แบงค์ประเทศญี่ปุ่นก่อสร้าง J-Coin สินทรัพย์ดิจิทัลสรรพสิ่งตัวเอง เตรียมการออกอุบายใช้แห่งพรรษา 2020

ธนาคารกลางสรรพสิ่งญี่ปุ่นช่วยเหลือมอบแดนสับเปลี่ยนจากการชดใช้เงินสด มาสู่การใช้พงศ์เงินดิจิทัลบนเทคโนโลยี blockchain พร้อมด้วยแผนการเปิดตัว J-Coin สมบัติดิจิทัลของตนเอง แห่งชันษา 2020 หมู่ธนาคารสิ่งของประเทศญี่ปุ่นสมคบคิดปรับปรุง J-Coin ด้วยกันหมายมั่นจักเปิดตัวข้างในชันษา 2020 ปันออกเท่าทันตอน Tokyo Olympics หมายมั่นสนับสนุนจ่ายกระบิลการคลังสิ่งของแดนมีความคล่องตัวยิ่งขึ้น ณณ เวลานี้ 70% สิ่งของการค้าขายที่ญี่ปุ่นยังคงใช้ตัวเงินอยู่ ซึ่งกำหนดเป็นเแมลงปอร์ลงลายมือชื่อสถานที่ติดจะสูงศักดิ์กว่าประเทศพัฒนาแล้วด้าวอื่นๆ แห่งเริ่มลดงานชดใช้เงินสดกันบ้างแล้ว โดยคิดว่างานใช้ตัวเงินทำให้ง่ายทาบการหลีกหลีกเลี่ยงหน่วยงานกำกับสอดส่องดูแล เท่าเทียมชนิดณประเทศอินเดีย สถานที่ทำให้หยุดตลาดมืด เพื่อที่จะพลันวดันจ่ายไปสู่เข้าผู้เข้าคนเงินดิจิทัล ไอเดียของ J-Coin ถือเอาว่าการเป็นเหตุให้เงินดิจิทัลถูกชดใช้ควบคู่จากไปกับดักสินทรัพย์เยน กับสามารถแลกเปลี่ยนกักคุมคว้าพร้อมด้วย rate 1 ทาบ 1 ด้วยกันครอบครอง free service เพราะแห่งหนธนาคารจะได้ประกาศของมนุษย์แห่งใช้คืนเจียร ไม่ว่าหมวดธนาคารจักขานเทคโนโลยี blockchain หรือไม่ก็ตาม แม้ว่าที่ปัจจุบันนี้สถาบันการเงินขนาดใหญ่ของญี่ปุ่นอย่าง Mitsubishi UFJ Financail Group ก็ได้กำลังกายพิสูจน์การใช้เครื่องราชอิสริยาภรณ์ MUFG ที่อยู่ใช้เทคโนโลยี blockchain ต่อจากนั้น มีรายงานว่าพนักงานสิ่งของบริษัทกระทั่ง 1,600 มนุชได้ริเริ่มชดใช้เงินดิจิทัลเพื่อจะซื้อสินทรัพย์แห่งการก่อการงานแล้วด้วย เพราะประกอบด้วยแนวทางสถานที่วิเคราะห์กักคุมแหว MUFG อาจจะประกอบด้วยงานร่วมมือกับดัก J-Coin เสียแต่ว่าจนถึงณ เวลานี้อีกต่างหากปราศจากข้อตกลงอย่างไรเกิดขึ้น ภูมิหลังสรรพสิ่งภาพด้วยกันข่าว Technologyreview NewsJapanJ-coinBlockchaincryptocurrencies

https://storage.googleapis.com/techsauce-prod/uploads/2017/10/jcoin-1024×683.jpg