แบงค์เมืองใหญ่เทพดาชี้แจงข้อความพนักงานติดเชื้อ COVID-19

ธนาคารเมืองหลวงเทวดาชี้แจงเรื่องบุคลากรติดเชื้อเชื้อไวรัสงัวโตนา 2019 (COVID-19)เจ้าเอ็งทวีลาภ ฤทธาภิรมย์ กรรมาธิการผู้ช่วยผู้บัญชาโค่ง แบงค์เมืองหลวงเทพยดา ขีดคั่น (มวลชน) เปิดเผยตวาด ทุกวันนี้พนักงานสรรพสิ่งธนาคาร จำนวนรวม 1 มนุช ซึ่งจัดการประจำการ ในที่ ตึกสะเก็ดไฟกาญจนาบุรี ระดับ 26 ได้รับการตรวจสอบกับรับรองขนมจากแพทย์ตวาดติดเชื้อเชื้อโรควัวป่องท้องนา 2019 (COVID-19) เพราะว่าคาดคะเนว่าตัวการชิดขนมจากคนณครอบครัว ซึ่งเจ้าหน้าที่คนเด่นบอกคว้ารุ่งเช้าหัวงานด้วยกันธนาคารทราบเมื่อมีกรรมสิทธิ์เอาท์พุตวิเคราะห์รับรองสิ่งของคนในที่ครัวเรือน ณวันที่ 11 มีนาคม 2563 ทันใดนั้นแห่งหนรู้เหตุการณ์ แบงค์คว้าแบ่งออกบุคลากรดารากล่าว เข้าพบแพทย์เพื่อจะตรวจจับเชื้อโรคงัวป่องท้องนา 2019 (COVID-19) กับแจกดำเนินงานอยู่สถานที่คฤหาสน์เพื่อระวังระไวชาคริตอาการภายใต้วินัย 14 ทิวา ตามแนวปฏิบัติการกันงานแพร่ระบาดโคโพง 19 อย่างจริงจัง ขณะเดียวกัน แบงค์คว้าดับเนื้อที่ สถานที่ทำงาน ในที่ โรงเรือนสะเก็ดไฟทองจังหวัด ระดับ 26 ล้างฆ่าเชื้อทันทีในที่วันเดียวกัน (สิบเอ็ด มีนาคม 2563) โดยชดใช้เกณฑ์การชะล้างเดียวกันกับโรงพยาบาล เพื่อความปลอดภัยและลดการเสี่ยงติดสอยห้อยตามหลักการการป้องกันโรค ของกรมควบคุมความเจ็บไข้ กระทรวงสาธารณสุขเช่นนี้ ธนาคารคว้าแกะรอยตรวจสอบเพื่อนร่วมงานแห่งหนยุ่งเกี่ยว โดยได้มาเข้าหานายแพทย์กับสิงสู่ระหว่าง รอคอยเอาท์พุตการวิเคราะห์ตัดสิน ด้วยกันแบ่งออกปฏิบัติงานสิงสู่สถานที่คฤหาสน์ติดตามมาตรการสถานที่แบงค์จำกัดเพื่อตรวจตราระวังอาการภายใต้ระเบียบ 14 ทิวาเช่นกันมันสมอง PR NewsCOVID-19

https://storage.googleapis.com/techsauce-prod/ugc/uploads/2020/4/Alipay-QuarantineLife8.png