แห่งกลาบาตสถานที่ไทยยังเหลื่อมล้ำต่ำสูงรุ่งเรือง #NoCPTPP เสียงสะท้อนจากกลางเมืองที่รัฐต้องเปิดหัวใจฟัง

หลังจากที่มีกระแสต่อต้านคัดค้านงานร่วม CPTPP ขนมจากประชาชนจนก่อเกิด #NoCPTPP กระหึมโลกออนไลน์นับจากจันทร์เดือนที่ 4ที่ผ่านมา จวบจนถึงจรดครั้นวันที่ 10 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา คว้าประกอบด้วยงานถกรวมพลสภาผู้แทนราษฎรเพื่อจะตรวจญัตติด่วน ที่กรณีงานริเริ่มตั้งขึ้นคณะกรรมการไม่ใช่ธรรมดาสืบสวนศึกษาผลกระทบ สมมติว่ารัฐบาลจะอนุมัติลงลายมือชื่อในข้อตกลง CPTPP เพราะที่การอภิปรายโอกาสนี้ได้ประกอบด้วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร์ขนมจากพรรคการเมืองต่าง ๆ ได้มาร่วมอภิปราย โดยไปแห่งแนวเดียวกันตวาดให้ประกอบด้วยงานตั้งขึ้น กมธ. สืบสวนข้อได้เปรียบ ข้อบกพร่อง ว่าไทยน่าจะเข้าร่วมหรือไม่เสียก่อนกำหนด.มันสมอง.เรียนรู้ CPTPP อย่างสรุปCPTPP (Comprehensive and Progressive Trans-pacific Partnership) หรือ การตกลงสถานที่ครอบคลุมด้วยกันไฮเทคเหตุด้วยกองกลางทางเศรษฐกิจพื้นแผ่นดินแปซิฟิก เพราะว่าถูกฟ้องยินยอมพร้อมใจการค้าขายเสรีสถานที่ถ้วนทั่วที่ความการค้าขาย งานบริการ ด้วยกันการลงทุนเพื่อสร้างหลักเกณฑ์กับกฎระเบียบสมคบคิดข้ามชาติขา รวมหมดในประเด็นการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา มาตรฐานแรงงาน กฎเกณฑ์สิ่งแวดล้อม รวมทั้งกลไกเยียวยาข้อโต้เถียงระหว่างรัฐบาลและนักลงทุนต่างชาติ เพราะด้วยการตกลงดังกล่าวได้ประเดิมตั้งแต่พรรษา 2006 ภายใต้ชื่อว่า TPP (Trans-Pacific Partnership) ประกอบด้วยสมาชิกทั้งสิ้น 12 แดน ภายหลังในชันษา 2017 สหรัฐฯคว้าขอเกี่ยวถอนตัวให้กำเนิดจากไป ทำให้เหลือคนพาง สิบเอ็ด แดน ตัวอย่างเช่น ญี่ปุ่น แคนาดา เม็กซิโก เปรู ประเทศชิลี ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ประเทศสิงคโปร์ มาเลเซีย บรูไน และเวียดนาม ครบถ้วนใช้คืนชื่อนวชาตว่า CPTPP แต่การก้าวหน้าทาบโดยไม่มีประเทศสหรัฐอเมริกาจะเป็นเหตุให้สัดส่วนเธนูษบกิจและการค้าขายของการตกลงป่าเสนอเล็กมากลง แต่ว่าก็ตามมาพร้อมด้วยการประกอบด้วยระเบียบที่คลายเครียดเติบโตจากงานแห่งไม่ต้องสังกัดอำนาจงานต่อราคาสรรพสิ่งสหรัฐแห่งครอบครองด้าวขนาดใหญ่(อ่านเพิ่มพูนได้มาที่เรียงความนี้ )ผู้แทนกลางเมือง ริเริ่มตั้งขึ้นย้อนถามได้คุ้มทุนชำรุดทรุดโทรมหรือเปล่า ? GDP ใหญ่ขึ้นไป 0.12% แต่จำเป็นจะต้องเปลี่ยนมาอีกด้วยมันสมอง..ลุกในวรชาติ อุตสาหะป่องไม่มีเงิน์ ส.ส. รายการ พวกก้าวหน้า กล่าวว่า ที่บัญชีชื่อ ประเทศสมาชิก CPTPP ทั้งสิ้น สิบเอ็ด ด้าว ตรงนั้น แหลมทองได้ประกอบด้วยข้อกำหนดทางการค้าจรแล้ว 9 ด้าว เหลือหลอแค่ 2 ด้าว ถือเอาว่า แคนาดา กับเม็กซิโกเพียงนั้น ซึ่งครั้นมองดูแล้วทั่ว 2 ด้าวตรงนั้นมีมูลค่าการส่งออกขนมจากแหลมทองเพียงแค่ 2% ด้วยกันจักทำเอา GDP ทวีคูณเพียง 0.12% เพียงนั้น ในทางกลับกันถ้าหากมองว่า การทวีคูณ GDP แค่เพียงตรงนั้น แต่ว่าประเทศไทยจำต้องเปลี่ยนกับการชำรุดผลดีเช่นไรบ้าง ระอุที่วรโลกอธิบายต่อว่าต่อขาน อาจทำเอาอำนาจที่การเจรจาต่อรองสิ่งของประเทศไทยลดน้อยลง อีกทั่วอีกทั้งจำต้องเปิดรับการพาเข้าผลิตภัณฑ์ที่ดินสถานที่คุ้นดูแลเก็บตัวอย่างเช่น ต้นปาล์ม, มะพร้าว, กาแฟ, แม่นม ฯลฯ ถ้าหากราคาของซื้อของขายกลุ่มนี้เสื่อมลงยอม รัฐบาลจะรับผิดชอบต่อผู้ได้มาความกระทบกระเทือนอย่างไร ?มันสมองมันสมองมันสมองหลังจากนั้นอีกประเด็นสถานที่จำต้องชาคริต ก็เพราะว่าประเทศไทยอีฉันอีกต่างหากครอบครองแดนถิ่นที่อยู่ที่ระยะการพัฒนาเทคโนโลยีสรรพสิ่งตนเอง ยังจำต้องพึ่งพากลไกลการจัดซื้อจัดจ้างของชาติเพื่อที่จะสร้างอุตสาหกรรมนวชาต แต่ว่าสมมติว่าร่วม CPTPP จะมีข้อกำหนดตวาด ประเทศสมาชิกห้ามสั่งสร้าง ถ่ายทอดเทคโนโลยี หรือไม่ก็ Offset Policy เหตุด้วยงานจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ดังนี้ไม่ไหวมีผลกระทบบริสุทธ์กับประเทศไทยมั่นเหมาะนอกจากนี้อีกต่างหากมีสิ่งสถานที่เรียกหาว่า “ความเสี่ยงคุณค่างี่เง่าของไทย” ซึ่งดำรงฐานะทั่วคุณประโยชน์โง่กับคุณประโยชน์แสร้งทำโง่ อีกนัยหนึ่งงานเผชิญดูถูกนักลงทุนต่างชาติสถานที่ครอบครองแทบผู้ถือหุ้นหรือกองกลางยาระหว่างประเทศกล่าวโทษอนุญาโตตุลาการขนมจากงานผิดกติกาคว้านอกจากนี้ปีกหมอ ระวี กำมะถันฉมาบันดล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรขนมจากพลังความถูกต้องนวชาต ได้มาเอ่ยถึง ประเทศสมาชิกสถานที่เข้าร่วม CPTPP นั้นตวาด ช่วงปัจจุบันมี 7 แดนสถานที่ให้คำมั่นเข้าร่วม CPTPP จรแล้ว คือว่า แคนาดา เม็กซิโก ออสเตรเลีย ประเทศญี่ปุ่น นิวซีแลนด์ ประเทศสิงคโปร์ และเวียดนาม ส่วน 4 ประเทศแห่งยังไม่ไหวแยกออกคำมั่น ถือเอาว่า มาเลเซีย ประเทศชิลี บรูไน กับประเทศเปรู ซึ่งมีแนวโน้มที่จะเปล่าลงคำรับรองติดไฟแห่งศุภชัย อารมณ์ทางใจมหาชลาลัย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากกลุ่มภูมิใจไทย กล่าวว่า แน่นอน ๆ แล้วรัฐบาลแจ้งหรือไม่ตวาด แห่งการเข้าร่วม CPTPP ไทยจักต้องรักใคร่กับดักสัญญา 2 ฉบับ ถือเอาว่า ข้อสัญญาดูแลรักษาพันธุ์ไม้ใหม่ (UPOV 1991) มีผลแยกออกผูกขาดพันธุ์ไม้ กับต้องเข้าร่วมสัญญาบูดาเปสต์ ซึ่งยุ่งเกี่ยวกับดักการเขียนระเบียนสิทธิบัตรคดีจุลินทรีย์ เช่นนี้เหลือบเห็นความส่งผลในแง่ลบอีกยิ่ง ทั่วสิทธิบัตรยาเสพติด เครื่องมือทางการแพทย์คนแทน สถานที่หัวหดตวาดจะกลายเป็นกากส่งเข้าในไทยยิ่งไปกว่านั้นงานชำรุดทรุดโทรมผลประโยชน์ทางการการกสิกรรมแล้ว อีกทั้งมีปัญหาของธีรภาพมุขยาพร้อมด้วย เพราะในประเด็นดังที่กล่าวมาแล้ว ลุกที่วาโย อัศวเจริญ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หมู่ก้าวไกล กล่าวว่า งานสถานที่ประเทศไทยจะเข้าร่วม CPTPP ตรงนั้นประกอบด้วยความเสี่ยงที่จะไม่ผิดนักลงทุนต่างชาติ สามารถกล่าวหาอนุญาโตตุลาการขนมจากการใช้คืนอำนาจ CL ยาเสพติด ซึ่ง เสร็จบังคับใช้อำนาจนอกเหนือสิทธิบัตรได้สะดวกขึ้น ซึ่งแห่งข้อเสนอแนะ CL ยาเสพติด จักเป็นคดีลองดูข้างความมั่นคงมุขสารเสพติดของแดน และทำเอายาธรรมดาๆที่จะลงทะเบียนหนังสือเรียนสารเสพติด เลวขึ้น รวมไปถึงงานเข้าถึงยาเสพติดราคาไม่ผิดของกลางเมืองมีความเสี่ยงที่จะช้าออกลูกจากไป เพื่อจะเปลี่ยนการก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ 0.12 %ด้วยการสร้าง CL ยาเสพติดนั้นจักทำให้ประชาชนเข้าถึงยาเสพติดคว้าแห่งสนนราคาที่ไม่ผิดยอม ติดตามข้อตกลงสถานที่ชื่อว่า TRIPS ซึ่งคือว่า ข้อตกลงปีกการค้าแห่งเกี่ยวข้องกับดักอำนาจในทรัพย์สินทางปัญญา เพราะเป็นข้อตกลงหนึ่งแห่งก๊กประเทศพวกสมาชิกขององค์การขายพื้นโลกต้องร่วม ซึ่งประเทศไทยก็ยอดเยี่ยมในกลุ่มคนขององค์การจำหน่ายโลก (WTO)พร้อมด้วย ให้การแห่งประเทศสมาชิกสมรรถทำ CL ยา ได้มาภายใต้ 3 วิสัยที่เป็นไป รวมกับดัก 1 เงื่อนไข ถือเอาว่า 1.ภาวะฉุกเฉินระดับชาติ 2.สถานการณ์อื่นสถานที่ประกอบด้วยความรีบเร่งอย่างยิ่ง 3.งานชดใช้เพื่อคุณประโยชน์อื่นๆมุขธารณะแต่มิได้ใช้คืนที่เชิงการค้า และประเด็นคือว่า แต่พอก่อแล้วจำต้องชดใช้ให้กับกองกลางสิ่งของผู้ทรงสิทธิอย่างเหมาะสมติดไฟที่วาสั่นตวาดลทิ้งท้ายว่า ทุกสิ่งทุกอย่างบนบานพื้นแผ่นดินใบนี้ไม่มีอะไรเลวทราม 100 % กับดี 100 % จำเป็นจะต้องมีค่าและคดี แต่ว่าก็ต้องชั่งน้ำหนักแห่งการคัดเลือกเข้า ข้อเสนอแนะที่ได้เอ่ยปากจรดำรงฐานะเพียงคดีแบ่งเล็กๆเพียงสองคดีที่การเข้าไป CPTPP แค่นั้น ที่จำต้องตวงระหว่าง ความมั่นคงมุขสารเสพติด และงานเติบโตทางเศรษฐกิจ 0.12% ดุคุ้มค่าหรือไม่ ?มันสมอง.มันสมองฐานร. สนับสนุนแหลมทองร่วมพูด CPTPP หยั่งเชิงข้อได้เปรียบข้อด้อย แม้แหลมทองเสียเปรียบ จักต่อต้านแน่นอนห้องประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกราชการ) คว้าเห็นสมควรช่วยเหลือให้ประเทศไทยร่วมพูดกับกลุ่ม CPTPP ที่จันทร์เดือนสิงหาคม 2563 ตรงนี้ ด้วยเหตุที่จักคว้าเหลือบเห็นจรดข้อได้เปรียบข้อเสียประกบงานเข้าร่วม โดยขั้นตอนเข้าร่วมนั้นจะปฏิบัติการเป็นลำดับระดับ เป็นต้นว่า การขอเกี่ยวร่วมพูดจา การร่วมพูดกับดักด้าวพรรค แล้วจำต้องชี้แจงต่อห้องประชุมกรุ๊ปรัฐรมต. ต้องก่อประชาพิจารณ์ข้อมูลออกการสนทนา จึ่งจะรายงานแยกออกรัฐสภาเห็นดีเห็นงาม เพราะว่าคาดตวาดต้องชดใช้สมัยกว่า 3-4 พรรษา เจ้าเอ็งมายากลินท์ สารสิน สำคัญหอการค้าที่ไทย เสนอเพิ่มพูนแห่งความดังกล่าวดุ สมมติว่าประเทศไทยร่วมพูดต่อจากนั้นแพ้เปรียบ มุขฐานร.จักค้านเป็นมั่นเป็นเหมาะ ซีกกรณีเมล็ดพันธุ์ไม้ที่มากมายฝ่ายกลุ้มนั้น อีกต่างหากไม่ไหวมีการพูดแล้วจึงเป็นเหตุให้ไม่ทราบข้อมูลที่ชัดเจน โดยการพูดจาตอนนี้จะทำให้ประเทศไทยได้มารู้ถึงกติกาแดนพวก ซึ่งนับว่าเป็นผลดีเหตุด้วยการปรับตัวให้ไม่คลาดข่งขันกับด้าวต่างๆที่เวทีพื้นโลกได้มา มอง CPTPP เปลี่ยนกรอบ SDGs ก้องกังวานการพัฒนาสถานที่ขาดความเทียบเท่าบทวิเคราะห์ปีกความคงทนถาวรจาก SDG Move เจาะจงว่า CPTPP ค่อนข้างขัดแย้งกับจุดหมายการพัฒนาแห่งหนยืดยาว (Sustainable Development Goals: SDGs) อย่างเห็นได้ชัด เนื่องจาก CPTPP นับว่าเป็นการสะท้อนเค้าโครงความคิดของการพัฒนาแห่งฉีกขาดข้อความเทียบเท่า โดยแห่งดูแค่ความรุ่งเรืองก้าวหน้าที่มิติเศรษฐกิจมหภาคขนาดนั้น ไม่ไหวดูจดความกระทบกระเทือนที่จะมีขึ้นกับมิติสรรพสิ่งเข้าสังคมและที่แวดล้อม อีกตลอดอีกต่างหากจาหนาารมควันองผลกระทบกระเทือนที่จะเกิดขึ้นกับดักคนหมู่แห่งตกทุกข์ได้ยากกับอ่อนชนิดเกษตรกร นั่นแล้วก็เป็นกรณีสถานที่ทำเอาหมู่คนออกมาต่อต้านหากดูงานร่วมกติกาดังที่กล่าวมาแล้วบนกกทบทวนดูแนวคิดเสรีนิยม เพราะอธิบายตามแนวคิดลัทธิเสรีนิยมภาพร่าง จอห์น ลอค จักคือ โลกเศรษฐกิจกับการบ้านการเมืองซึ่งประกอบด้วยปัจเจกบุคคลแห่งมีอิสระกัน ผู้ซึ่งถูกหว่านล้อมเข้าร่วมกัน รักใคร่กันและกันด้วยพลังของกำไรสถานที่ร่างกาย โดยแห่งหนปัจเจกชนมานะบากบั่นแสวงหาผลประโยชน์แบ่งออกตนเอง ซึ่งจะเป็นเหตุให้ปัจเจกบุคคลและสังคมถือสิทธิ์ประโยชน์ติดสอยห้อยตามจรพร้อมด้วย เฉกแรงดึงดูดสิ่งของดาวที่ระบบสุริยะจักรวาล แห่งเอาใจช่วยแบ่งออกระบบสุริยะจักรวาลดำเนินต่อไปอย่างมีระบบ ชิ้นแห่งหน CPTTP สามารถก่อสร้างจ่ายเกิดขึ้นได้มา รวมความว่า ศักยภาพณการก่อสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจกับการจ้างงาน ขนมจากงานแห่งหนแหลมทองจักมีจำนวนรวมการส่งออกสถานที่เพิ่มเท่านั้น ด้วยกันสินค้าที่จะได้ประโยชน์ขนมจากนี้ ถือเอาว่า อาหารทะเลแจงรูป ข้าว ผลิตภัณฑ์ยาง รถยนต์ด้วยกันส่วนประกอบ ด้วยกันเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยกันอีกทั้งมีส่วนช่วยในที่การเพิ่มขึ้นความสามารถที่การแข่งขันขนมจากการแก้ไขหลักเกณฑ์ภายในประเทศอีกด้วย โดยเฉพาะกฎเกณฑ์การเอื้อเฟื้อการชิงดีชิงเด่นชนิดเท่าเทียมระหว่างการทำงานพื้นที่กับชาวต่างประเทศชวนไตร่ตรอง : เธอตรึกตรองดุ ไทยควรวางที่มีความสำคัญในการรบแห่งมุ่งการชิงดีชิงเด่นณระดับนานาชาติ หรือว่า ควรกลับยกระดับคุณภาพชีวิตสรรพสิ่งคนในประเทศจ่ายขจายรายได้ประการทั่วกันก่อนกักคุม ?มันสมองมันสมองมันสมองนับแต่เหตุการณ์งานแพร่ระบาดสิ่งของ COVID-19 เลิศเป็นเหตุให้ดิฉันได้เหลือบเห็นโจทย์เชิงโครงสร้างในประเทศประเทศไทยได้อย่างแจ่มแจ้งขึ้นจนไม่มีใครไตรรถยนต์ปฏิเสธหรือไม่ก็หาเรื่องบ่ายเบี่ยงได้ ทิวภาพสิ่งของประชาชนหลักแหล่งปรารถนาอำนาจของงานมีกรรมสิทธิ์ผลประโยชน์เยียวยาจากภาครัฐบาลแห่งหนเข้าถึงคว้าอย่างเหนื่อยยาก ปัญหาสิ่งของของซื้อของขายการกสิกรรมขนมจากรายย่อยแห่งไม่ไหวสารภาพการดูแล ก็เพราะว่าพ้นไปท้องตลาดจ่ายก่อเกิดการแลกผลัดกัน จากงานสถานที่เปล่าสามารถปรับปรุงคว้าอย่างเท่าทันรายใหญ่ติดสอยห้อยตามกองทุนแห่งมี ทิวภาพสรรพสิ่งปัญหามุขข้างสาธารณสุขแห่งเหมือนจะถ้วนหน้า ทว่าก็ไม่เคยมีความเสมอภาคสิ่งของงานมีกรรมสิทธิ์บริการ ช่วงเวลาที่ผ่านมา หากมองงานก้าวหน้าทางเศรษฐกิจภายใต้เหตุการณ์วิกฤตแห่งหนเปล่าสามัญเช่นนี้ เราจะเห็นงานขอไม่ประกาศตัวเลข GDP สรรพสิ่งไทยในที่ 2 ไตรมาสแต่ต้นชันษาตรงนี้ เพราะอาจไม่ไหวดำรงฐานะอันสถานที่ประธานเท่าๆ กับ ความอยู่รอด กับปากท้องสรรพสิ่งประชาชนแห่งหนมีกรรมสิทธิ์ผลกระทบกระเทือนขนมจากวิกฤตครั้งนี้จริง ๆ หรือไม่ก็ประการแห่งนกเขาแหวห้ามดุ ‘สมบัติถือเอาว่าสิ่งลวงตาลวงใจ ภัตปลารวมความว่าของแน่นอน’ ทั้งที่ข้อความสรรพสิ่ง CPTPP เองก็พร้อมด้วย จริง ๆต่อจากนั้นอันนี้ได้มาเข้าก่อสร้างงานเติบโตเพียงเศรษฐกิจทั้งมวล แห่งหนเราเปล่าสามารถเข้าใจได้มาเกินว่า 0.12% แห่ง GDP พองตัวนั้น ประชาชนในประเทศประเทศไทยจักถือสิทธิ์ผลกำไรขนมจากนี้สักกี่คน ต้องอย่าหลงดุแหลมทองกำลังอยู่ที่บรรดาศักดิ์ประเทศกำลังพัฒนาแห่งอีกต่างหากมีกลางเมืองหมวดอ่อนอยู่ติดจะเต็มที่ ดังนั้นเมื่อดำรงฐานะเช่นนี้จากนั้นหมู่ที่จะได้เปรียบขนมจากงานร่วมข้อตกลงดังกล่าวนั้น ชัยจะครอบครองของมนุษย์แห่งหนเสถียรขนาดนั้น ซึ่งก็หนีเปล่าระเหิดผู้ผลิตรายใหญ่แห่งหนมีกำลังในที่การชิงดีชิงเด่นและประกอบด้วยความเก่งกาจในที่งานตักตวงได้ฐานดุ กระนั้นก็ตาม อีฉันอาจจะจำเป็นต้องมาร่วมแรงร่วมใจวิเคราะห์มองดูว่า จริงๆ จากนั้นหากไทยไม่ต้องเข้าร่วม CPTPP เพื่อจะเปลี่ยนกับดักประโยชน์แห่งหนคว้าเพิ่มขึ้นเข้ามาพางหลักหมื่นเลี่ยนตรงนั้น อีฉันจะหันมาปรับปรุงและเพิ่มขึ้นพลังในประเทศให้มีมีอำนาจที่งานต่อนัดต่อแนง อีกด้วยขีดความสามารถสิ่งของชาวไทยเอง เพราะแหลมทอง ถือเป็นด้าวหนึ่งแห่งหนเป็นแหล่งทรัพยากรชั้นเยี่ยม กับชาวไทยประกอบด้วยความสามารถไม่จำนนชาติไหนที่แหล่งหล้า เพียงแค่อีฉันต้องมีที่มีความสำคัญในการรบแห่งวางเก็บจ่ายเห็นแก่ผลกำไรและเอื้อดามการพัฒนา ยกสถานภาพคนในแดนด้วยกันกระจายงานก้าวหน้าเจียรถึงรากตฤณชาติคว้าจริง พวกจักสมรรถก่อสร้างการก้าวหน้าจ่ายกับแหลมทองอย่างสมดุล และลดระยะสรรพสิ่งความแตกต่างเค้าเดิมขึ้นไปคว้ากกว่ามันสมอง..เชิงอรรถประกาศขนมจาก สำนักข่าวหมีหยุด ,สำนักข่าวไทย,พรรคก้าวหน้า ด้วยกัน SDG Move NewsCPTPPNoCPTPP

https://storage.googleapis.com/techsauce-prod/ugc/uploads/2019/11/77231397_2653645921369246_6714860653498073088_n.jpg

https://storage.googleapis.com/techsauce-prod/ugc/uploads/2019/11/88.jpg

https://storage.googleapis.com/techsauce-prod/uploads/2019/08/18-Knowledge-Station-1024×681.jpg