แหลมทองการค้าจับมือ AirPay ประจำการ Payment Gateway กระตุ้นสู่ One-Stop-Service

หลังจาก Techsauce ได้มาเข้าไปสัมภาษณ์ AirPay ถึงประเด็นการเตรียมการรุกท้องตลาดในภายหน้าและความเป็นไปได้ในที่งานเป็น Cashless society อีฉันตกลงรับข่าวด่วนมากจาก AirPay ณการประกาศการช่วยกันกับดักธนาคารพาณิชย์อสุรีใหญ่ชนิดธนาคารแหลมทองพาณิชย์ เพราะว่าจักทำหน้าที่ดำรงฐานะ Payment gateway ตลอดจนให้บริการ Bill payment และงานสารภาพชำระเงินเช่นกัน mPOS รวมถึง Direct credit และ Smart credit พร้อมด้วย โดยธนาคารประเทศไทยพาณิชย์ยังคงคืบหน้ารุกบริการระเบียบงานจัดการปีกการเงินเพื่อที่จะท้องที่งานอย่างต่อเนื่อง ข่าวจับมือกองกลาง เครื่องปรับอากาศเพย์ (แหลมทอง) ขีดคั่น ผู้ให้บริการจ่ายเงินออนไลน์ เพื่อก่อสร้างโซลูชั่นการจัดการข้างการคลังร่างครบวงจร ทำให้ดีขึ้นประสิทธิภาพการให้บริการเพื่อจะดันแอร์เพย์เคลื่อนที่สู่จุดหมายปลายทาง One-Stop-Service แห่งหนสามารถตอบโจทย์ผู้บริโภค AirPay Application และข่ายงาน AirPay Counter แห่งหนมีงานก่อธุรกรรมประการต่างๆนาๆ อาทิเช่น เติมสินทรัพย์เกมออนไลน์ ช้อปปิ้งออนไลน์ กรอกทรัพย์สินโทรศัพท์มือถือ จ่ายบิล ตลอดจนงานจับจ่ายใช้สอยบัตรหนัง หมายรวมงานให้บริการรับชำระเงินด้วยสิ่งรูดตั๋วที่ถือ (mPOS) เพื่อจะเพิ่มขึ้นช่องทางการชำระเงินแบ่งออกกับดักงานในเครือ AirPay ชนิดครบวงจร สนองตอบไลฟ์สไตล์สรรพสิ่งผู้ใช้ในกาลเวลาดิจิทัล หัวหน้าพิพัฒน์ อัสสมงคล ถัดลงมาผู้สั่งการโค่ง ผู้บริหารเลยเวลา GTS Solution Sales Specialist and Services ธนาคารแหลมทองการขาย เปิดเผยว่า ธนาคารแหลมทองพาณิชย์ให้ความสำคัญต่อการลงทุนจับเทคโนโลยีเข้าพัฒนากระบิลงานว่าการด้านการคลัง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานให้บริการแก่ผู้ใช้อย่างต่อเนื่อง แล้วจึงได้รับความเชื่อมั่นจากหน่วยงานชั้นยอดเลิศในที่การมอบฉันทะเป็นผู้ให้บริการปีกงานสั่งการปีกการคลังต้นร่างครบวงจร (Total Transaction Banking Solution) ดังนี้ธนาคารความแข็งแรงขยายการให้บริการเจียรยังหมู่การงานผู้ให้บริการวางเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ๆ แห่งหนมีแนวโน้มเจริญอย่างต่อเนื่อง เพราะปัจจุบันธนาคารไทยการค้าขายถือสิทธิ์ความมั่นใจจาก กงสี แอร์เพย์ (แหลมทอง) กำหนด มอบหมายงานครอบครองผู้ให้บริการด้านจ่ายเงินภาพร่างครบวงจรสรรพสิ่งหุ้นส่วน ช่วงปัจจุบันกิจธุระสารภาพชำระเงินของเครื่องปรับอากาศเพย์ มี 2 ทางเสา รวมความว่า AirPay Application ด้วยกัน AirPay Counter ประกอบด้วยร้านรวงรวมเป็นหน้าร้านค้ายอมรับชำระเงินกระทั่ง 100,000 ดวงทั่วราชอาณาจักร โดยแบงค์จักเข้าไปอนุเคราะห์บริการทั้งมุขด้านจ๋าสารภาพจ่ายเงินจากลูกค้า และจ้ะวางเงินแจกกับข่ายงานร้านค้าด้วยกันญิบซื้อขาย จากงานให้บริการกรอกทรัพย์สมบัติสิ้นสุดออนไลน์ ช้อปปิ้งออนไลน์ โอนทรัพย์สิน เติมสินทรัพย์โทรศัพท์เคลื่อนที่ จับจ่ายใบรับเงินกระยาเลย และงานจับจ่ายบัตรจอเงิน เป็นต้น “ธนาคารประเทศไทยพาณิชย์จักทำงานครอบครอง Payment Gateway แบ่งออกกับดักเครื่องปรับอากาศเพย์ ตลอดจนให้บริการ Bill Payment บริการยอมรับจ่ายเงินด้วยสิ่งของรูดบัตรด้าม (mPOS) บริการ Direct Credit ด้วยกัน SMART Credit แห่งหนเอาใจช่วยอำนวยความสะดวกแบ่งออกกับผู้บริโภค ด้วยกันสองซื้อขายสิ่งของแอร์คอนดิชันเพย์ ตลอดจนเอาใจช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและความคล่องแคล่วเนื้อตัวในที่การไปการงาน ซึ่งระเบียบการวางเงินแห่งหนมีประสิทธิภาพด้วยกันครบวงจรจะครอบครองกลไกสำคัญสถานที่ทำให้แอร์เพย์สาวเท้าสู่การครอบครอง One-Stop-Service ได้มาติดตามจุดหมายปลายทางในภายหน้า สอดเสือกสารภาพกับหลักการสิ่งของแบงค์แห่งหนตั้งใจจรรโลงให้ผู้บริโภคก้าวหน้าได้มาชนิดแน่นแรง” นงคราญมณีรัตน์ อนุโลมของมีค่า สำคัญเจ้าหน้าที่จัดการ กงสี แอร์เพย์ (ไทย) จำกัด ผู้ให้บริการเครื่องปรับอากาศเพย์ กล่าวว่า ภายหลังเปิดให้บริการจังว่า 2 ชันษา ระเบียบสรรพสิ่งแอร์คอนดิชันเพย์มีความแน่วแน่ในที่เรื่องของการใช้งานและมีสวัสดียิ่งนัก โดยแบงค์ประเทศไทยพาณิชย์ได้ให้โซลูชั่นการสั่งการด้านการคลังแห่งหนทั่วไปทั้งการปฏิบัติการสารภาพจ่ายด้วยกันงานจับจ่ายใช้สอยปีกไก่ทรัพย์สมบัติระหว่างบัญชีและผู้ค้า ซึ่งเอาใจช่วยให้รวมหมด AirPay Application กับ AirPay Counter มีระบบแห่งหนใช้งานได้ประการครบถ้วนความสามารถ ยิ่งไปกว่านั้นงานเอื้อเฟื้อในปีกสิ่งของงานมีระบบงานสั่งการที่บริสุทธ์หลังจากนั้น อีกทั้งนับว่าเป็นการร่วมมือห้ามเพื่อจะตอบหลักการสิ่งของภาครัฐณการเข็นแจกประเทศไทยครอบครองเข้าสังคมสิ้นไร้ตัวเงิน ซึ่งธรรมดามนุษย์ส่วนมากจะประกอบด้วยบัญชีกับธนาคารแต่ว่าการเข้าถึงการสร้างธุรกรรมทางการเงินหมายรวมการจับจ่ายใช้สอยออนไลน์อีกทั้งน้อยสิงสู่ยิ่งนัก ตรงนี้นับว่าเป็นโอกาสดีแห่งหนอีฉันณตำแหน่งผู้ให้บริการ Online Payment ได้มาจับมือกับดักธนาคารไทยการขายซึ่งประกอบด้วยโคนผู้ใช้งานบัญชีจำนวนมากที่จะประสบความสำเร็จสงเคราะห์ทั้งสองฝ่ายให้ความรู้และขยายจังหวะของผู้ใช้ที่จะก่อธุรกรรมออนไลน์เปลี่ยนเครื่องปรับอากาศเพย์มากยิ่งขึ้น NewsSCBAirpayFinTechscb airpayธนาคารแหลมทองการค้าขายTransaction Banking Solution