แสนมงคล ร่วมทุนกับ ประเทศไทยการซื้อขาย เริ่ม SIRI VENTURE ครอบครอง CVC ปีก PropTech เพราะประกอบด้วย ไวท์ ตื่น คุมว่าการ

SIRI VENTURE รวมความว่า Joint Venture ระหว่าง แสนมงคล ด้วยกันแหลมทองการขาย ในที่สัดส่วน 90:10 ทุนจดทะเบียน 100 กล้อนบาท และมีคุณไวท์ ระวัง จันทร์สว่างสกุล ขนมจาก fireoneone ครอบครองประธานเจ้าหน้าที่ว่าการ สิริ ยกให้เจอร์ส การงานสรรพสิ่ง SIRI VENTURE 1. รวมออกทุนณสิ่งใหม่ต่างๆ สถานที่เกี่ยวข้องกับดัก Property Tech และ Tech อื่นๆ (ติดสอยห้อยตามภาพ) พร้อมด้วยราคาซื้อ 100 กล้อนเท้า ลงทุนในที่ Startups ตั้งแต่ระดับ Research เริ่ม จรจวบจนถึง Seed funding กับ Series A 2. ทำ R&D นวัตกรรมใหม่ๆ ภายใน ก่อ Internal startups 3. การเป็น Property Technology Accelerator ผลักดัน startups สาย PropTech NewsCVCPropTechInvestmentPropertySiri VentureCorporate Venture Capital

https://storage.googleapis.com/techsauce-prod/uploads/2018/12/Siriventuressummarise2018-6.jpg

https://storage.googleapis.com/techsauce-prod/uploads/2018/12/Siriventuressummarise2018-2.jpg

https://storage.googleapis.com/techsauce-prod/uploads/2018/12/Siriventuressummarise2018-4.jpg

https://storage.googleapis.com/techsauce-prod/uploads/2019/08/18-Knowledge-Station-1024×681.jpg