แนะนำตัวบริการ CAT data center ด้วยกันมาตรฐานการให้บริการ Trusted Site Infrastructure (TSI) Level 3

สำหรับการบริหารองค์กรจ่ายสัมฤทธิผลนั้น อีกต่างหากมีปัจจัยหลักสิงสู่อย่างหนึ่งที่เหล่าหน่วยงานน่าจะจำเป็นจะต้องระลึก คือ ข้อความของการจัดการ Data center ไม่ว่าองค์กรจะออกทุนก่อสร้าง Data Center ในองค์กรด้วยตัวเอง หรือจะสำเร็จเช่าซื้อชดใช้ Data Center ภายนอกลงมาเพื่อที่จะใช้งานแทน อันสถานที่ควรจะระลึก ก็คือว่า “มาตรฐานสรรพสิ่ง Data Center” ซึ่งเป็นสิ่งที่จะเป็นเหตุให้ผู้ใช้งานถือใจได้ตวาด Data Center พวกนั้น มีความน่าไว้วางใจกับปึกแผ่นประกบการใช้คืนบริการ ดังนั้นข้างในบทความนี้ ดิฉันจักยิ่งนักล่าช้าวถึงมาตรฐานสรรพสิ่ง Data Center แห่งมีชื่อตวาด “Trusted Site Infrastructure (TSI)” นอกจากนี้ดิฉันอีกทั้งมีกรณีศึกษาขนมจากบริการสรรพสิ่ง CAT data center แห่งมีกรรมสิทธิ์มาตรฐาน TSI Level 3 ลงมากล่าวอีกด้วย Trusted Site Infrastructure (TSI) กฏเกณฑ์ Data Center ขนมจากสถาบัน TÜViT แห่งแดนเยอรมนี TÜViT จักเป็นหน่วยงานศูนย์กลางของแดนเยอรมนี นกเขาจักทำหน้าที่ในการคาดคะเนมาตรฐาน โดยมุขหน่วยงานจะแยกออกวุฒิบัตรแยกออกกับดักเนื้อตัวผลิตภัณฑ์ข้าง IT หรือ ขั้นตอนปะปนกัน เกี่ยวพันระบบ IT ด้วยกัน IT Infrastructure แห่งมีกรรมสิทธิ์งานวิเคราะห์แล้วตวาด พวกเขาประกอบด้วยคุณภาพกับสวัสดีซื่อติดสอยห้อยตามกฏเกณฑ์สถานที่จำกัดวาง ซึ่งข้อได้เปรียบสิ่งของมาตรฐานนี้ รวมความว่า สำเร็จลดการเสี่ยงสถานที่คงมีขึ้นที่ระหว่างการใช้งานแน่ๆ ซึ่งจะทำเอาองค์กรปะปนกัน ประกอบด้วยความแน่ใจกับไว้ใจ ต่อผลิตภัณฑ์ไม่ก็ระบบ IT ที่ได้มาหลักเกณฑ์ ด้วยกันสมรรถก่อสร้างความปลอดภัยกับน่าเชื่อถือที่ประเด็นปะปนกัน แห่งระบุเอาไว้ในที่หลักเกณฑ์ได้มา ดูก่อนมองดูะเอียดเสริมเกี่ยวกับ TÜViT พอดีนี่ เกี่ยวกับ Trusted Site Infrastructure หรือไม่ก็ TSI ที่ฉันคว้าเกริ่นวางที่ข้างต้นนั้น ดำรงฐานะกฏเกณฑ์สำหรับการตรวจวัด Data Center ในข้างความพร้อมในที่การใช้งาน (Availability) ด้วยกัน ความปลอดภัย (Security) เป็นหลัก เพื่อที่จะดิฉันจะสามารถสำคัญใจได้มาตวาด Data Center นั้นๆ มีความปลอดภัยและคงทนถาวรอย่างแท้จริง โดยจะจำเป็นจะต้องเป็นไปและอยู่ภายใต้ประเด็นกระยาเลย แห่งข้องแวะกับดัก Data Center ไม่ว่าจักเป็นปัจจัยด้านที่แวดล้อมข้างนอก, ตัวแบบสร้างอาคาร, ระบบพิทักษ์เพลิงไหม้, ระเบียบไฟฟ้า, การเดินสาย, ระบบระบายอากาศ, หลักปฏิบัติงาน กับงานบริหารข้างเอกสารกระยาเลย พอให้มีความโปร่งกระจ่างและครบของข้อมูลนั่นเอง ซึ่งมาตรฐาน TSI ตรงนี้ ก็จักแยกออกลูกดำรงฐานะ 4 Level ด้วยกัน ตามเงื่อนไขแห่งคว้าเจาะจงวางในที่มาตรฐานกลุ่มนี้ เพราะว่าสามารถอ่านเรื่องเบ็ดเตล็ดทำให้ดีขึ้นต้นฉบับเต็มๆ พอดีนี่ กระทั่งอาคาร CAT data center Nonthaburi 2 จะผ่านมาตรฐาน TSI Level 3 ลงมาได้ตรงนั้นจำต้องผ่านงานวิเคราะห์เช่นไรบ้าง? ในที่ซีกสรรพสิ่งกรณีศึกษาแห่งฉันจักมาชี้แจงนั้น จะพูดถึงอาคาร CAT data center Nonthaburi 2 สถานที่มีกรรมสิทธิ์หลักเกณฑ์ TSI Level 3 ซึ่งถือว่าเป็นหลักเกณฑ์ในระดับสูงพ้นเชียว สำหรับ TSI Level 3 ตรงนี้ได้มาถูกเจาะจงเอาไว้ตวาดครอบครองมาตรฐานระดับ High Security Requirement โดยขั้นตอนวิเคราะห์และกฎในการคาดการณ์ตรงนั้น จะเริ่มตั้งแต่งานเลือกแห่งริเริ่มตั้งขึ้นสรรพสิ่ง Data Center , งานออกแบบส่วนประกอบสถานที่สำคัญภายใน Data Center แบ่งออกประกอบด้วยการทำ Redundancy เพื่อจะไม่จ่ายก่อเกิด Single Point of Failure, มีระบบระเบียบการกันเพลิงไหม้ รวมถึงยังต้องมีแผนที่งานจัดการพิทักษ์ Data Center ในที่พนักงานตรวจตราที่เกิดเหตุปะปนกัน พร้อมด้วย ซึ่งทาง CAT คว้าทุ่มเทงบบัญชี มูลค่ากว่า 500 โล้นเท้า เพื่อที่จะใช้ในการสร้างโรงเรือน CAT data center Nonthaburi 2 โดยมีจุดหมายที่จะทำให้ Data Center แห่งตรงนี้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเปลี่ยนการคาดการณ์ในระดับ TSI Level 3 ซึ่งนับว่าเป็นผู้ให้บริการรายแรกของอาเซียนสถานที่ผ่านการรับรองกฏเกณฑ์นี้ โดยมีข้อปลีกย่อยที่ด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ Environment ภาวะแวดล้อมรอบๆตึกปึกแผ่นจากความเสี่ยงต่างๆ ไม่ว่าจักครอบครอง ความอุทกภัย, แผ่นดินไหว หรือไม่ก็ความระเบิดกระยาเลย เพราะ CAT data center Nonthaburi 2 ตรงนี้ ถูกก่อสร้างขึ้นมาเพื่อจะเป็นโรงเรือนเหตุด้วยให้บริการ Data Center เป็นพิเศษ อาคารที่นี้อยู่ในสภาพห่างไกลขนมจากท่อแก๊ส, โรงงานอุตสาหกรรม ไม่ก็อู่ดองดมไรแห่งเผชิญดูประกบการปะทุ ตลอดระยะทางที่มยูขจรด 250 เมตร และแก่จ่ายมีพนักงานเกี่ยวกับปกป้องสวัสดีโดยรอบตัวอาคารตลอด 24 ชั่วโมง Construction ตึก CAT data center Nonthaburi 2 ครอบครองงานดีไซน์ด้วยกันเลือกใช้วัตถุก่อสร้างชนิดถ้วนถี่ เพราะมีงานนึกถึงการกันการบุกรุกขนมจากคนนอก รวมความว่าประกอบด้วยการคัดเลือกใช้ทวารอย่างเยี่ยมเกี่ยวกับรักษาการบุกรุกโดยเฉพาะ, หลบงานติดตั้งหน้าต่างซึ่งจะดำรงฐานะส่วนแห่งมนุษย์อาจป่ายปีนเข้าออกได้มา หมายรวมปราศจากองค์การหรือองค์กรอื่นลงมาใช้งานโรงเรือนตรงนี้สมรู้ร่วมคิด นอกจากนี้ชั้นสิ่งของตึก Data Center สถานที่นี้ยังไม่ผิดดีไซน์จ่ายสมรรถรองรับน้ำหนักคว้าเต็มที่จด 1000 โลต่อตารางเมตรเกินเทียว Power มีการดีไซน์ระเบียบกระแสไฟแบ่งออกลงมือต้นฉบับ Redundant ได้ชนิดครบวงจร ครบครันอีกทั้งระบบ UPS ต้นฉบับ 2N สำหรับรับงานจ่ายไฟฟากฟ้าจองได้เป็นระยะระยะเวลา 15 นาที หลังจากเกิดเหตุ และประกอบด้วยยังระบบ Power Generator รองในกรณีที่ระบบกระแสไฟก่อเกิดการขัดข้อง โดยสามารถสำรองได้นานจด 48 ครู่ จากงานชดใช้น้ำมันผลรวม 20,000 ล. Cooling and Ventilation โรงเรือนมีระบบระเบียบระบายอากาศทั้งมวล ซึ่งระบบตรงนี้จะลงมือฉบับร่าง N+1 Redundant สมคบคิด รวมหมดยังสามารถควบคุมอุณหภูมิด้วยกันความชุ่มชื้นข้างใน Data Center ได้อย่างเที่ยงตรง ยิ่งไปกว่านี้อีกทั้งสามารถตรวจจุดเหตุเดิมการแพร่งพรายดูดกลืนของลำธารข้างในอาคารคว้าพร้อมด้วย Security System ข้างในและข้างนอกตึกประกอบด้วยการรักษาสวัสดี โดยการติดตั้งระบบ Access Control ต้นฉบับ Three-factor Authentication ที่จะต้องใช้ Access Card, Password และ Finger Scan ในการวิเคราะห์สิทธิสรรพสิ่งบุคลากรทุกคน มีระบบระเบียบ Mantrap เหตุด้วยคอยจำกัดแบ่งออกประกอบด้วยประชาชนเข้าๆออกๆแต่ละเนื้อที่เป็นต่อละ 1 คนเพียงนั้น เพื่อป้องกันการลักขโมยแอบเข้าออกในที่พื้นที่ มีระบบระเบียบ CCTV สถานที่สมรรถสืบสวนย้อนหลังคว้าถึง 30 ทิวากาล นอกจากนี้ยังมีเจ้าหน้าที่สำหรับรอคอยพิทักษ์สวัสดีแบ่งออกตลอด 24 ชั่วโมงเช่นกัน Fire Protection and Suppression System มีงานดีไซน์ระเบียบรักษาไฟไหม้ข้างในโรงเรือนที่แต่ละสิ่งกลมๆพื้นที่ แบ่งออกสมรรถเช้าตักเตือนคว้าเมื่อเกิดเหตุสภาพการณ์รีบด่วน โดยเลือกใช้ระบบ VESDA ซึ่งจะดึงดูดภูมิอากาศรอบๆเข้าพินิจพิจารณาควานควันไฟอย่างต่อเนื่อง เป็นเหตุให้สมรรถตรวจค้นความไฟไหม้ได้โดยด่วนด้วยกันเที่ยงตรงกระทั่งเทคโนโลยี Smoke Detection ทั่วไป ด้วยกันประกอบด้วยงานใช้คืนคชาปิดเพลิงแห่งไม่เป็นอันตรายทาบอุปกรณ์ IT ข้างใน Data Center รวมถึงฝาห้องด้วยกันทางเข้าออกสิ่งของตึกที่นี้ อีกทั้งมีคุณสมบัติที่การทนความร้อนคว้าช้าถึง 2 ชั่วโมง สามารถพิทักษ์การยืนขึ้นลุกลามไปยังห้องหับเคียงคู่คว้าเพราะไม่ทำให้อุณหภูมิในที่ห้องหับเคียงคู่สูงขึ้นเลย Network and Connectivity มีงานออกแบบเน็ตเวิร์กแบ่งออกกระทำฉบับร่าง Redundant คือว่า เสริมความทนที่ชั้นสิ่งของงานเชื่อมต่อข่ายงานเพิ่มพูน กับเชื่อมต่อกับดัก Internet Gateway 2 สถานที่ ได้แก่ จังหวัดนนทบุรี และโปร่งใสมลัก Operation and Maintenance มีงานติดตั้งระบบ Building Automation System (BAS) เพื่อจะติดตามกับตรวจการทำงานของระเบียบปะปนกัน ในโรงเรือน หมายรวมประกอบด้วยกรรมวิธีที่งานอภิบาลระบบกระยาเลย ภายในอาคารอย่างต่อเนื่อง กับสม่ำเสมอ พร้อมด้วยประกอบด้วยพนักงานประจำ Network Operations Center (NOC) ตลอด 24 ชั่วโมง จักเห็นได้ว่า CAT data center Nonthaburi 2 สถานที่นี้ ครอบครองการดีไซน์กับสร้างขึ้นไปมาเพื่อครอบครองโรงเรือน Data Centerโดยเฉพาะ ประกอบด้วยงานหวนข้อเสนอแนะกระยาเลยที่ยุ่งเกี่ยวกับประสิทธิภาพในที่การใช้งานกับสวัสดีต่อจากนั้นประการรัดกุม พร้อมกับยังประกอบด้วยเทคโนโลยีและวิธีการกระยาเลย เข้าไปจัดการ เป็นเหตุให้การดำเนินการจัดการกับงานปกป้อง Data Center แห่งนี้เป็นไปชนิดมีเกณฑ์ เพื่อจะนำไปสู่งานให้บริการอายุมากผู้บริโภคแต่ละราย อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปอย่างมั่นคงถาวรด้วยกันน่าเชื่อนั่นเอง CAT data center Nonthaburi 2 พร้อมให้บริการทั้งปวงหน่วยงานด้วยกันธุรกิจ IT แหลมทองจากนั้น ภายใน CAT data center มีบริการปะปนกัน บริบูรณ์มอบหน่วยงานด้วยกันการงานกระยาเลย เลือกสรรใช้ ไม่ว่าจะเป็น บริการ Server Co-Location ในงานรับฝากเซิร์ฟเวอร์สรรพสิ่งผู้ซื้อ กระบิลพิทักษ์ความปลอดภัยของเครือข่าย (Firewall) แกนกลางจองข้อมูล (Disaster Recovery Center) ด้าน Facility Management Internet Service Provider (ISP) Carrier Data Center บริการ Temp Office บริการที่ทำการให้เช่าชั่วคราวครบครันคอมพิวเตอร์และเครื่องมือเครื่องใช้ สำนักงาน นอกจากนี้ผิหน่วยงานหรือว่าการงานใดๆ มุ่งหวังวางกบิลใน Data Center หลากหลายแห่งในช่องว่างที่ห่างกักคุมเพื่อจะรองรับการทำ Disaster Recovery (DR) ตามเกณฑ์ต่างๆ ทาง CAT เองตรงนั้นก็ยังมีบริการ Data Center อื่นๆ ทั่วประเทศชุมนุมทั้งเพจด 8 แห่งหน ได้แก่ ใสรัก, จังหวัดนนทบุรี 1, จังหวัดนนทบุรี 2, ศรีราชา, ภูเก็ต, ขอนแก่น, จังหวัดสุราษฎร์ธานี กับเชียงใหม่แจกเลือกเฟ้นใช้ได้ติดสอยห้อยตามมุ่งหมาย สนใจต่อเนื่องทีมงาน CAT data centerได้เร็ว ด้วยว่าผู้แห่งหนแยแสเช่าใช้คืนบริการจาก Data Center สรรพสิ่ง CAT สามารถติดต่อคณะทำงาน CAT data center พอดี 1322 หรือ เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ถึงที่เหมาะ wwwมันสมองidcมันสมองcattelecomมันสมองcom เรียงความนี้ดำรงฐานะ Advertorial PR NewsCATTechnologyData Center

https://storage.googleapis.com/techsauce-prod/ugc/uploads/2020/2/84411178_184769285917537_7763871561886466048_n.jpg