เห็นชอบ พ.ร.บ.ยาแสลงระบิใหม่ เปิดแจกชดใช้ “กัญชา-อีถ่าง” ทางการแพทย์คว้า

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนชมันสมอง) เห็นดีเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) สารเสพติดแสลง (ระบิแห่งมันสมองมันสมองมันสมอง) พุทธศก.มันสมอง. ณวาร 3 ด้วยแต้ม 166 เสียง ล้มเลิกออกเสียง 13 ความเห็น การตัดนกฎแสดงระบิลตรงนี้เป็นเหตุให้ไทยกลายเป็นชาติเริ่มแรกณเอเชียแห่งหนยอมแยกออกชดใช้กัญชาเพื่อที่จะการดำรงโรคคว้า Photo: Pixabayณเทศบัญญัติระบิตรงนี้มีจุดสำคัญ อาทิ การถอดถอนล็อกกัญชาด้วยกันกระท่อม โดยปลดปล่อยกัญชาด้วยกันอีถ่างออกจากการครอบครองยาเสพติดชนิด 5 เพื่อให้สามารถนำไปศึกษาวิจัยด้วยกันนำไปใช้ทางการแพทย์ รวมทั้งสมรรถนำไปใช้รักษาโรคภายใต้อำนาจบังคับด้วยกันสอดส่องดูแลทางการแพทย์ได้มา ซึ่งการขอประทานกำเนิด นำเข้า ส่งออก จำหน่าย หรือว่าประกอบด้วยไว้เป็น กัญชาด้วยกันอีถ่าง ให้สิทธิ์เฉพาะ หน่วยงานสิ่งของรัฐที่มีหน้าที่เรียนรู้การศึกษาค้นคว้าหรือการเล่าเรียนการสอนความตรัสรู้ข้างการแพทย์ , เกษตรศาสตร์, หน่วยงานรัฐที่กล้าแห่งปกปักรักษา ปราบด้วยกันขบปัญหาสารเสพติด หรือสภากาชาดประเทศไทย ผู้ประกอบวิชาชีพโครงข่ายแพทย์ ทั้งไทย และหมดพื้นบ้านตามเงื่อนไขที่รมต.ประกาศขีดคั่น สถาบันอุดมศึกษาที่ทำความเข้าใจกับการศึกษาค้นคว้า ด้วยกันเรียนข้างการแพทย์ ผู้ประกอบอาชีพที่ดินแหล่งชุมนุมเนื้อตัวดำรงฐานะวิสาหกิจชุมชน ซึ่งจดทะเบียนทางกฎหมาย ผู้สร้างขนส่งทั่วไประหว่างชาติ คนป่วยแห่งสัญจรข้ามชาติที่มีความจำเป็นต้องใช้ยาประจำตัว ผู้ขออนุญาตแห่งหนรมต.บริหารกระทรวงสาธารณสุขเห็นดี เช่นนี้ผู้แห่งหนได้รับอนุญาตสามารถส่งต่อแจกกับดักสายโลหิตหรือว่าผู้ถือสิทธิ์ความยินยอมพร้อมใจคว้า ในกรณีที่ผู้ได้รับอนุญาตตายก่อนประทานบัตรสิ้นอายุ นอกจากนี้ ยังกำหนดให้คณะกรรมการดูแลรักษากับปราบปรามสารเสพติด (ป.ป.ส.) ให้ความเห็นพอใจการกำทีดพื้นที่นิ่งณการปลูกสร้างกัญชา หรือผลิตทดลอง กิน หรือครอบครองในปริมาณแห่งกำหนด รวมถึงมีอำนาจกำหนดให้พื้นที่ไรเป็นพื้นที่บริโภคอีถ่างได้มาเพราะไม่เป็นคดีผิด เพราะเป็นไปตามระเบียบและเงื่อนไขแห่งจำกัดในกฎกระทรวง ซีกบทลงโทษ การครอบครองเพื่อที่จะจ่ายเปล่าถึง สิบ กิโลกรัม จำคุก 5 ปี ปรับเปล่าพ้น 1 แสนเท้า, เป็นเลย สิบ กก. แจกจัดประกอบด้วยไว้เพื่อจะจำหน่าย ถูกทำโทษจำคุก 1-15 พรรษา ทำให้เสมอ 1 แสนเท้า จรด 1 โล้นตีน เป็นต้น เชิงอรรถประกาศขนมจาก MThai, Workpoint News และ BBC Thai NewsLawThailandCannabisGovernment