แท็กซี่ญี่ปุ่นแข็งแรง : Didi จากประเทศจีนจับมือ Softbank ลงตลาด ส่วน JapanTaxi ได้เงินทุนจาก Toyota เพิ่มขึ้น

ตลาดเรียกหาแท็กซี่เปลี่ยนเล็กปหรือไม่ก็ Ride-hailing ในญี่ปุ่นมีชีวิตชีวา เมื่อ Didi Chuxing เข้าทุนกับ Softbank เตรียมการยอมท้องตลาดให้บริการแท็กซี่ ด้าน JapanTaxi สถานที่ประกอบด้วยกงสีผู้สร้างแท็กซี่รายใหญ่แรงกล้าของญี่ปุ่นเป็นเจ้าของตกลงทุนรอนจาก Toyota เพิ่มขึ้นดำรงฐานะปริมาณ 68 กล้อนดอลลาร์สหรัฐ Photo : Dixi Chuxingประกาศจำเดิม : Didi Chuxing Photo : TechCrunchก่อนหน้า ผู้รับบริการเรียกแท็กซี่ผ่านเล็กปไม่ก็ Ride-hailing รายใหญ่จากจีนแผ่นดินใหญ่ อย่าง Didi Chuxing (เรียกหาสรุป ๆ ตวาด Didi) ได้มาขยับขยายงานอยู่หลายระลอก สะท้อนการขยายการลงทุนท้องตลาดในประเทศด้วยกันต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง เหลือบเห็นคว้าจาก เดือนที่ 8 2016 – จ่ายภารกิจ Uber ในประเทศเมืองจีน ทว่ายังคงแบรนด์ Uber เก็บอยู่ เดือนธันวาคม 2017 – ออกทุนทรัพย์สมบัติจำนวนรวม 4 โพกเลี่ยนดอลลาร์ เพื่อที่จะปฏิรูปเนื้อความของ AI, การขยายธุรกิจเจียรยังต่างด้าว กับเจริญรถพลังงานไฟฟ้า เมษายน 2017 – ออกทุนแห่ง Ofo สตาร์ถักัพผู้ให้บริการเช่าจักรยาน เป็นผลรวมทรัพย์สมบัติ 580 กล้อนดอลลาร์สหรัฐ ต้นปี 2018 – จับจ่ายใช้สอยภารกิจ Bluegogo ผู้ให้บริการเช่ารถถีบรายใหญ่ในที่ประเทศจีน ในพรรษา 2018 คลายตลาดไปอีกทั้งเม็กซิโก (ด้วยงานจับจ่ายใช้สอยกิจการกองกลางในประเทศ) กับขยายตลาดจากไปอีกทั้งไต้หวันเปลี่ยนงานแลกเปลี่ยนแฟรนไชส์แบ่งออกหุ้นส่วนในประเทศ ล่าสุด Didi Chuxing เข้าทุน (Joint Venture) กับ Softbank เพื่อที่จะตระเตรียมให้บริการแท็กซี่แห่งประเทศญี่ปุ่น เพราะว่าจักเริื่มให้บริการในโอซาก้า, เกียวโต, ฟ่ามพูดเท็จโอคาด และเมืองโตเกียว ในชันษานี้ Didi Chuxing กล่าวเก็บในที่ถ้อยแถลงตวาด “Didi ด้วยกัน SoftBank จักทำความเข้าใจประเด็นและแนวทางในที่ท้องตลาดประเทศญี่ปุ่นอย่างเอาเป็นเอาตาย และจักสร้างความร่วมแรงร่วมใจกับผู้ขับแท็กซี่ ผู้กำหนดหลักขนมจากภาครัฐบาล ด้วยกันผู้มีส่วนได้ขนาดเสื่อมโทรมด้านอื่น ๆ โดยประกอบด้วยจุดประสงค์ในการสร้างเรือแพลตฟอร์มที่เปิดรับกับกว้างขวางถึงผู้กอปรภารกิจแท็กซี่ทุกรายในที่ญี่ปุ่น” เพราะว่างานบริการจักมาจากผู้ขับแท็กซี่กับหุ้นส่วนผู้ให้บริการแท็กซี่แห่งหนมีอยู่ในประเทศญี่ปุ่น ก็เพราะว่าณ เวลานี้ประเทศญี่ปุ่นไม่ให้กำเนิดสัมปทานให้บริการ Ride-hailing ใดๆ ทั้งเพ ประกาศลำดับที่สอง : TaxiJapan Photo : Car-Brand-Names.comToyota ลงทุนแห่งหุ้นส่วน TaxiJapan ราคา 7,500,000 เยน หรือว่ากะ 68 กล้อนดอลลาร์สหรัฐ นอกจากจักให้ทุนด้วยเงินตราจากนั้น Toyota ก็ระบุในที่คำอธิบายตวาดมีแผนที่จะขนบธรรมเนียมปฏิรูปบริการพร้อมด้วย เพราะว่าจักทำสมรู้ร่วมคิดด้วยกันสร้างความร่วมมือมุขกิจธุระ เป็นต้นว่า ก่อสร้างที่ทำการหยุดแท็กซี่ ปฏิรูประเบียบเอื้อเฟื้องานจับจ่ายใช้สอยธุรกิจแยกออกกับดักผู้ขับแท็กซี่ รวมถึงการพัฒนางานเก็บข้อมูลร่าง Big Data พร้อมด้วย เพราะ TaxiJapan ลงมือโดย Ichiro Kawanabe คนคิด Nihon Kotsu กองกลางผู้สร้างแท็กซี่รายใหญ่เต็มที่ของญี่ปุ่น เพราะว่าประกอบด้วยผู้ดาวน์โหลดอ่อนปนี้เจียรหลังจากนั้นถือเอาเลี่ยนโอกาสนี้ ด้วยกันมีแท็กซี่อยู่แห่งระเบียบผลรวม 60,000 คัน (ในที่ถ้อยแถลงเจาะจงแหวครอบครอง 1 ในที่ 4 สิ่งของผลรวมแท็กซี่แห่งประเทศญี่ปุ่นทั้งปวง) ก่อนหน้า Toyota ก็ลงทุนใน JapanTaxi ผ่านเงินทุน Mirai Creation Fund ครอบครองปริมาณสมบัติ 4,500,000 พระบาท ข่าวทำให้รุ่งเรืองขึ้น อุตสาหกรรมแท็กซี่แห่งประเทศญี่ปุ่น ถือเป็นเอ็ดในอุตสาหกรรมประเภทพืชพันธุ์ๆ สิ่งของประเทศญี่ปุ่น ก่อรายได้ปันออกกับดักแดนชันษาละ 1,500 โล้นดอลลาร์สหรัฐ ญี่ปุ่นไม่ให้กำเนิดสัมปทานให้บริการ Ride-hailing ใดๆ ทั้งเพ ซึ่ง Uber ก็อีกทั้งไม่ไหวยอมรับยอมให้บริการนี้ เพราะจักคัดผู้ขับแท็กซี่แห่งหนมีสิทธิ์สัมปทานจากภาครัฐที่จะลงมาให้บริการบนบาน Uber ได้ เป็นเหตุให้ Uber อีกต่างหากเจาะตลาดประเทศญี่ปุ่นไม่ได้เต็มฝีจักรมากหลาย แต่ว่า Dara Khosrowshahi CEO ของ Uber ก็อีกต่างหากมุ่งหมาย Uber เป็นผู้ถือครองปริมาณแห่งตลาดแท็กซี่ประเทศญี่ปุ่นแบ่งออกได้ ศัตรูอีกรายในญี่ปุ่นก็รวมความว่า LINE TAXI ซึ่งมาจากผู้ใช้บริการ Instant Messaging โด่งดังในที่ญี่ปุ่น เพราะว่าร่วมกันกับกงสีผู้ประกอบการแท็กซี่รายใหญ่เต็มที่ของญี่ปุ่นประการ Nihon Kotsu ด้วย ความเกี่ยวข้องระหว่าง Uber กับดัก Didi อีกทั้งถือเป็นความสถานที่#สลับซับซ้อนพอประมาณ พอมกราคม 2018 ที่ผ่านมา SoftBank ก็ได้ครอบครองผู้ถือหุ้นโย่งแห่งกงสี Uber ปฤษฎางค์ได้มาออกทุนแห่ง Uber ด้วยทรัพย์สมบัติผลรวม 7,700 โล้นดอลลาร์สหรัฐ กับก่อนกำหนดจากนี้ในที่เดือนพฤษภาคม 2017 SoftBank อีกทั้งเคยออกทุนในที่ Didi ผ่าน Delta Fund 5 โพกผ้ากล้อนดอลลาร์สหรัฐ ด้วยกัน Vision Fund อีกต่างหากออกทุนเช่นกันเงินก้อนโค่ง 1 เลี่ยนโล้นดอลลาร์สหรัฐเช่นกัน อีกต่างหากไม่พอ Didi ก็เจียรมีหุ้นส่วน Uber ในเมืองจีนด้วย ความเกี่ยวพันที่#สลับซับซ้อนแบบนี้มิใช่เนื้อความสถานที่ไม่เคยบังเกิด ก็เพราะว่า SoftBank ก็สนับสนุน Uber ซึ่งเป็นศัตรูสิ่งของ Ola กับ Grab, ทว่าก็ออกทุนแห่ง Lyft พร้อมด้วย แม้ว่าจะอย่างไรก็ตาม ความเกี่ยวพันแห่งหนเผยลงมาข้างต้นก็เพิ่มขึ้นความ#สลับซับซ้อนยิ่งขึ้น พอ SoftBank ด้วยกัน Didi ตกเป็นศัตรู Uber แห่งตลาดประเทศญี่ปุ่นตอนนี้..มันสมอง เชิงอรรถข่าวขนมจาก TechCrunch (1) ด้วยกัน TechCrunch (2) NewsDidiChinaJapantoyotaJapanTaxiDidi Chuxing