แม็คงัวร ยกขึ้น “แม็คงัวร ดิจิทัล สโตร์” แห่งจำเดิม บุกเบิกห้างสรรพสินค้าธุรกิจค้าส่งอัจฉริยะ

หุ้นส่วน ประเทศสยามแม็คงัวร ขีดคั่น (กลุ่มคน) เริ่ม แม็คงัวร ดิจิทัล สโตร์ แห่งแรก สาขาลาดกระบัง ต้นแบบห้างค้าส่งอัจฉริยะ โมเดลฟูดเซอร์วิส นำปัญญาประดิษฐ์(AI) เชื่อมต่อบุคลากร+คู่จำหน่าย+ผู้ใช้ แปลนสิ้นไร้จุดต่อเพื่อที่จะผู้ประกอบการ สร้างผลสัมฤทธิ์ 4 ปีก ทั่วความสามารถงาน งานบริการแห่งดีขึ้น เขียมพลังงาน ตัดทอนผลกระทบประกบบริเวณแวดล้อม ทำให้รุ่งเรืองขึ้นประสิทธิภาพลดโจทย์สต็อกขาด คิวแวง จำกัดคุณค่าของซื้อของขายก้าวหน้าขึ้น ครบถ้วนทำให้เสมอตัวนำข้างในสำนักงานสาขารับสารภาพสนามหญ้าแข่งขันเวลา 4.0 เช่นกันอินเตอร์เน็ตออฟธิงค์(IoT) สู่งานเจริญประการยืดยาว ซูบโจทย์ผู้ผลิตสมัยใหม่ ติดไฟที่ศรีพร อิทธิพลสิงโต รองประธานบุคลากรบริหาร สายงานการติดต่อสื่อสารองค์กร กองกลาง ประเทศสยามแม็คโคร ขีดคั่น (มหาชน) กล่าวว่า “เนื่องในจังหวะครบรอบ 30 ปีสิ่งของกลุ่มงานประเทศสยามแม็คงัวร อิฉันประกอบด้วยความแข็งขันที่จะยกฐานะธุรกิจขายส่งปันออกเจริญไปพร้อมกับระยะที่ประกอบด้วยการเปลี่ยนแปลง เพราะจับความเจริญมุขปีกเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตออฟธิงส์ (IoT) ปัญญาประดิษฐ์(AI) ลงมาใช้ประโยชน์แห่งงานเพิ่มประสิทธิภาพมอบกับธุรกิจของลูกค้าผู้ประกอบการ เพราะ แม็ควัวร ดิจิทัล สโตร์ สำนักงานสาขาลาดกระบัง ซึ่งเป็นสาขาแรกในประเทศไทยแห่งนำเทคโนโลยีมาเชื่อมต่อระบบปฏิบัติการ การจัดการบริหารร้านรวง เจ้าหน้าที่ หญิบแลกเปลี่ยน ลูกค้า เข้าไปวางอีกด้วยห้าม” “แม็คงัวร ดิจิทัล สโตร์ ดำรงฐานะห้างร้านฉบับร่างล้นเซอร์วิส แห่งจับเทคโนโลยีเข้าชกต่อยฝืดเคือง ทำให้เกิดผลดีกับการทำงาน 4 ข้าง โน่นคือว่า บริการผู้ใช้เจริญเพิ่มขึ้น เพิ่มประสิทธิภาพสรรพสิ่งการดำเนินการบริหารในสาขา เขียมพลังงานแห่งระยะยาว กับตัดทอนความกระทบกระเทือนประกบที่แวดล้อม ก่อสร้างความเชี่ยวชาญความพอใจรูปแบบนวชาตแห่งซูบปัญหาลูกค้าผู้ประกอบการระยะเวลาดิจิทัล แยกออกสะดวก ว่อง กับตรงเป๊ะ รวมถึงทำสอดคล้องกับดักแม็คงัวรเล็กพกองพลิเคชั่น ที่เหมือนเคลื่อนที่เข้ามาแห่งสำนักงานสาขากระจ่างเตือนแยกออกไม่คลาดเคลื่อนทั้งหมดโปรโมชั่น หรือไม่ก็เอกสิทธิ์ยิ่ง ” แม็คงัวร ดิจิทัล สโตร์ สาขาลาดกระบัง อยู่ในสภาพบนเนื้อที่กว่า 6,700 ตารางเมตร ออกแบบและแหมะกบิลอีกด้วยการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพื่อจะจัดการสั่งการภายในห้างร้านด้วยกันการให้บริการกระยาเลย ตั้งแต่จุดยอมรับจ่ายเงิน ชั้นวางสินค้า การจัดการบริหารของซื้อของขายคงคลังตลอดใบหน้าร้านและข้างหลังร้านขายของ การพิจารณาเช็คของซื้อของขายสนนราคา งานสั่งสินค้าผ่าน อีคอมเไม่ร์ซ, การใช้กระแสไฟด้วยกันการมัธยัสถ์กำลังแรงงานในสาขา เป็นต้น เพราะว่าติดตามผ่านการละครหน้าจอบนบานศาลกล่าวตับสืบสวนกับจำกัดความประพฤติงาน แม็คงัวรคว้านำเทคโนโลยีเข้าชกอดอยากปากแห้งมอบก่อเกิดประโยชน์กับดักการทำงานที่ 4 ปีก คือว่า บริการผู้ใช้ได้ดิบได้ดีเพิ่มขึ้น พร้อมด้วยเทคโนโลยี กล้องยาเส้น AI อัจฉริยะ ด้วยว่าพิจารณาจำนวนรวมสินค้าบนระดับวาง เพื่อที่จะการเติมเต็มสต๊อกได้มาทันการ ตัดทอนโอกาสอันควรงานสูญเสีย ผู้ซื้อแล้วก็ได้ของซื้อของขายอย่างแน่แท้ ยิ่งไปกว่านี้ อีกทั้งใช้กบิล คิวบัสเโคนร์ ช่วยให้การจ่ายเงินทำได้รวดเร็ว ลดสมัยคอยคิวบิกชำระเงินสรรพสิ่งลูกค้า เพิ่มประสิทธิภาพของการดำเนินการจัดการในสำนักงานสาขา อีกด้วยเทคโนโลยี ป้ายราคาอัจฉริยะ ที่จะเปลี่ยนแปลงสนนราคาได้คล่องแคล่วกับเที่ยงตรงแค่เพียงคลิก ประหยัดเวลาเปลี่ยนป้ายราคาแห่งสาขา, Picking Solution ระเบียบการส่งสินค้าสถานที่ว่องด้วยกันเที่ยงตรง, ระบบก่อเหตุขึ้นตอนเย็นอัจฉริยะด้วยว่าตรวจเดโชแลดู หาเรื่องเย็นทันทีที่มีการเปลี่ยนแปลงสรรพสิ่งอุณหภูมิที่ตู้จ่อม จึ่งทำเอาอยู่ยงความใหม่ และคุณภาพผลิตภัณฑ์ได้มายาวนานขึ้นไปเขียมแรงงานในระยะยาว อีกด้วยแผงพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Panel) สถานที่กำเนิดกระแสไฟแยกออกสาขาขนมจากพลังงานแสงอาทิตย์ เอาใจช่วยปันออกสาขาประหยัดพลังงานและค่าไฟฟ้าได้จด 35% ลดความกระทบกระเทือนต่อสิ่งแวดล้อม อีกด้วย หน้าจอ Eco-Friendly ปรากฏผลงานตัดทอนพลังงานภายในสำนักงานสาขา ลดการช่างแก๊สเรือนกระจกได้มาถึง 798,000 โลประกบพรรษาสรรพสิ่งคาร์บอนไดออกไซด์เหมือน นอกจากนี้อีกทั้งมีระบบหาเรื่องเย็นอัจฉริยะ ตัดทอนการใช้คืนพลังงานขนมจากกบิลก่อเหตุขึ้นเวลาเย็นขนาดใหญ่ เช่นกันงานกระจายงานดำรงฐานะเหล่าอิสระ ควบคุมและบริหารเปลี่ยนระเบียบส่วนกลางแห่งสามารถเข้าถึงได้เปลี่ยนแท็บเลท รวมถึงสิ่งกลมๆชาร์ตกะหมอกสำหรับรถกระแสไฟฟ้า แดนดินที่จอดรถเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกมอบกับผู้ซื้อที่หันมาใช้รถยนต์กระแสไฟ เพื่อจะมัธยัสถ์กำลังแรงงานงอกงาม กระนั้นก็ตาม พนักงานทุกคนในสำนักงานสาขาจะครอบครองการฝึกอบรมมอบรู้มากความเข้าใจเกี่ยวพันเทคโนโลยีที่มีทั้งปวงภายในสาขาอย่างคร่ำหวอด ด้วยกันแห่งระยะแรกเจ้าหน้าที่แห่งครอบครองการฝึกอบรมเหล่านี้จะคอยช่วยแยกออกคำแนะนำอายุมากผู้ใช้ เพื่อให้ประกอบด้วยความคุ้นเคย กระทั่งผู้ซื้อจะกันเองและสามารถใช้คืนเทคโนโลยีกระยาเลย กลุ่มนี้คว้าอย่างมีประสิทธิภาพ “แม็คงัวร เลื่อมใสตวาดแห่งสมัยสถานที่เนื้อความท้าสรรพสิ่งธุรกิจขายส่ง โอกาสงานเติบโตในอนาคตตรงหน้าอย่างยั่งยืนจักขึ้นอยู่เทคโนโลยี และการพัฒนาเจ้าหน้าที่แห่งมีประสิทธิภาพเป็นสำคัญ โดยใช้ประโยชน์ขนมจากความเจริญรุ่งเรืองทางด้านดิจิทัลในการขับยก ซึ่งแม็ควัวร สาขาลาดกระบัง จะเป็นต้นแบบการนำเทคโนโลยีจากไปใช้คืนแยกออกเกิดความสามารถ หุ้นส่วนคว้าคบคิดขยายสาขาแนวทางตรงนี้ หรือไม่ก็เลือกเฟ้นจับเทคโนโลยีบางส่วนทำให้เสมอใช้กับสาขาที่สามารถทำได้เป็นลำดับถัดไปอีกพร้อมด้วย” ทั่วนี้แม็ควัวร ได้ข่าวสารจุดหมายในจังหวะครบรอบ 30 ชันษาสรรพสิ่งงานไปธุรกิจ เช่นกันการคืบหน้ายกฐานะสู่ “แม็ควัวร 4.0 คู่คิดมันสมองมันสมอง.เพื่อชีวิตแห่งบริสุทธ์กว่า” ภายใต้แนวคิด “เคียงข้าง คิดค้น มุ่งมั่นสู่เนื้อความจิรัง” มุ่งครอบครองอันดับแรก เหตุงานจัดหาผลิตภัณฑ์ เพื่อที่จะผู้ประกอบการแบบครบวงจร เพราะว่าเลือกสรรของซื้อของขายสถานที่หลากหลาย ครบครัน มีเกรดเอ ในสนนราคาสถานที่คุ้ม เน้นความมุ่งหมายที่จะดำรงฐานะคู่คิดมุขธุรกิจด้วยว่าผู้ประกอบการอย่างครบถ้วน PR NewsMakroแม็คโคร ดิจิทัล สโตร์

https://storage.googleapis.com/techsauce-prod/uploads/2018/01/รายชื่อบูธ-1024×516.jpg