โปร่งมด จับมือ Digital Promise เร่งแก้ปัญหาวิกฤตการหาความรู้ไทยด้วยกันคนวัยทำงาน

มจธนาคาร ร่วมกับ Digital Promise ปักธงติดเครื่องอุดมศึกษาแหลมทองตอนนวชาต สถานที่สมรรถการันตีความสามารถสรรพสิ่งนักศึกษาดุทำได้ลงคอจริงๆ ด้วยกระบิล KMUTT Micro-Credential เน้นตอบโจทย์ความปรารถนาสรรพสิ่งตลาดนักศึกษาณทั้งปวงรุ่นสถาบันอุดมศึกษาเทคโนโลยีตุ๊เจ้าจอมเกล้าธนบุรี (มจธนาคาร) แจ๋แผนการขัดเกลาเชิงปฏิบัติการผู้ออกแบบ (Designer) กับผู้ประเมิน (Assessor) เหตุด้วย KMUTT Micro-Credential ร่วมกับ ดิจิทัล พรเบียดบังิส (Digital Promise) ผู้เชี่ยวชาญการออกแบบ Micro-Credential จากประเทศสหรัฐอเมริกาสถานที่ได้รับอนุญาตขนมจากสภาพรรคคองเกรสจ่ายรั้งขึ้นเป็นองค์กรไม่ค้นหากำไร ลงมาดำรงฐานะผู้พูดแห่งการฝึกฝนเพื่อที่จะตระเตรียมความพร้อมปันออกกับพนักงาน มจธนาคาร ณการนำกระบิลของใหม่การเรียนครรลองนวชาตมาใช้แก้ไขวิกฤตการศึกษาเล่าเรียนแหลมทองณชั้นอุดมศึกษา แห่งประกอบด้วยจำนวนรวมนิสิตลดน้อยลงจากจำนวนรวมสถานที่มหาวิทยาลัยเปิดรับกระทั่งเปอร์เซ็นต์ 52 (ประกาศล่าสุดปี 2019 ขนมจาก ทปอ.) ในขณะที่พลเรือนที่หมวดวัยทำงานสถานที่ประสงค์เพิ่มพูนความชำนาญและวัยดึกสถานที่จำเริญเสียแต่ว่าการศึกษาอนุศาสน์ณชั้นวิทยาลัยแหลมทองอีกต่างหากเปล่าสมรรถสนองตอบความมุ่งมาดแรงงานหมู่นี้ได้มาพอเพียง รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ แซ่เทุบย อธิการบดี กล่าวว่า มจธ.ประกอบด้วยนโยบายปรับระบบการศึกษาต้นฉบับดั้งเดิมไปสู่ของใหม่การเรียนสถานที่เรียกแหว KMUTT Micro-Credential สถานที่ย้ำการสอบสวนกับพัฒนาความเก่งกาจสถานที่เฉพาะเจาะจงสิ่งของนักเรียนอย่างถ่องแท้ เพราะว่าใช้คืนความปรารถนาสรรพสิ่งผู้เรียนกับตลาดแรงงานเป็นตัวเป็นตนริเริ่มตั้งขึ้นจ่ายกับดักนักศึกษาและผู้สนใจเปลี่ยนระบบ KMUTT Micro-Credential เพื่อการสืบสวนความสามารถตรงนั้น ผู้สำนักงานขอเกี่ยวงานต้อนรับความเก่งกาจไม่จำเป็นจำเป็นต้องเข้าชั้นเรียนแต่ใช้คืนวิธีการแสดงหลักฐานต่าง ๆ แห่งหนแสดงถึงความชำนาญที่การพาความฉลาดจากไปใช้กับธุรกิจได้มาแน่นอน การแก้ปัญหาแน่นอน โดยระบบการศึกษาเล่าเรียนอนุศาสน์แห่งเปลี่ยนงานออกแบบและพิจารณาเพราะชำนัญพิเศษ ซึ่งพอผ่านการสืบค้นความสามารถจากนั้น นักเรียนหรือว่าผู้ขอการต้อนรับจักมีสิทธิ์ใบรับรองดิจิทัลขนาดเล็ก (Digital Badge) ซึ่งสามารถสั่งสมเป็นหน่วยกิตสำหรับรับปริญญาคว้าถัดไป เพราะว่า มจธนาคารจักรั้งขึ้นแจกผู้สถานที่ตอแยสมรรถเข้ามาชดใช้ระบบ Micro-Credential คว้าจริง ข้างในชันษา 2020 นี้ PR NewsDigital PromiseKMUTT Micro-Credential

https://storage.googleapis.com/techsauce-prod/ugc/uploads/2020/4/ศ.ดร.สุชัชวีร์_สุวรรณสวัสดิ์_อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบ.jpg