แฟนได้มาระดมทุนด้วยกันสละหน้ากากจำนวนรวม 4,085 สิ่ง แก่ที่พักคนสูงอายุ 14 แห่งในประเทศประเทศไทย

แผนการระดมทุนไม่ผิดจัดตั้งบนบาน Weeboonมันสมองcom เพื่อประมวลเงินบริจาค ในที่งานซื้อหน้าขยะมูลฝอยแบ่งออกคนสูงวัยณที่พักคนแก่โครงการระดมทุนถูกแจ๋ขึ้นไปเพราะว่า เจ้าเอ็ง ฮาร์กอน ห้ามล้อค์ กับ เธอ กวิสรา ฮาวต้นรังษี (มุกดาหาร) ทั้งคู่สมคบคิดกับดักโรงงานทอผ้าแห่งหนึ่งในที่การผลิตด้วยกันสละหน้ากากเพื่อจะยื่นให้คนแก่ณบ้านพักคนสูงอายุทั่วราชอาณาจักรแหลมทอง ซึ่งในเวลานี้หน้ากากไม่ผิดละทิ้งจรต่อจากนั้น 4,085 อัน อายุมากบ้านพักคนสูงอายุ 14 แห่ง ทว่ามุขแผนการยังปรารถนาความช่วยเหลือเพิ่มพูนณการเพิ่มละทิ้ง ก่อนหน้านี้ Rotary Club of Bankapi (สโมสร ป่องดวงตาเรียวใสกะปิ) คว้าข้อมูลการช่วยเหลือแผนการโหมทรามตรงนี้ เพราะงานจัดตั้งแผนการส่งเสริม ซึ่งแผนการดังที่กล่าวมาแล้วได้มาริเริ่มกระทำต่อจากนั้นบนบานศาลกล่าวเว็บไซต์สรรพสิ่งที่พักผ่อน โรดวงตาเรียวใสกะปิ ด้วยกันเริ่มได้มาเงินช่วยเหลือขนมจากขาที่สังสรรค์แล้ว เงินบริจาคทั้งผองจะไม่ผิดให้แบ่งออกคุณ ฮาร์กอน ห้ามล้อค์ กับ เจ้าเอ็ง กวิสรา ฮาวรังสี ทันทีหลังจากจำนวนรวมเงินช่วยเหลือบรรลุเป้าหมายมร. โค้ก เหงียน ประธานกรรมการสั่งการ Weeboonมันสมองcom กล่าวว่า “คนแก่นั้นประกอบด้วยการเสี่ยงรุ่งเรืองที่งานติดโรคโคตัก-19 ซึ่งเป็นเหตุสถานที่ดิฉันต้องรวมหัวเพื่อช่วยเหลือพวกเขา หมู่เราจาก Weeboon.com ปีติขนานใหญ่สถานที่ได้มาครอบครองส่วนใดส่วนหนึ่งณงานริเริ่มตั้งขึ้นแผนการระดมทุนนี้ เพราะมีความมุ่งหมายที่จะประหยัดปากงานระบาดที่หมู่คนสูงวัย กับจ่ายเขาทั้งหลายมีสุขภาพแห่งเสถียรพอให้รอดไปวิกฤตนี้”บุคลากรที่พักคนแก่ณธานีนครราชสีมา กล่าวว่า “หน้ากากแห่งหนได้มาละทิ้งสมน้ำสมเนื้อกับคนสูงวัยเป็นอย่างยิ่ง กับเหล่าท่านก็มีความสุขแห่งหนคว้าใช้คืนหน้ากากพวกนั้น ขอบคุณจัง”บุคลากรบ้านพักคนแก่ในที่ธานีจังหวัดปทุมธานี กล่าวว่า “ขอให้ทุกท่านแห่งร่วมบริจาคมีพลานามัยแห่งหนแข็งแรง สถานที่ความสุข ด้วยกันนั่งกินนอนกิน ขอบพระคุณเหตุด้วยการละทิ้งทั้งมวล และขอให้ดวงดีกักคุมทั่วหน้าตา” คุณ ฮาร์กอน เบรกค์ ด้วยกัน คุณ กวิสร้างไป ฮาวรังสี (มุกดาหาร) ผู้ก่อกำเนิดแผนระดมทุน กล่าวว่า “ดิฉันตั้งเป้าณงานละทิ้งหน้ากากอายุมากบ้านพักคนสูงวัยไว้ปริมาณ 10,000 สิ่ง ซึ่งคว้าจดครึ่งทางแล้ว อีฉันรู้สึกเป็นเกียรติกับพอใจครอบครองสุดกำลังสถานที่แกมาเป็นส่วนหนึ่งที่งานเอื้อเฟื้อกับดิฉัน ดิฉันจะเปล่าหยุดแค่เพียงตรงนี้ ด้วยกันปรารถนาเป็นสุดกำลังดุจักมีอีกมากๆ ท่านที่จะมาร่วมพร้อมใจกันที่ภารกิจครั้งนี้ สินทรัพย์ทั้งหมดบาททั้งหมดสตางค์สรรพสิ่งประสกเอ็งจะไม่ผิดใช้ประโยชน์อย่างคุ้มที่การผลิตหน้ากากให้คนแก่ณที่พักคนสูงวัยดามจร”สละเพื่อจะอนุเคราะห์แผนลานรัก เหมาะ: www.weeboonมันสมองcom/en/campaigns/fundraising-to-help-rosalie-with-rising-medical-costsละทิ้งเพื่อเอื้อเฟื้อแผนการลานรักผ่าน Rotary Club of Bankapi เหมาะ:rotarybangkapi.org/API/covid19eมันสมองphpร่วมกับรับข่าวจาก Weeboon เหมาะ:www.facebook.com/weeboonofficial PR NewsบริจาคWeeboonมันสมองcomที่พักคนแก่แผนการระดมทุน

https://storage.googleapis.com/techsauce-prod/ugc/uploads/2020/3/Coro8.PNG