เศรษฐีโพกล้านเหรียญตรามนุษย์นวชาตชาวประเทศสิงคโปร์ Forrest Li Founder และ Group CEO กงสี Sea Group

ขึ้นแท่นเศรษฐีพันโล้นเครื่องราชอิสริยาภรณ์อเมริกา มนุษย์นวชาต เช่นกันรุ่นแทบ 41 ชันษา เขาคนตรงนั้นคือ Forrest Li ผู้ริเริ่ม ด้วยกัน Group CEO หุ้นส่วน Sea Group เจ้าของกงสีสิ้นสุดชนิด Garena, ecommerce platform ชื่อดัง Shopee ด้วยกัน ewallet ประการ Airpay Forrest Li ช่วงปัจจุบันมีหุ้นส่วนสิงสู่ที่กงสี Sea Group 13.8% ซึ่งนับว่าเป็นราคา 1 พันโล้นเหรียญตราสหรัฐฯ โดยหุ้นส่วนได้ไปสู่ตลาดค้าหุ้นแห่งอเมริกา ตั้งแต่ชันษา 2017 เสนอปัจจุบันของกงสีออกมาประเจิดประเจ้อดุในปีที่ผ่านมา (2018) หุ้นส่วนมีเงินรายได้ 1.0487 พันโล้นเครื่องราชอิสริยาภรณ์สหรัฐอเมริกา ซึ่งดำเกิงกว่าพรรษา 2017 2 เท่าตัว, ยอดดาวน์โหลดสิ้นสุดแห่งพัฒนาขึ้นไปลงมาเองจบจำเดิมอย่างเต็มตัว Free Fire ประกอบด้วยจอมผู้ซื้อลงทะเบียนจากนั้น 350 ล้านราย ด้วยกันมีผู้เล่น active แห่งแต่ละวันยิ่งกว่า 40 ล้านคน เป็นจบที่ประกอบด้วยจอมดาวน์โหลดสูงสุดทั้งขนมจาก Apple Appstore ด้วยกัน Google Play Store ติดตลาด 4 ของแหล่งหล้าที่ปี 2018 ในขณะที่จำนวนเข้าเนื้อสุทธิสูงจรด 961 ล้านเหรียญตราสหรัฐอเมริกา เพราะค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นไปมา สิ่งเกิดขนมจากงานขยายธุรกิจโดยเร็วสรรพสิ่ง Shopee ที่พรรษาที่ผ่านมา ทิวภาพจาก Michael Nagle/Bloomberg Forrest Li ช่วงปัจจุบันดำรงฐานะชาวประเทศสิงคโปร์ ก่อกำเนิดด้วยกันใหญ่แห่งหนเมืองดวงไฟจินประเทศจีน เข้าไปเรียนรู้ชั้นปริญญาตรีที่ Shanghai University ที่วัยเด็กนกเขาเผลอไผลที่สิ้นสุดด้วยกันเปลืองเวลาเป็นส่วนใหญ่ตอนวิกาลแห่งการเล่นจบแห่งหน Internet Cafe จวบจนถึงจดรุ่งสว่าง ซีกชื่อเสียงเรียงนามภาษาอังกฤษ Forrest นั้น มาจากผิวหนังออสการ์มีชื่อแห่ง Tom Hank เล่นชนิด Forrest Gump นั่นเอง ภายหลังที่เขาเรียนจบ ได้มาเริ่มต้นชีวิตินทรีย์ทำแห่งหน Motorola Solution ด้วยกัน Corning Inc ที่เมืองจีน หลังจากนั้นลงสมัครจรทำความเข้าใจดามสาขา MBA แห่ง Stanford Forrest Li จัดตั้งขึ้นหุ้นส่วนของตนเองขึ้นไปในพรรษา 2009 ในชื่อ Garena เพราะเริ่มแรกจากการทำงาน Online Gaming ก่อนขยับขยายธุรกิจจวบจนถึงเอาใจใส่บริษัทเข้าสู่ตลาดหุ้นที่ชันษา 2017 ขนาดที่กงสีประสบผลเป็นอย่างมากในพื้นแผ่นดินงานสิ้นสุดแม้ว่าก็ลงทุนอย่างแรงเพื่อจะคลายไปสู่พื้นที่งานอื่นๆ อย่าง ecommerce ซึ่งจำเป็นต้องพบปะกับดักภาวะแข่งขันอันหนักหน่วงกับดักอสุราเทอะทะชนิด Lazada ซึ่งมี Alibaba เป็นเจ้าของ หลักแหล่ง: Bloomberg รายงานประจำปีกงสี Sea Group 2018 วรรณะกุฎุมพีโพกหัวล้านเครื่องราชอิสริยาภรณ์ NewsGarenaAirpayShopeeSea GroupForrest LiBillionaire