เอกชนรวมลงขันปฏิรูป FACO หุ่นสมองกลต่อสู้ COVID-19

กองกลาง แบบฟอร์มส์ ซินทรอน (ประเทศไทย) ขีดคั่น กองกลาง สิสโก้ ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย) ขีดคั่น ด้วยกันกองกลาง แอ็ดฝากซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี ขีดคั่น (กลุ่มคน) ร่วมกับสถาบันวิทยาการหุ่นสมองกลเขตสนาม (FIBO) สถาบันอุดมศึกษาเทคโนโลยีตุ๊เจ้าจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ปฏิรูประเบียบหุ่นสมองกลเอาใจช่วยเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลช่วงเหตุการณ์กระจายเชื้อสรรพสิ่งไวรัสโคโรท้องนา “FIBO AGAINST COVID-19: FACO” เพราะร่วมกันเจริญเหล่าระบบหุ่นสมองกลบนบานศาลกล่าวเรือแพลตแบบฟอร์มการควบคุมเพื่อจะช่วยหมอสอดส่องดูแลผู้ป่วยติดโรค COVID-19 ที่การช่วยกัน บริษัทได้ให้การช่วยเหลือการพัฒนากลุ่มระเบียบหุ่นยนต์ฯ ประกอบด้วย1. หุ้นส่วน ฟอร์มส์ ซินทรอน (ไทย) กำหนด ด้วยกันหุ้นส่วน แอ็ดฝากซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี กำหนด (ฝูงชน) ให้ทุนสงเคราะห์งานก่อสร้างเรือแพลตแบบฟอร์มโดยสนับสนุนรวมหมดแห่งด้านสิ่งของงบบัญชีกับเครื่องมือเครื่องใช้ รวม 3 ล้านบาทา และ 1 เลี่ยน เป็นลำดับ2. กองกลาง สิสสมาร์ท ซีสครบถ้วนส์ (แหลมทอง) ขีดคั่น ปล่อยวางอุปกรณ์ Video Conference/High Definition Camera3. หุ้นส่วน ฟอร์มส์ ซินทรอน (แหลมทอง) จำกัด ส่งคณะนักออกแบบของกองกลางร่วมที่แผนการ FACO เพราะร่วมกับกรุ๊ปวิศวกรกับนักค้นคว้าฟีโบ้ ปรับปรุงระเบียบฯ ในระดับหุ้นส่วนผู้มีความชำนาญแห่งแพลตฟอร์ม เพื่อจะต่อยฝืดเคืองจากไปดำรงฐานะ Medical Service Platformระบบหุ่นยนต์ FACO กลุ่มแรก มีแผนใช้ประโยชน์ในโรงพยาบาลแห่งแรก เพื่อเอาใจช่วยแพทย์สอดส่องคนเจ็บติดเชื้อ COVID-19 แห่งเช่นต้นเดือนเมษายน 2563 ตรงนี้สถาบันวิทยาการหุ่นสมองกลเขตสนามหญ้า (ฟีโบ้) อีกทั้งมีสิทธิ์ความกรุณาจากผู้มีใจกุศลให้ทุน (at cost) แห่งการก่อสร้างระเบียบหุ่นยนต์ขึ้นไปมาอีกสองกบิล เพื่อละวางมอบอายุมากโรงพยาบาลแห่งมุ่งหวังภายในวันเพ็ญเดือนที่ 4 2563 หลังจากนั้น ฟีโบ้จะจ่าย Engineering Drawings อายุมาก 20 บริษัทผู้ผลิต ภายใต้สมาคมผู้ประกอบการระบบโดยอัตโนมัติและหุ่นสมองกลประเทศไทย (Thai Automation and Robotics Association: TARA) เพื่อจะเกิดออกมาในจำนวนมาก (Mass Production) ในราคาเท่าทุน มอบเท่าทันประกบความปรารถนาสรรพสิ่งโรงพยาบาล PR NewsCOVID-19deeptechhealthtech