แผนใหม่ Amazon จับจุดโฆษณาการ Google Ads มามากขึ้นเงินรายได้

เพราะเทรนด์กับพฤติกรรมผู้บริโภคไม่เคยอยู่กับที่ การชิงดีชิงเด่นในที่พื้นแผ่นดินออนไลน์ก็สูงขึ้นไปยิ่งนัก Amazon พี่ใหญ่ของอุตสาหกรรมช็อปปิงออนไลน์ซึ่งประกอบด้วยรายได้ส่วนหนึ่งขนมจากงานโฆษณาเช่น 1.4 พันเลี่ยนดอลลาร์ประกบพรรษา ยังจำเป็นจะต้องขยับตัวเพื่อจะพิทักษ์ฐานและเพิ่มขึ้นเงินรายได้จ่ายบริษัท เพราะแปะกลเม็ดปีกการสร้างโฆษณาการเก็บดังนั้น เชื่อมต่อซีกโฆษณาการกับการดำเนินการภายใน ทำให้ผู้โฆษณามีโอกาสเข้าถึงผู้ใช้ที่ Amazon ที่ ‘ครบครันจักจ่าย’ เพราะ Amazon จะลงมือแปลน Promise (ให้คำปฏิญาณ) กับผู้ใช้การโฆษณาเพราะจักประกอบด้วยความเปลี่ยนแปลงที่ทางแห่งดีขึ้น ซึ่งข้อเสนอนี้สนับสนุนความสนใจได้มากกจัดการจรจ่ายโฆษณาบนบานศาลกล่าว Google Amazon จะชดใช้ ‘โฆษณาการ’ เพิ่มเงินรายได้ พร้อมด้วยการลดราคาจำหน่ายสินค้าจ่ายเสื่อมถอยลง ส่งเสริมจ่ายมนุษย์เข้ามาจ่ายของซื้อของขายเติบโต ด้วยกันคนค้าขายสามารถโปรโมทผลิตภัณฑ์ของตนเองผ่านการการโฆษณาได้ ลูกค้าก็จะเหลือบเห็นโฆษณาของซื้อของขายซึ่งซื่อกับดักอันสถานที่โหยจะจ่าย Amazon เริ่มยอมโฆษณาการบนบาน Google ต่อจากนั้น เพราะว่าตั้งใจโปรโมทสินค้าที่ Marketplace ตนเอง อีกด้วยการเป็นเหตุให้คนมองเห็นสินค้าสรรพสิ่ง Amazon ขนมจากทุกที่ รายได้ 1.4 โพกหัวเลี่ยนดอลลาร์สิ่งของ Amazon มากกว่ารายได้ 404 เลี่ยนดอลลาร์ของ Snapchat เฉียด 4 เทียบเท่า แต่ว่าก็อีกต่างหากน้อยกว่ารายได้ของผู้นำในปีกการเสิร์ชอย่าง Google ซึ่งเจาะจงกิจธุระการโฆษณาในไตรมาสสถานที่ 2 สิ่งของปี 2016 ตกลงจากไปต่อจากนั้น 19.1 โพกหัวโล้นดอลลาร์ ภูมิหลังของข่าว TechInAsia, The Information NewsAmazonE-CommerceAdvertising