โกแบร์ ไทย เริ่มแผนการ GoDigital by GoBear เอ็ดที่โครงการริเริ่มนวชาตสำหรับปี 2018

GoDigital by GoBear เป็นโครงการเริ่มสิ่งของโกแบร์ แหลมทอง ภายใต้โครงการกลุ่ม “Bear Wisdom” โดยมุ่งเน้นการครอบครองผู้นำในที่งานอภิปรายเพื่อจรรโลงสิ่งใหม่เกี่ยวพันผลิตผลการเงินที่เวลาดิจิทัลด้วยว่าธุรกิจแบงค์กับธุรกิจรับรองในประเทศแหลมทอง โครงการคณะนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อที่จะรวบรวมชำนัญพิเศษ ผู้บริหารและผู้ประกอบการในที่กิจธุระการเงินมารวมพลกับแลกเปลี่ยนความรู้ในที่เรื่องสถานที่ต่างๆนาๆ ภายใต้ปณิธานที่การควานคำเฉลยที่ว่า อิฉันจะสมรรถเจริญสิ่งใหม่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์การคลังในที่ยุคดิจิทัลสรรพสิ่งสถาบันการเงินตัวอย่างเช่นธนาคารไม่ก็หุ้นส่วนประกันเพื่อที่จะลงมาช่วยเพิ่มงานล่อใจผู้ซื้อได้มาอย่างไร เพราะโครงการ GoDigital by GoBear นี้จักครอบครองช่องทางแห่งผู้ให้บริการทางการเงินและผู้เล่นอื่น ๆ แห่งอุตสาหกรรมสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อจะเป็นเหตุให้มั่นใจคว้าบริหารให้บริการของพวกเขาจักเข้าถึงผู้รับบริการได้มาเต็มแรงสุดโต่ง ซึ่งอันตรงนี้จักช่วยเพิ่มจำนวนผู้ใช้กับผู้สนใจที่ตัวผลิตผลมากยิ่งขึ้น โครงการ GoDigital by GoBear จักนำผู้ชำนาญพิเศษในที่สถาบันการเงิน ผู้สร้าง ผู้ให้บริการ รวมถึงองค์การสถานที่ดูแลดูแล มาพูดคุยกับตอบปัญหาเกี่ยวกับสิ่งใหม่เกี่ยวพันผลิตผลการเงินในที่ยุคดิจิทัลที่จะจับสถาบันการเงินจากไปไปสู่อนาคตกาล เพราะว่าแผนการกลุ่มนี้จะเน้นการมีส่วนร่วมสรรพสิ่งพวกผู้บริหารเป็นหลัก ด้วยกันเพื่อที่จะประสบความสำเร็จเริ่มแผน โกแผ่ร์ได้มาจัดงานถกเถียงขนมจากผู้ชำนาญพิเศษแห่งอุตสาหกรรมการคลังแห่งเรื่องต่อไปนี้ ลุกแห่งสุแลดู โพกผ้าธุโสภณ วรรณะ Head of Strategic Partnership กองกลาง กราบลาลดลงด้า ขีดคั่น (แหลมทอง) หัวข้อ “ความมั่นใจดอนขึ้นสิ่งของชาวไทยในที่ท้องตลาดผลิตภัณฑ์ออนไลน์” เจ้าเอ็งอังศุมาลิน ฟอร์ดแฮม สถานะ Head of Products หุ้นส่วน วีซ่า ระหว่างชาติ (ไทย) ขีดคั่นเรื่อง “ไฉนธุรกรรมการคลังบนบานอินเตอร์เน็ตถึงหนักแน่นและทำไมดิฉันควรจะคัดทำธุรกรรมออนไลน์” “แผน GoDigital by GoBear ตั้งใจที่จะดำรงฐานะยกพื้นแบ่งออกผู้โจ้ที่อุตสาหกรรมผลิตผลการเงินพูดคุยจดโจทย์สถานที่การทำงานการคลังกับบริษัท FinTech กำลังกายเจอ ช่วงปัจจุบันดิฉันกำลังกายอยู่แห่งช่วงเปลี่ยนเปลี่ยนจากไปสู่กบิลดิจิทัลออนไลน์พร้อมด้วยจำนวนลูกค้าหมู่ออนไลน์สถานที่เติบโต พี่แบร์อยากจะครอบครองเท้าหน้าแห่งความเปลี่ยนแปลงตรงนี้เช่นกันการเอาใจช่วยมอบข่าวสารและปัญญากับตลอดผู้ใช้บริการด้วยกันสถาบันงานสมบัติ” ธุรกิจครั้งแรกจะแก่ขึ้นไปแห่งเดือนมีนาคม พุทธศักราช 2561 เพราะว่าสามารถติดตามข้อปลีกย่อยทำให้ดีขึ้นช่วงต้นชันษาพุทธศักราช 2561 เนื่องจากโกแผ่ร์ยังคงปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเพื่อจะจักแบ่งออกเรือแพลตแบบฟอร์มการจ่ายข่าวสารกับเปรียบเทียบผลิตผลการคลังสถานที่ตลอดและละเอียดสมบูรณ์จ่ายกับดักลูกค้าและผู้ให้บริการ พี่แผ่ร์จะเล่าเวอร์ชั่นใหม่ของเว็บไซต์สถานที่ซ่อมฟังก์ชันการเปรียบเทียบเปรียบบัตรเครดิตแบ่งออกดีขึ้น เพราะมุขพี่แบร์กะว่าเว็บใซต์แนวทางบูรณะใหม่ตรงนี้จะทำเอาผู้รับบริการมากมายกว่า 3 ล้านคนประกบดวงเดือนรู้สึกจัดการเสาะแสวงและอุปมัยบัตรเครดิตบนบานศาลกล่าว www.gobear.com/th ตรงนั้นสะดวกประการสถานที่ไม่เคยเป็นมาก่อนกำหนด ้ ด้วยว่าข่าวสารเพิ่มเติมเกี่ยวพันโกแผ่ร์ สมรรถเข้าไปแลดูถึงที่กะไว้ wwwมันสมองgobear.com/th นอกจากนั้นยังสมรรถค้นหาเรื่องราวของโกแผ่ร์ คว้าเปลี่ยนทาง Facebook ที่ www.facebookมันสมองcom/gobearthailand กับ Instagram แห่ง @gobearthailand NewsGoBearFinTechInsurTechGoDigitalE-CommerceGoDigital by GoBear