แบงก์ชาติเผยความคืบหน้าวงศ์เงินตราดิจิทัลลอง ในโครงการอินคงทนถาวรนท์

กระแสการเงินดิจิทัลเรียกหาได้มาว่าพลังมาแรงกับมาแจ้น ปัจจุบัน ธนาคารชาติคว้าเล่าความก้าวหน้าการปฏิบัติการจัดตั้งโครงการอินคงทนถาวรนท์ ร่วมกับ หุ้นส่วน R3 ด้วยกัน ธนาคารพาณิชย์ 8 สถานที่ ได้แก่ แบงค์เมืองหลวงสุรารักษ์ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย ขีดคั่น (มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กำหนด (มหาชน) แบงค์เกษตรกรไทย ขีดคั่น (มหาชน) ธนาคารแหลมทองการขาย จำกัด (หมู่ชน) แบงค์ธนเกิด กำหนด (มหาชน) แบงค์สแตนดาร์ดเมี่ยงร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (กลุ่มคน) กับธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบตระหนี่ิ้งคอร์ปอเรชั่น ขีดคั่น เพื่อที่จะก่อวงศ์สินทรัพย์ดิจิทัลลอกวางใช้งานระหว่างธนาคารพาณิชย์ เพราะมีจุดประสงค์ เพื่อจะทำความเข้าใจความเป็นไปได้ในการพาเทคโนโลยีการประมวลผลภาพร่างกระจายศูนย์รวม (Distributed Ledger Technology: DLT) เวลานี้ได้ประกอบด้วยการแบ่งแผนงานเป็น 3 ช่องไฟ ดังนี้ ช่องไฟสถานที่ 1 จัดทำตั้งแต่เดือน 8 2018-มกราคม 2019 เน้นไปที่การหาความรู้ ด้วยกันนำความชำนาญจากความต้นแบบ มาหาขั้นตอนเยียวยานวชาตๆ สถานที่ซูบโจทย์กิจธุระ ระยะแห่ง 2 ทำในช่วงพระจันทร์เดือนกุมภาพันธ์ – มิถุนายน 2019 เสร็จชกฝืดเคืองแผนจากขั้นแรก ด้วยกันทั่วไป 2 ความ คือว่า 1 ธุรกรรมการค้าขายและการจ่ายกลับคืนพันธบัตรระหว่างสถาบันการเงิน (Interbank Bond Trading and Repurchase Transaction) 2 การควบคุมสอดส่องด้วยกันสืบสวนข่าวการแดงเงินตราส าหรับสารภาพผู้ใช้ (Regulatory Compliance and Data Reconciliation) ช่องว่างสถานที่ 3 คาดตวาดจักเริ่มในระยะเดือนที่ 8 2019 มุ่งเน้นการพา DLT มาใช้ชิงชัยการปีกไก่สมบัติข้ามชาติ (cross-border funds transfer) กับดักธนาคารกลางฮ่องกง (Hong Kong Monetary Authority: HKMA) ภายใต้ความร่วมมือปีก FinTech แห่งได้มาลงนามเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2019 และมีการการพาหยิบยก smart contract สถานที่ครอบครองฟังก์ชั่นหนึ่งสรรพสิ่ง DLT มาชดใช้ เพราะขั้นตอนดังที่กล่าวมาแล้วจักช่วยมากขึ้นประสิทธิภาพงานของให้สถาบันสมบัติและลดยุครวมทั้งลดกิจธุระการสำรวจการส่งให้พันธบัตรและงานจ่ายราคา (settlement) สิ่งของธุรกรรม คำอธิบายเพิ่มเติมข่าวสารขนมจาก: botมันสมองorมันสมองth NewsFinTechDigital Currencyธนาคารชาติ