แบงค์เกษตรกรไทยตระเตรียมประสานมือกับ LINE Financial Asia

แบงค์เกษตรกรประเทศไทยคว้าทิ้งจดหมายอัญเชิญพาหะเข้าร่วมการแจ้งข่าว “การช่วยกันหนประธานระหว่างธนาคารเกษตรกรแหลมทอง ด้วยกัน LINE” โดยเจาะจงว่าความสมรู้ร่วมคิดตอนนี้ จักเป็นการเปลี่ยนแปลงวงการการเงินแห่งหนชาวไทยจะเข้าถึงคว้าจำเริญด้วยกันง่ายขึ้น เพราะในกิจธุระมีคุณพัชร สาสมะกราบลาแสงสว่าง เอ็มดี แบงค์เกษตรกรไทย ด้วยกันเจ้าเอ็งอริยะ ไหว้ยงค์ กรรมการผู้จัดการ LINE Thailand อีกด้วย มร.ยองซู โค สำคัญพนักงานด้านผลิตภัณฑ์ (Chief Product Officer) LINE Financial Asia ลงมาร่วมณการแถลงข่าวอีกด้วย LINE Financial Corporation ครอบครองบริษัทแห่ง LINE ก่อตั้งออกมาใหม่เพื่อที่จะขยายบริการทางการเงิน โดยก่อนหน้าคว้าเข้าไปจับจ่ายใช้สอยเอกสารถือหุ้นธนาคาร KEB Hana อินโดนีเซีย 20% เพื่อจะคลายบริการ Digital Banking สู่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เดี๋ยวเดียวมานี้ธนาคารเกษตรกรประเทศไทยเพราะว่า Beacon VC ได้ข้อมูลลงทุนในที่ Grab ค่ากว่า 1600 กล้อนบาท เรียกหาได้มาแหวครอบครองพรรษาสถานที่แบงค์กสิกรไทยขับเคลื่อนคราวโค่ง ส่วนการรวมหัวกับดัก LINE ตอนนี้ Techsauce จะดำเนินต่อไปในที่ทิศทางไหนมั่ง Techsauce จักบรรยายข่าวมอบทุกคนรู้อีกครั้ง NewsBankKBankFinTechLINE financial Corporation

https://storage.googleapis.com/techsauce-prod/ugc/uploads/2020/1/BA427DF8-21FF-4F5F-B2B1-1B389117AEE5.jpeg

https://storage.googleapis.com/techsauce-prod/ugc/uploads/2020/1/10BF1DE7-57A8-4BAC-BFE9-53D456A943F3.jpeg