด้วยสิ่งใหม่ ในพรรษา พุทธศก 2565 เพราะจำกัดเล่ห์เหลี่ยมณการดำเนินงานไว้ที่ 5 ชันษาตรงหน้า เน้นให้ความสำคัญณ 3 ส่วนหลักเขต ๆมี 1. การปรับเปลี่ยนจากการรักษาคนเจ็บได้ผลสอดส่องดูแลสุขภาพแบบอวัยวะร่วม (Holistic Care) 2. การประมวลข้อมูลแห่งหนประกอบด้วยอยู่จำนวนมากเข้าด้วยกันเพื่อประโยชน์ของการบริบาลอย่างมีประสิทธิภาพกับสมควร (Big Data) ตลอดจนการพาเทคโนโลยีข้างปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence:AI) เข้าเกลี่ยใช้ กับ 3. การเชื่อมโยงระหว่างกักคุมสิ่งของทั้งปวงส่วนแห่งหนเกี่ยวพัน ทั้งคน เทคโนโลยี ด้วยกันศาสตร์สถานที่เกี่ยวพัน (Connected, Team)เพราะว่ากำลังขับเคลื่อนที่จักทำเอา โรงพยาบาลคงไว้ราษฎร์สู่งานครอบครอง World-class holistic healthcare ได้ต้องจับ Medical Technology มาชดใช้เพื่อที่จะพลานามัยเชิงรุก (Proactive) ซึ่งออกดอกออกผลได้เปรียบงานก่อตั้งสารภาพปกป้องท่วงท่าล้มป่วย (Reactive) เพราะว่าเทคโนโลยีแตกต่าง ๆ แห่งโรงหมอประยุกต์ใช้จะคำนึงถึงคนป่วยดำรงฐานะศูนย์กลาง (Patient Centric) รวมทั้งนำกบิลว่าการสั่งการที่สัณฐาน Operational Excellence ลงมาใช้แห่งองค์กร เพื่อให้ก่อกำเนิดความปลอดภัยกับดักคนป่วยเต็มแรงสุดโต่ง (Patient Safety)อาทิรัตติน์ขยายความในประเทืองอีกดุ กระแส Digital Disruption ด้วยธุรกิจอนามัย ณณ เวลานี้ดำรงหนีเปล่าระเหิดเรื่อง Big Data ด้วยกัน AI แห่งเข้ามีผลกระทบการงานอย่างมาก จวบจนเป็นเหตุให้บุคลากรทางการแพทย์หวาดกลัวว่าจะมาแทนแรงงานคนหรือเปล่า แม้ว่าในความเป็นจริงจากนั้นเทคโนโลยีเหล่านี้จะลงมาช่วยเหลือที่ชายความแม่นยำกับเนื้อความคล่องแคล่วสรรพสิ่งการรักษามากกว่าเพราะว่าของใหม่ในภายหน้าแห่งหน อาทิเช่นรัตติกาลน์ มองว่าจะส่งเสริมเรื่องดำรงฐานะมาตรฐานสากลปันออกแก่รพ.บำรุงราษฎร์เพิ่มขึ้นนั้น จักเกี่ยวพันกับดักปีก wellness โดยเน้นย้ำณด้านการกันงานก่อเกิดโรคภัย เพื่อจะสนับสนุนปันออกประชาดำเนินชีวิตที่วัยชราได้ชนิดประกอบด้วยอนามัยสถานที่งดงาม หมายรวมแม้แต่ลุ้นแจกคนไข้สมรรถปฏิสังขรณ์สรีระขนองล้มป่วยหรือว่าปฤษฎางค์ได้รับการฟันตัดได้ว่องไวขึ้นไป เฉกแห่งหนตัดทอนจังหวะผู้กระทำเจียนลงมาป่วยใหม่ได้ดิบได้ดีกระทั่งเดิมทีMedical Technology แหล่มิติปัจจุบันรพ.บำรุงราษฎร์เริ่มนำ Medical Technology มาทำให้เรียบใช้ณมากด้านเพราะว่าด้าน Holistic Care แห่งหนการสอดส่องดูแลอนามัยถัดจากวันข้างหน้าจะมุ่งเน้นการสอดส่องดูแลเชิงดูแล (Prevention) เปล่าแจกก่อกำเนิดความเจ็บป่วย ด้วยนวัตกรรมต่าง ๆ เช่น Next-Generation Sequencing Technology (NGS) เอาใจช่วยให้พยากรณ์ความเสี่ยงที่การความเจ็บป่วย (Prediction) อาทิเช่น สามารถนำมาใช้แห่งการพินิจพิจารณา DNA กล่าวโทษเสี่ยงที่การก่อกำเนิดเนื้องอก หรือไม่ก็ความเสี่ยงการแพ้ยาโปร่งแสงชนิดหมายรวมการนำมาใช้แห่งการตรวจรักษาโรคคว้าอย่างแม่นยำด้วยกันจำเพาะต่อตัวคน (Precision and Personalization) เพื่อให้เข้าใจถึงเครื่องหมายกรรมพันธุ์สิ่งของคนไข้แต่ละราย (DNA Wellness) ซึ่งจะสนับสนุนจำกัดแนวทางการดำรงเพื่อที่จะดูแล รวมถึงส่งเสริมพลานามัยแห่งดีงามกับเหมาะสมตกขอบแก่เฒ่าคนป่วย เพราะที่ด้านตรงนี้โรงพยาบาลได้ดำเนินการร่วมกับศูนย์กลางส่งเสริมอนามัยรวดเร็วทัลไลฟ์ (VITALLIFE)ด้วยแห่งชายทะเลสิ่งของ Big Data กับ AI ตรงนั้นเมื่อปลายปีที่ผ่านมา รพ.ทรงไว้ราษฎร์ร่วมกันกับ BIOTIA ซึ่งเป็นสตาร์ถักัพด้านบริการเทคโนโลยีพลานามัยจากประเทศสหรัฐอเมริกา ณงานเก็บข้อมูลกับค้นคว้าการศึกษาค้นคว้า เพราะว่าสถิต NGS Technology ด้วยกัน Big Data เพื่อจะศึกษาปัญหาน้ำเชื้อต้านทานฤทธิ์ยาโจทย์น้ำเชื้อต้านยาเกิดเรื่องสำคัญของไทยกับวารฉุกละหุกระดับโลก เพราะทั่วโลกมีคนจบชีวิตขนมจากการติดโรคต้านทานฤทธิ์ยาประมาณปีละ 700,000 ราย และถ้าไม่มีการแก้ปัญหาอย่างเอาเป็นเอาตาย แห่งอีก 30 ชันษาตรงหน้า ประมาณการสั่งการตายจะดำเกิงจด 10 เลี่ยนมนุษย์ ด้วยไทยคาดหมายว่ามีงานติดเชื้อต้านทานฤทธิ์ยาประมาณการชันษาละ 87,751 ราย กับจบชีวิตขนมจากเชื้อดื้อยา 38,481 ราย หรือว่า 40% สิ่งของผู้ติดเชื้อดื้อยาการนำ Technology ลงมาชดใช้จะเอาใจช่วยยกสถานภาพความเก่งกาจแห่งการพิจารณากับพินิจพิจารณาเชื้อทำความเจ็บป่วยได้รวดเร็วและแม่นยำ กว้างขวางทั้งณปีกเอาท์พุตการดำรง การป้องกันน้ำเชื้อต้านทานฤทธิ์ยา กาลเวลากับโสหุ้ยแห่งการรักษาดังนี้โดยทั่วไปเมื่อมีการติดโรค หมอจักบัญชาตรวจน้ำเชื้อทำโรคจากเลือดหรือชิ้นส่งสำรวจอื่น อาทิเช่น ถ่ายปัสสาวะ ซึ่งจำเป็นจะต้องสถิตการเพาะเชื้อ เป็นเวลาอย่างน้อย 2-3 ทิวา ซึ่งในระหว่างนั้นนายแพทย์จักให้การรักษาเพราะว่าชดใช้ยาปฏิชีวนะซึ่งทั่วถึงณวงกว้าง พอถือสิทธิ์ผลเพาะเชื้อต่อจากนั้น จึ่งสมรรถตัดทอนหรือว่าเปลี่ยนแปลงสารเสพติดแจกเฉพาะเจาะจงต่อน้ำเชื้อได้มาแม้ว่าครั้นได้นำ Technology ตรงนี้ลงมาใช้คืนที่ รพ.ทรงไว้ราษฎร์ สามารถทำให้เจาะจงเชื้อสร้างโรคภัยได้มาภายใน 6 ชั่วโมง จึ่งเอาใจช่วยลดงานชดใช้ยา กับดูแลรักษาปัญหาการเกิดน้ำเชื้อต้านทานฤทธิ์ยาคว้า ไม่เหมือนเท่านั้นอีกต่างหากเริ่มใช้ IBM Watson ซึ่งดำรงฐานะ Cognitive Computing ภูมิหลังสนับสนุนหมอปกป้องคนป่วยโรคมะเร็ง ทั้งวินิจฉัยโรค กับเสนอหลักการดำรงเพื่อจะครอบครองวิธีเลือกใหม่ปันออกกับคนเจ็บพร้อมด้วยรวมทั้ง Zebra AI ซึ่งเป็นการใช้คืนกระบิล AI ร่วมกับ CT Scan ทวีความถูกต้องที่งานอ่านประกาศมุขด้านรังสีพิทักษ์ ด้วยกันสมรรถตรวจสอบได้จรด 4 โรคที่คราวเดียวกัน ตัวอย่างเช่น ความเจ็บป่วยถุงลมดินโป่งบวม โลหิตคลอดแห่งสมอง ไขมันทับถมตับ กับประสาขี้เหนียวแตกณด้าน Connected, Team ซึ่งเสร็จเชื่อมพละและเกี่ยวธุรกิจณทั้งหมด ๆ ก้ำร่วมมือดำรงฐานะกรุ๊ปสหสาขาวิชาชีพ แห่งนับว่าเป็นประแจแห่งหนความสำเร็จสิ่งของการสอดส่องดูแลสุขภาพภาพร่างองค์รวม เพราะว่าริเริ่ม Core Value ใหม่ 3 ด้านพร้อมกัน ตัวอย่างเช่น Agility / Innovation / Caringทั้งนี้ รพ.คงไว้ราษฎร์อีกต่างหากใช้ประโยชน์ขนมจากความเจริญก้าวหน้าของสิ่งใหม่ณยุคปัจจุบัน เข้าเอาใจช่วยความเจริญติดต่อสื่อสารแห่งหนเกี่ยวเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ด้วยกันคณะทำงานแจกสมรรถเข้าถึงคนป่วย เพื่อการดูแลแห่งหนมีคุณลักษณะและซูบปัญหาความมุ่งมาดมากยิ่งขึ้น เพราะว่าสถิตเครื่องมือเครื่องใช้แตกต่าง ๆ เข้ามีส่วนช่วย อาทิเช่น Telehealth ซึ่งเป็น Communication platform สถานที่ให้ผู้ชำนาญพิเศษสาขาต่าง ๆ สถานที่มีความสามารถด้วยกันความชำนาญซื่อต่อโรคและความมุ่งมาดของคนป่วยสมรรถให้ความรู้ด้วยกันข้อแนะนำแห่งตรงเผงเข้าใจง่ายที่ซีกสิ่งของ Telemedicine & Teleconsultation ซึ่งเป็นเทคโนโลยีการแพทย์ทางไกลแห่งร่วมมือกับดัก iDoctor เข้ามาสนับสนุนให้คำปรึกษาคนป่วย กับลดความจำกัดเนื้อความการดั้นด้นและลุ้นอำนวยความสะดวกด้วยคนไข้แหล่งที่อยู่ณเนื้อที่ห่างไกล ซึ่งสามารถเชื่อมต่อที่ทำการตัวแทนที่ต่างชาติ (Referral Office) แห่งหนประกอบด้วยสิงสู่ 40 แห่งหนทั่วโลกได้อีกด้วยขณะที่ Remote Interpreter เอาใจช่วยเจ้าหน้าที่ล่ามแห่งงานแปลภาษาปันออกกับคนป่วยผ่านเครื่องไม้เครื่องมือติดต่อเพราะแห่งไม่จำเป็นต้องเจียรอยู่กับหมอหรือไม่ก็คนไข้ ซึ่งพนักงานล่ามสิ่งของทางโรงหมอคว้าเปลี่ยนการฝึกอบรมด้วยกันชิงชัยการถ่ายทอดความหมายแห่งถูกต้องแห่งทางการแพทย์ เพื่อให้คนไข้มีสิทธิ์การติดต่อสื่อสารจดประกาศแห่งการดำรงสถานที่เที่ยงตรงและครบ ผ่านการบริการแห่งง่ายกับคล่องแคล่วยิ่งขึ้นการพัฒนาดังที่กล่าวมาแล้วมีพื้นฐานจากการเปลี่ยนกบิล Hospital Information System (HIS) ตั้งแต่จันทร์มีนาคมชันษาที่ผ่านมา แล้วก็เชื่อมต่อ Interface กับดักกระบิลต่าง ๆ คว้าคล่องขึ้นไป และทวีความปลอดภัยของคนป่วยได้มา ก็เพราะว่าเอาใจช่วยปันออกหมอด้วยกันบุคลากรทางการแพทย์ณกลุ่มต่าง ๆ สรรพสิ่งโรงพยาบาลสมรรถเข้าถึงข่าวเดียวกันสิ่งของคนเจ็บแต่ละรายได้สบายกับมั่นคงแห่งภาพร่างเรียลไทม์คดีท้าสิ่งของ CEOอาทิกลางคืนน์เล่าถึงประสบการณ์การงานที่ผ่านมาดุ นับเธอดวงขึ้นสถานที่ถือสิทธิ์จังหวะแจกเจียรศึกษากับเก็บเกี่ยวความช่ำชองณเหลือแหล่ด้านสรรพสิ่งธุรกิจโรงพยาบาล ตลอดธุรกิจปีกจัดซื้อ การปกครองทรัพยากรบุคคล ไอที ตลอดจนสั่งการแผนใหม่ชนิดศูนย์กลางจรรโลงพลานามัย VITALLIFEแต่หนึ่งณเคล็ดลับความสำเร็จ ลงความว่า ไม่ว่าจะได้รับมอบหน้าที่ภารกิจไรอันแห่งตัวคุณยึดมั่นเสมอลงความว่า Entrepreneurship หรือว่าการนึกดูเสมอเหมือนเป็นเจ้าของ เพราะว่าเธอมองว่าการถือสิทธิ์จังหวะให้ทดลองก่อโดยไม่ต้องลงทุนด้วยตัวเองก็อุดมจำเป็นต้องมุมานะทำให้ประสบผลสำเร็จ”ตลอดขนมจากฐานรากด้านเภสัชกรรมแห่งหนกราบเรียนลงมา passion เฉพาะตัวสถานที่ตอแยด้านวิตามินต่าง ๆ กับความชื่นชมยินดีข้าง Technology มีผลกระทบให้อิฉันคว้าศึกษาการทำงานเหลือแหล่ ๆ ด้านมาก่อนที่มาดำรงฐานะ CEO แห่งปัจจุบัน”อย่างไรก็ตาม สำหรับบริบทของการทำงานอนามัยที่ยุคปัจจุบันนั้น คุณก็ยินยอมพร้อมใจแหวอีกต่างหากประกอบด้วยคดีท้าแห่งระดับ CEO มนุษย์นวชาตแห่งรพ.คงไว้ราษฎร์ ลงความว่า Digital Disruption แห่งหนไม่เฉพาะแต่จำเป็นต้องมีความพร้อมทั้งทีมงานวิจัยและพัฒนา (R&D) งบประมาณ ด้วยกันแนวร่วมแห่งดีงามจากนั้น ชิ้นแห่งหนสำคัญยิ่งกว่าลงความว่า ‘execution’ หรือไม่ก็การนำของใหม่ข้าง Medical Technology ต่าง ๆ มาใช้คืนอย่างแท้จริงณโรงพยาบาลคว้ายังไงโน่นถือเอาว่าจักหว่านล้อมแจกบุคลากรทางการแพทย์ไม่ว่าจะดำรงฐานะหมอ พยาบาล หรือหมอยา ประกอบด้วยความตระหนักกับเข้าถึง Medical Technology แล้วนำไปใช้พอให้ก่อกำเนิดผลดีกับคนป่วยหรือไม่ก็ผู้หลักแหล่งรับบริการคว้าอย่างถ่องแท้ นอกจากนี้ การบริหารพนักงานสิ่งของโรงพยาบาลทรงไว้ราษฎร์ที่ทั้งมวลก็ครอบครองอีกหนึ่งเนื้อความท้าแห่งหนผู้นำประการอาทิเช่นรัตติกาลน์ต้องฟันฝ่าดังที่คุณกล่าวย้ำว่า เพราะคงทนทุที่จะเปลี่ยนทุกคนแจกครอบครอง robot คว้าหมดอีฉันจะ transform ได้จริงๆต่อเมื่อสลับตัวปันออกเปิดกว้างกับสนองตอบกับดัก Technology ใหม่ ๆ ได้มา ซึ่งปัจจุบันสามารถเปลี่ยนได้อย่างกับ 70% ของทั้งหมดทั้งนี้เข้ายามุขโรงพยาบาลทรงไว้ราษฎร์แล้วก็ริเริ่มนำการฝึกฝน Crew resource management or cockpit resource management (CRM) มาใช้กับเจ้าหน้าที่ทั้งโรงหมอ เพื่อที่จะสร้างความตระหนักเกี่ยวพันความเปลี่ยนแปลงรูปแบบการงานกับการนำ Technology มาชดใช้ ซึ่งได้ผลชกต่อยอดอยากทางหัวคิดแล้วจะนำไปสู่งานผลัดกันทรรศนะสมบูรณ์ ตลอดจนให้ได้รับแจ้งข่าวแห่งจุดสถานที่อาจไม่เคยรู้ลงมาก่อนเช่น ถ้าผลัดกันจากจารึกด้วยลายมือลงมาเป็นการป้อนข้อมูลเข้ากระบิล เพื่อลุ้นปันออกลดงานผิดพลาดแห่งธุรกิจได้ดีขึ้นไปด้วยกันสนับสนุนให้ผู้ร่วมงานง่ายขึ้น ซึ่งบ๊วยแล้วจักเอาใจช่วยแจกคนป่วยได้รับการรักษาแห่งหนงดงามและมั่นคง ก็ล้วนแล้วไปด้วยเอาใจช่วยหว่านล้อมปันออกทุกหยวนปรับเปลี่ยนเพื่อจะจุดหมายปลายทางรวมของทั่วหน่วยงานได้รวมถึงอีกด้วยเหตุการณ์แห่งประกอบด้วยโรงหมอเอกชนมีขึ้นใหม่เป็นจำนวนมากแห่งปัจจุบัน ซึ่งงานสถานที่สมรรถผูกจิตให้เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์แห่งหนเป็นหมวด talent เลือกเฟ้นดำเนินการกับรพ.ทรงไว้ราษฎร์ก็ดำรงฐานะอีกเรื่องท้าสิ่งขององค์กร โน่นลงความว่าจำเป็นจะต้องสร้าง Entrepreneurship อีกทั้งส่งเสริมแจกพนักงานเหล่านั้นดูความมุ่งหมายแห่งธุรกิจดำรงฐานะจุดหมายเดี่ยวกับองค์กร อีกทั้งปฏิรูปให้เป็นผู้มีเนื้อความคร่ำหวอดเด่นและมีมุมมองสถานที่กว้างขวาง เปิดใจยินยอมพร้อมใจของใหม่ ๆ ไม่ยึดติดกับความสำเร็จแห่งสมัยโบราณอย่างกับสถานที่เนื้อความความแตกต่างณระยะวัยสิ่งของเจ้าหน้าที่ก็ส่งผลทาบการปกครองหน่วยงานณช่วงปัจจุบันพร้อมด้วย ซึ่งจำเป็นต้องบากบั่นเป็นเหตุให้คดีสิ่งของ human touch ยังคงอยู่ อีกด้วยดำรงฐานะปัจจัยสำคัญเพราะว่าธุรกิจการแพทย์ ก็เพราะว่าดวงแห่งดีฉันสามารถลุ่มหลงคนต่างชาติมาได้ก็ก็เพราะว่า Thai hospitality ด้วยกันงานมีใจให้บริการต่าง ๆชินมีการก่อแบบสอบถามจากนั้นผ่านพบดุอีฉันครอบครองรพ.ชั้นเอ็ดแห่งเรียกร้องมาจัดการด้วย ซึ่งหนึ่งแห่งวัตถุแห่งหนเลือกสรรก็ลงความว่าสมัยนิยม ซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ครอบครองเหมือน internal customer สถานที่ดีฉันต้องสอดส่องอย่างใกล้ชิด เพื่อทำให้อยากสิงสู่กับดักอีฉันจะอย่างไรก็ตามวัตถุสถานที่ทำเอา โรงพยาบาลบำรุงราษฏร์มีอัตราการลาคลอดสิ่งของบุคลากรแทบ 9% ตรงนั้นอาทิเช่นกลางคืนน์บอกดุเหตุผลหลักเขตลงความว่าการก่อสร้างสิ่งแวดล้อมการงานต้นร่างตัวยงสถานที่ให้โอกาสปันออกเจ้าหน้าที่คว้ากราบเรียนวิชาความฉลาดนวชาต ๆ อย่างต่อเนื่องณระยะห่างสิ่งเกือบตรงนี้โรงพยาบาลทรงไว้ราษฎร์ จะริเริ่มชดใช้ซอฟท์แวร์แห่งหนเป็น Interactive Learning System อีกด้วยงบออกทุนจรดจวนจะ 20 กล้อนบาทา เพื่อที่จะจรรโลงปันออกบุคลากรสามารถเรียนรู้ด้วยตัวเองและเกี่ยวโยงจรสู่กบิลประเมินผลพนักงานด้วยด้วยสไตล์การจัดการการทำงานสถานที่ผู้นำอิสตรีสถานที่รพ.บำรุงราษฎร์ยึดมั่นถือเอาว่า Results-Oriented ซึ่งจะจำกัดผลสรุปสถานที่มุ่งหมายอย่างแจ่มแจ้ง นั่นตกว่าการปกครองทีมงานณเวลานี้เท้าหน้าจำเป็นต้องประกอบด้วยความเก่งกาจที่งานดูดดึงอำนาจสิ่งของมนุชลงมาใช้อย่างถูกต้องตามที่เป็นประจำต่อจากนั้นอยู่ยงไม่สมรรถดึงดูดทีมงานแห่งหนมุ่งหมายมาวางเกือบเนื้อตัวคว้าทั้งหมด เสียแต่ว่าจำเป็นต้องรู้แหวก่ออย่างไรถึงจะดึงดูดอำนาจสรรพสิ่งคนถิ่นที่อยู่เกือบตัวเราออกมาปันออกเกิดผลดีแก่องค์กรมากมาย ซึ่งคุณประโยชน์ก็จักทำซ้ำเจียรจรดเนื้อตัวมนุช ๆ ตรงนั้นพร้อมด้วยเมื่อคว้าปฏิบัติการแห่งหนใช่ด้วยกันชื่นชอบจนประสบความสำเร็จก็ล้วนแล้วไปด้วยก่อสร้างความภาคภูมิใจปันออกแก่เฒ่านกเขาอีกวงกลมแห่งโกบากบั่นสร้างแจกบังเกิดถือเอาว่าธุรกิจครอบครองคณะแบบ project base แห่งหนไม่มี boundary ไม่มี silo ไม่ต้องประกอบด้วยงานขอนุญาตตามลำดับขั้น เพราะถ้าสามารถจัดการให้เป็นผลต้นสัก สิบ% สิ่งของ project ทั้งเพ ก็นับคว้าสร้างสิ่งใหม่ให้องค์กรแล้ว และเป็นเหตุให้ลูกแบบใหม่รู้มีเนื้อความท้าแห่งการงาน Corp InnovAILife ScienceMedical TechnologyDigital DisruptionBumrungrad International Hospital

https://storage.googleapis.com/techsauce-prod/ugc/uploads/2019/12/low-cost_airline_nok_air_ceo_1.jpg