แจ้งเค้าโครงความคิด Dematerialization พื้นโลกสมัยใหม่แห่งชดใช้ทรัพยากรลดน้อยลง

DEMATERIALIZATION, DOING MORE WITH LESS โลกยุคใหม่สถานที่ชดใช้ทรัพยากรลดน้อยลง By Chief Investment Officer“งานชดใช้ทรัพยากรที่มีสิงสู่จำกัดแยกออกเกิดผลดียิ่ง เพื่อจะสนองความต้องการสิ่งของมนุษย์แห่งประกอบด้วยเปล่าระลึกกัด” ผิใครเคยเรียนวิชาเศรษฐศาสตร์ลงมา คงคุ้นตากับดักเนื้อความข้างต้นตรงนี้ ด้วยเหตุที่ทรัพยากรบนพื้นแผ่นดินตรงนี้ ไม่ว่าจักครอบครอง ที่ดิน วัตถุดิบสถานที่ชดใช้ครอบครองปัจจัยการผลิต หรือไม่ก็พลังงานชนิดน้ำมัน ทั้งหมดเป็นปัจจัยสำคัญเหตุด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวิตสิ่งของกลางเมือง เป็นเหตุให้คนคิดค้นเทคโนโลยีแห่งทำให้สบายด้วยกันตัดทอนระยะเวลาที่งานยอม อาทิเช่นการเข้าสู่สมัยที่การปฏิวัติอุตสาหกรรมที่ศตวรรษสถานที่ 18 สถานที่มีงานใช้คืนเครื่องจักรเข้ามาผลัดเปลี่ยนการทำงานแนวทางเดิมที มีผลกระทบแยกออกสามารถผลิตผลิตภัณฑ์ได้มาเร็วขึ้น ถูกขึ้นด้วยกันมีประสิทธิภาพเติบโต เป็นเหตุให้คนสามารถให้ความเป็นไทล็อคความจำกัดในการผลิตที่จำต้องพึ่งพาพลังงานมนุษย์ด้วยกันระยะเวลา มีผลกระทบจ่ายทั่วโลกประกอบด้วยงานชดใช้ทรัพยากรธรรมชาติสมบูรณ์ กำเนิดผลิตภัณฑ์งอกงามเพื่อให้พอเพียงประกบพลเรือนโลกแห่งกำลังเพิ่มพูนได้ที่อีกปีกเอ็ดการผลิตที่สมัยอุตสาหกรรมสถานที่ใช้คืนทรัพยากรธรรมชาติเป็นมากมายก็เป็นผลให้ปัญหาข้างที่แวดล้อมขึ้นลงมา ตลอดปีกวิสัยที่เป็นไปปรากฏการณ์เรือนกระจก ปัญหามลพิษทางอากาศกับถิ่นของพื้นโลกริเริ่มเปลี่ยนไป ก่อให้เกิดกรอบความคิด Dematerialization ที่ประกอบด้วยจุดประสงค์หลักเขตคืองานตัดทอนการใช้ทรัพยากรการผลิต ในขณะที่ยังสามารถตอบสนองความพอใจสิ่งของผู้ซื้อได้ดังเดิม (Doing more with less) แนวคิดดังที่กล่าวมาแล้วได้มามีผลถัดจากยังการเดินธุรกิจ ขนมจากสมัยเก่าที่ย้ำการลงทุนเพื่อจะคลายพละการผลิต ไม่ว่าจะสำเร็จคลายโรงงานไม่ก็งานว่าจ้างพนักงานจำนวนมากเพื่อที่จะปฏิรูปสมรรถนะในการชิงดีชิงเด่นจากไปอีกต่างหากงานเน้นการลงทุนเพื่อค้นคว้าด้วยกันวิจัย เพื่อที่จะชกฝืดเคืองสิ่งใหม่การผลิตเติบโตเพราะว่าแรงกระตุ้นของการ Dematerialization นั้นมีอยู่ต่างๆนาๆข้อคิดเห็นและยุ่งเกี่ยวกับทุกฝ่าย ไม่ว่าจะดำรงฐานะ ความเปลี่ยนแปลงสิ่งของแนวทางภาครัฐ การแข่งขันสิ่งของภาคเอกชน การนำรายงานเค้าโครงความคิดสรรพสิ่งหน่วยงานไท ไม่ก็พฤติกรรมผู้บริโภคที่กลาย เป็นต้นว่า การเสพสื่อการละเล่นสิ่งของผู้ใช้ขนมจากเมื่อก่อนที่ผิต้องการเสพ Content ไม่ว่าจักภาพยนตร์ เพลงหรือจบ ผู้ใช้จำต้องจับจ่ายใช้สอยจดหมาย แผ่น CD หนังเพลง หรือไม่ก็กรณฑ์จบ เพราะที่หยุดสื่อเหล่านั้นมีการใช้เนื้อที่ดำรงฐานะจำนวนมากตลอด ห้องสมุดขนาดใหญ่ โรงหนังไม่ก็ร้านรวงขายแผ่นเสียงดนตรี เป็นต้น แต่ว่าช่วงปัจจุบันผู้ซื้อสมรรถเสพพาหะความสำราญได้โดยไม่จำเป็นจำต้องใช้ตัวนำรูปแบบเดิมทีอีกต่อไป หรือไม่ก็แม้กระทั่งไม่จำเป็นจำเป็นจะต้องออกนอกบ้านเรือนอีกด้วยงานใช้คืนบริการ Netflix, Spotify, Amazon Kindle ไม่ก็ Steam เห็นได้ชัดขนมจากยอดจำหน่ายเสียงเพลงในหนทางกระบิ CD ในสหรัฐฯ ลดลงขนมจาก ชันษา 2000 ที่ยอดขาย 943 เลี่ยนแผ่น หลงเหลือเพียง 52 ล้านแผ่น ที่ชันษา 2018 แต่ผู้ซื้อ Spotify แบบ Premium ที่จำต้องเสียเงินเสียทองทุกเดือนเพิ่มพูนขนมจาก 30 เลี่ยนวงในชันษา 2015 ครอบครอง 100 โล้นคนวงในพรรษา 2019ความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีผลแยกออกร้านขายหนังสือ ร้านรวงจำหน่ายแท่งผิวหนัง แผ่นดิสก์เพลง หรือร้านรวงเกม ติดสอยห้อยตามห้างลดลง กับอีกทั้งมีผลไม่ว่างเว้นจรยังงานที่พะวักพะวงเครื่องจองจำอุปทานชนิดอุตสาหกรรมกระดาษและการผลิตแผ่นซีดีอีกด้วย ต้นแบบดังที่กล่าวมาแล้วก้องกังวานจดการก่อเกิด Dematerialization จากรวมหมดการบังเกิดสรรพสิ่งโมเดลธุรกิจใหม่ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภค รวมทั้งการใช้งานอินเทอร์เน็ตที่ทั่วและคล่องแคล่วขึ้น เพราะวัตถุเหล่านี้ทำเอาการทำงานอสูรใหญ่สถานที่เคยรุ่งเรืองสมัยก่อนซึ่งประกอบด้วยข้อได้เปรียบขนมจากงานสถานที่มีทรัพยากรเป็นจำนวนมาก ไม่ว่าจักครอบครองผลรวมสาขาหรือผลรวมบุคลากร ถูกธุรกิจใหม่ๆ เข้าแย่งชิงกับแย่งส่วนแบ่งการตลาดจากไปอีกต้นแบบที่เราสามารถเห็นได้มาอย่างชัดเจน งานรณรงค์ตัดทอน/ล้มเลิก ใช้อุปกรณ์แห่งมีผลชำรุดต่อธรรมชาติ เช่น การรณรงค์ลดงานแบ่งแยกถุงพลาสติกต้นฉบับใช้ครั้งโดดเดี่ยวทิ้งสิ่งของซูเปอร์มาร์เก็ตและห้างสรรพสินค้ามากมายแห่ง กลายชดใช้ถุงวัตถาภรณ์สมบูรณ์ก็ได้ผลสมคบคิดห้ามเพื่อตัดทอนผลรวมขยะพลาสติกสถานที่มีผลกระทบแตะต้องขนานใหญ่ต่อสิ่งแวดล้อมตลอดทางบกและทางแม่น้ำ สับเปลี่ยน หรือไม่ก็แห่งตอนที่ผ่านมาอิฉันจะตรวจสอบุได้ว่าน้ำดื่มบรรจุขวดสถานที่สามารถควานหาจับจ่ายใช้สอยได้มาติดสอยห้อยตามร้านสะดวกซื้อสาธารณะตรงนั้นไม่มีพลาสติกห่อฝาห้อง (Cap Seal) ซึ่งความเปลี่ยนแปลงดังที่กล่าวมาแล้วนั้นเป็นไปตามแผนแม่บทการจัดการจัดการมูลฝอยของแดนและ ซึ่งเป็นข้อเสนอแนะสถานที่ไม่ผิดพูดถึงอย่างมากมายแห่งสุดยอดการเข้ามาสิ่งของเศรษฐกิจสมัย Dematerialization นั้น แม้ที่มุขเศรษฐศาสตร์จักเสร็จใช้คืนทรัพยากรลดน้อยลงและอีกทั้งสนองความต้องการของมนุษย์ก้าวหน้าขึ้นหรือเรียกหาคว้าดุมีประสิทธิภาพทุเลา แม้ว่าอีกข้างนึงก็บอกกรณีดุ พื้นแผ่นดินซึ่งดำรงฐานะสานที่เหตุด้วยการกอปรภารกิจร้านค้าไม่ก็คลังเก็บของของซื้อของขายสถานที่เคยมีสิงสู่แต่เดิมนั้น ประกอบด้วยความปรารถนาชดใช้ลดลงกับอาจมีผลให้ราคาน้อยลงคว้า หรืองานแห่งมวลชนเปล่าแบบบริโภคสื่อเดิมที ชนิดนสพ. นิตยสาร กับโทรทัศน์ โดยหันไปดูเปลี่ยนสื่อออนไลน์เติบโตก็เป็นเหตุให้อุตสาหกรรมกระดาษ สถานที่พิมพ์ด้วยกันทางเข้าออกทีวีได้มาความกระทบกระเทือนจากไปอีกด้วย นอกจากนี้ ยังคงมีผลแยกออกธุรกิจในอุตสาหกรรมแห่งครอบครองผลกระทบกระเทือนจำเป็นจะต้องปลอดออกแรงงานอีกด้วย และแม้จักประกอบด้วยอุตสาหกรรมใหม่ที่มาชดใช้มีขึ้น แต่ว่างานใช้คืนทรัพยากรน้อยลงตลอด ที่ดิน จำนวนรวมกำลังแรงงานด้วยกันความมุ่งมาดความสามารถที่แตกต่างออกลูกจรยังคงเป็นความท้าทายประธานทาบระบบเศรษฐกิจจักเหลือบเห็นคว้าว่าความเอนเอียงโลกข้างหน้านอกจากนั้น Aging Society ที่ประกอบด้วยพลเมืองก่อเกิดใหม่น้อยลงด้วยกันงานเข้าสิ่งของเทคโนโลยีสถานที่ทำให้อิฉันสมรรถเสพ Content หรือไม่ก็ใช้คืนบริการได้ทุกหัวระแหงทุกเมื่อหลังจากนั้นตรงนั้น การเข้ามาสรรพสิ่ง Dematerialization ตรงนี้ก็ครอบครองอีกเอ็ดแห่งสิ่งของที่ทำให้เศรษฐกิจพื้นโลกชะลอตัวลงขนมจากการชดใช้ทรัพยากรลดลง ประกอบด้วยการผลิตสรรพสิ่งลดน้อยลงกับการจ้างงานน้อยลง ปัจจัยทั้งผองข้างต้นแห่งเอ่ยถึงตรงนั้นดำรงฐานะอันแห่งคุ้นมีขึ้นลงมาก่อนหลังจากนั้นที่เหลือแหล่คราว และฉันก็ยังคิดว่ายังคงมีอยู่ที่ปัจจุบันกับข้างหน้าถัดไป เพราะด้วยนักลงทุนหลังจากนั้นเราสมรรถหลบการลงทุนกับดักธุรกิจไม่ก็อุตสาหกรรมที่มีสิทธิ์ผลกระทบอาทิกลุ่ม อุตสาหกรรมพลาสติก บริษัทที่ผลิตสื่อตัวด้วยกันเทคโนโลยีแนวทางโบราณ แต่ว่าเลือกสรรลงทุนแห่งงานแห่งได้รับคุณประโยชน์ขนมจากงานความเปลี่ยนแปลงโอกาสนี้หรือไม่มีสิทธิ์ผลกระทบ โดยคงให้ทุนโดยตรงณหุ้น เงินทุนร่วมแห่งหนเน้นการลงทุนแห่งพวกอุตสาหกรรมสมัยใหม่แห่งหนมีโอกาสมีสิทธิ์ประโยชน์ตัวอย่างเช่น กลุ่ม Cloud Storage พวกสาธารณูปโภครากฐานเป็นต้นว่ากระแสไฟกับประปาหรือว่าผู้ให้บริการ Internet ก็มีโอกาสก่อสร้างผลประโยชน์แห่งดีงามณเศรษฐกิจสมัย Dematerialization คว้าเช่นกันขอรับ PR NewsSCbDEMATERIALIZATIONDOING MORE WITH LESS

https://storage.googleapis.com/techsauce-prod/uploads/2019/08/18-Knowledge-Station-1024×681.jpg