แอลจี คว้ารางวัลสุดยอดแบรนด์สถานที่พรรษา ขนมจาก Superbrands สม่ำเสมอเป็นพรรษาสถานที่ สิบ

กงสี อ่อนลจี อีเลคทรอนิคส์ (แหลมทอง) จำกัด คว้ารางวัลสุดยอดแบรนด์ที่พรรษา จาก Superbrands Thailand สม่ำเสมอเป็นพรรษาแห่งหน สิบ คุณเขียน สิ่งกลมๆษ์สะเก็ดไฟย่ำรุ่งธนูี ผู้อำนวยการทิศการตลาด กงสี เล็กลจี อีเลคทคอยประเทศอุตสาหกรรมใหม่ส์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “ในนามของอ่อนลจี ประเทศไทย กระผมรู้ดีใจเป็นสุดกำลังแห่งหนอ่อนลจีได้รับบำเหน็จซุปเปอร์แบรนด์ต่อเนื่องทุกปีดำรงฐานะพรรษาที่ สิบ สะท้อนแจกมองเห็นจรดความไว้วางใจขนมจากผู้ใช้งานคนไทยตลอดทศวรรษที่ผ่านมา ด้วยกันอีกต่างหากทดลองความเป็นหัวหน้าตลาดอุปกรณ์ไฟฟ้าในประเทศไทยของเล็กลจีอย่างแท้จริง เราจะยังคงทำต่อความมุมานะที่การคิดค้นชีวิตินทรีย์แห่งดีแจกแก่ผู้บริโภคผ่านของใหม่อันหลักแหลมอย่างต่อเนื่อง เช่นกันการพัฒนาผลิตผลที่โดดเด่นอีกด้วยเทคโนโลยี ครบถ้วนงานเชื่อมต่อ Wi-Fi เปลี่ยนอ่อนพพลิเคชั่น Smart ThinQTM อย่างต่อเนื่อง เพื่อที่จะอำนวยความสะดวกแจกอายุมากผู้ใช้งานด้วยการจัดแจงด้วยกันควบคุมการงานคว้าทุกหัวระแหงทุกเมื่อ ขานตอบไลฟ์สไตล์ระยะเวลาดิจิตัล ครบครันพัฒนาผลิตภัณฑ์ณพวกโฮมเอ็นเตอร์เทนเมนต์แห่งโดดเด่นอีกด้วยเทคโนโลยี AI แห่งอัจฉริยะรอบด้านกับสมบูรณ์แบบเพิ่มขึ้น เพื่อจะแจกประสบการณ์ปีกการละเล่นแห่งเต็มอรรถรส เพื่อจะชี้แจงชีวิตแห่งหนทุเลาแจกอายุมากผู้ซื้อที่ทั้งหมดไม่ติ” Superbrands Thailand เป็นองค์กรอิสระแห่งประกอบด้วยเกณฑ์สูงสุดที่การคาดคะเนความสำเร็จณการสร้างแบรนด์ เพราะประกอบด้วยคณะกรรมการแห่งประกอบด้วยเหตุคร่ำหวอดเป็นผู้เลือกและคัดสรรประการรอบคอบประณีต ซึ่งตรวจขนมจากกรณีโดดเด่นด้านคุณค่าสิ่งของแบรนด์ ความเกี่ยวข้องระหว่างแบรนด์กับดักผู้บริโภค กับกรณีครอบครองลักษณะเฉพาะของแบรนด์ งานแห่งแอลจีครอบครองรางวัลซุปเปอร์แบรนด์อย่างต่อเนื่อง ตอกย้ำมอบมองเห็นถึงความแข็งแข็งของเล็กลจีที่ฐานะแบรนด์เท้าหน้าที่ได้มาความมั่นใจ ความไว้วางใจ ด้วยกันสามารถชนะใจผู้บริโภคลงมาอย่างต่อเนื่องช้านาน อีกด้วยผลิตผลกระยาเลย แห่งซูบโจทย์ทั่วในงานออกแบบ และการใช้งาน ลุ้นยกระดับงานใช้ชีวิตด้วยกันอำนวยความสะดวกจ่ายอายุมากผู้ใช้งานชาวไทยอย่างครบถ้วน PR NewsLGเล็กลจีSuperbrands

https://storage.googleapis.com/techsauce-prod/ugc/uploads/2020/5/UNStandards88.jpg

https://storage.googleapis.com/techsauce-prod/ugc/uploads/2020/5/GenderNeutral888.JPG