แบงค์กรุงสุรารักษ์ เปิดฉาก 8 ทีม Startup Bangkok Bank InnoHub Season 2

ธนาคารเมืองหลวงสุร ร่วมกับ ‘เนสท์’ กับบัวก้าน มอบให้เจอะเจอร์ เริ่ม 8 กรุ๊ปเทคสตาร์กรองัตุ๊ดับพื้นแผ่นดิน สถานที่ผ่านการคัดเลือกร่วม Bangkok Bank InnoHub Season 2 แผนการอบรมบ่มนิสัยกับปรับปรุงศักยภาพทางธุรกิจไปสู่แหล่งหล้าการคลัง ที่จะเริ่มขึ้นไปในที่จันทราธันวาคม เน้นการบรรลุสรรพสิ่งแผนเสาะหาสตาร์ทอัพกลุ่มฟินเทคสุดยอดเค้าเดิมขึ้นทีแรกในประเทศแหลมทองเมื่อปีที่ผ่านมา โดยปีแห่ง 2 ประกอบด้วยผู้สมัครร่วมการสรรหาปริมาณทั้งมวล 128 ทีม จาก 28 ประเทศทั่วโลกเธอชาติเตียนศิริ โสภณพนิช เอ็มดีโย่ง ธนาคารกรุงสุร จำกัด (กลุ่มคน) กล่าวว่า ธนาคารได้ร่วมกับ ‘เนสท์’ พันธมิตรผู้ชำนาญพิเศษข้างนวัตกรรมการลงทุนฉลาดระดับโลก และบัว มอบให้พบเห็นร์ เปิดตัว 8 ทีมเทคสตาร์ทอัพแห่งหนมีศักยภาพรุ่งเรือง เพราะผ่านการสรรหาจากผู้สมัครจำนวนรวม 128 กลุ่มแห่ง 28 ประเทศทั่วโลก เพื่อจะเข้าร่วม Bangkok Bank InnoHub Season 2 แผนการอบรมบ่มนิสัยและปฏิรูปศักยภาพทางกิจธุระตีนดึ่ม เพราะว่าเทคสตาร์ทอัตุ๊ทำให้หยุดเวิลด์คลาส ชันษาแห่ง 2 ที่จะริเริ่มขึ้นไปแห่งดวงจันทร์ธันวาคม 2561 ร่วม 12 สัปดาห์ ครบครันโอกาสอันควรเข้าหาความเชี่ยวชาญและรวมทำงานกับกงสีแห่งหมู่การคลังสิ่งของธนาคารกรุงสุร และจังหวะณการระดมทุนขนมจากพันธมิตรทางกิจธุระสรรพสิ่งธนาคาร “ภายใต้แนวคิด ‘Inspiring Change – Unleash the Potential’ แบงค์เล็งเห็นถึงประโยชน์จากกิจธุระร่วมกับเทคสตาร์ถักัพแห่งการชกท้องแห้งบริการทางการเงิน แบงค์กับเนสท์ ได้มาจัดคอร์สการฝึกอบรมจากเมนเอียงอร์ตัวยงสถานที่รู้มากกับเนื้อความชำนาญในที่การดำเนินการงาน และงานให้บริการทางการเงิน เพื่อจะลุ้นส่งเสริมปันออกเทคสตาร์ทอัพแห่งหนประกอบด้วยสมรรถนะรุ่งเรือง ทั้งนวัตกรรมข้างผลิตภัณฑ์ด้วยกันบริการแห่งสามารถซูบโจทย์ทางธุรกิจสิ่งของธนาคาร จับสมรรถนะแห่งประกอบด้วยสิงสู่มาชดใช้ชนิดเต็มกำลัง เพื่อเปลี่ยนเค้าโครงความคิดปลายนวัตกรรมมายังผลิตผลด้วยกันบริการแห่งหนมีประสิทธิภาพกับสามารถใช้งานได้มาจริงๆ” เพราะว่าสูงสุดสตาร์กรองัพ 8 ทีมสถานที่เปลี่ยนการคัดเลือกเข้าร่วมแผนการ Bangkok Bank InnoHub Season 2 ประกอบด้วย Antworks – แดนสิงคโปร์ กงสีปีกเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์และกระบิลอัครหานูนมัครหาอัจฉริยะ ยิ่งใหญ่ CryptoMove – อเมริกา ผู้พัฒนากบิลปกป้องสวัสดีประกาศด้วยว่าองค์ประกอบพื้นฐานบนบานศาลกล่าวหมู่คประเทศลาวด์ EYWA Media – ประเทศประเทศสิงคโปร์ ผู้พัฒนาเทคโนโลยีการตลาดโดดข้ามแพลตแบบฟอร์มแห่งงานเชื่อมโยงบริการได้หลากหลายช่องทางทั้งแบบออฟไลน์กับออนไลน์ เพื่อจะก่อสร้างประสบการณ์ใหม่มอบกับดักผู้ซื้อ กับก่อสร้างเงินรายได้ในที่ครรลองนวชาต Jumper.ai – แดนประเทศสิงคโปร์ ผู้พัฒนาห้างร้านออนไลน์ (โซเซียล คอมเไม่ร์ซ) อีกด้วยเทคโนโลยี AI Pandมันสมองai – ประเทศสิงคโปร์ ผู้ชำนาญพิเศษเทคโนโลยี AI เพราะสถาบันการเงิน แห่งถิ่นทวีปเอเชีย Pymlo – ดินแดนบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนเมืองจีน ผู้พัฒนารายการสมุดบัญชีบนกระบิลคประเทศลาวด์ ด้วยว่าธุรกิจเอสเอ็มอี กับ สตาร์ถักัพ Sepulsa – ด้าวอินโดนีเซีย ผู้พัฒนากบิลชำระเงินเปลี่ยนช่องทางออนไลน์ด้วยกันออฟไลน์ Vymo – ประเทศอินเดีย ผู้พัฒนากบิลเลขานุการส่วนตัวเพราะว่าคนขาย อีกด้วยเทคโนโลยี AI แผน ‘Bangkok Bank InnoHub Season 2’ นี้ แบงค์กรุงเทพยดามุ่งหวังดันแบ่งออกก่อกำเนิดความริเริ่มคิดค้น เพื่อสร้างเสริมวิธีการทำงานในและธรรมเนียมระหว่างธนาคารกับหน่วยงานอื่น โดยธนาคารจำนงที่จะปรับปรุงโครงการใหม่ๆ แห่งผ่านการมีส่วนร่วมโดยตรงกับดักสตาร์ทอัพ ที่จะสนับสนุนแบ่งออกแบงค์ปรับปรุงผลิตผลกับบริการสถานที่เหมาะสมกับดักท้องตลาดในประเทศแหลมทองด้วยกันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นพิเศษสมรรถก้องกังวานจดความมุมานะสิ่งของธนาคารแห่งงานเป็นเท้าหน้าธนาคารแห่งสมัยดิจิทัล” ผู้เป็นใหญ่ชาติเตียนศรี รายงาน นาย ลอร์เวุ่นวายซ์ มอร์แกน ประธานพนักงานสั่งการ กองกลาง เนสท์ กล่าวว่า ณระดับแม่สื่อแม่ชักของเนสท์ มีความรู้สึกสำราญดำรงฐานะสุดกำลังสถานที่ได้ทำงานร่วมกับธนาคารนครเทวะอีกครั้ง เพื่อนำเทคสตาร์ถักัพหัวกะทิยิ่งใหญ่ มาสู่ระบบนิเวศสิ่งของธุรกิจสตาร์ทอัพในประเทศแหลมทองแห่งหนพละขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ดีฉันเล็งเห็นจดจังหวะสถานที่เปิดกว้างเพราะธุรกิจสตาร์ถักัตุ๊ทำให้หยุดสากลในที่งานปรับเค้าโครงความคิดและกิจธุระแบ่งออกกับสิ่งแวดล้อมทางการงานของแหลมทอง ภายใต้ระบบนิเวศทางกิจธุระด้วยกันงานส่งเสริมสิ่งของรัฐบาล และแห่งหนสำคัญตกว่าการอนุเคราะห์ขนมจากแบงค์เมืองหลวงสุร เนสท์พร้อมเปิดฉาก ผู้สร้างเทคสตาร์กรองัพแห่งมีสิทธิ์การสรรหา และสนับสนุนแบ่งออกผู้ผลิตกลุ่มนี้สามารถสำเร็จทางการงานแห่งเชิงการค้าขนมจากการร่วมแผนแห่งครั้งนี้ มร. ลอร์เลนลานซ์ มอร์จำใจ สำคัญเจ้าหน้าที่ว่าการ บริษัท เนสท์ดังนี้ โครงการ Bangkok Bank InnoHub Season 2 คว้าเปิดกว้างลงสมัครผู้ผลิตเทคสตาร์ทอัพจากทุกแดนทั่วโลก ระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม – 7 เดือนตุลาคม พุทธศก 2561 ที่ผ่านมา เพราะตลอด 5 หมู่เทคโนโลยีเสาภายใต้แนวคิด 1.Creating Unique Customer Experience 2.Digitization and Automation 3.Future ธุรกิจขนาดย่อม Solution 4.Innovative Payment ด้วยกัน 5.Discovering Cutting Edge Technology เพื่อจะเลือกคัดผู้ผ่านเข้ารอบกระเป๋าแห้งหลงเหลือ 8 กลุ่มสุดท้าย เพราะโครงการจักให้การฝึกอบรมกับเจริญประสิทธิภาพทางงาน ระหว่างพระจันทร์ธันวาคม 2561 ถึงพระจันทร์เดือนกุมภาพันธ์ 2562 รวม 12 อาทิตย์ ณ ธนาคารเมืองหลวงเทพดา สำนักงานใหญ่ ครบถ้วนกำหนดจัดงาน Demo Day เพื่อที่จะดำรงฐานะเวทีในที่การนำกล่าวสิ่งใหม่อายุมากหมวดนักลงทุนทั้งประเทศไทยกับต่างด้าว ในไตรมาสจำเดิมของปี 2562 เพราะด้วยข่าวเกี่ยวแผนการ สามารถศึกษาเสริมได้ที่ wwwมันสมองbangkokbankinnohub.com, www.facebookมันสมองcom/BangkokBankInnoHub NewsBBLFinTechStartupBangkok Bank InnoHub