แผนการไม่กซ์ยูส โอกาสและความเสี่ยงสำคัญสิ่งของอสังหาริมทรัพย์ให้เช่าการซื้อขายในอนาคต

https://storage.googleapis.com/techsauce-prod/uploads/2019/01/อาจารย์บวรศักดิ์-สกุลเกื้อกูลสุข-และทีมนักศึกษา.jpg

https://storage.googleapis.com/techsauce-prod/uploads/2019/01/Auto-X-ray-Film-Reader.png