เวียดนามประสานมือบริษัทประเทศญี่ปุ่นก่อสร้าง Smart City แห่ง ‘ฮานอย’ ด้วยงบ 4 โพกล้าน USD

Photo by Florian Wehde on Unsplash ต้องนับ Smart City ดำรงฐานะองค์ประกอบพื้นฐานเหตุด้วยเศรษฐกิจด้วยกันสิ่งใหม่ดิจิทัลสถานที่มากประเทศกำลังศึกษาหลักงานก่อสร้าง ซึ่งปัจจุบัน เวียดนามกำลังกายเปิดกว้างการลงทุนขนานใหญ่จากเอกชนเพื่อก่อสร้าง Smart City อย่างมาก เพราะนครสถานที่ถือสิทธิ์การลงทุนในที่ตอนนี้ถือเอาว่า ‘ฮานอย’ บุรีเศรษฐกิจประธานสรรพสิ่งเวียดนามBRG Group บริษัทปฏิรูปอสังหาริมทรัพย์กับ Sumitomo บริษัทเอกชนฉ้อษใหญ่ของญี่ปุ่น ข่าวสมรู้ร่วมคิดไปโครงการ Smart City ในพื้นที่ชานเมืองฮานอย ด้าวเวียดนามในงบลงทุนสูงศักดิ์จด 4,210 โล้นดอลลาร์สหรัฐฯ เพราะทั่ว 2 บริษัทจะริเริ่มตั้งขึ้น Joint Venture สมรู้ร่วมคิดที่ส่วนสัด 50 ประกบ 50 เพื่อที่จะไปแผนการดังที่กล่าวมาแล้วเหตุด้วยแผนการดังที่กล่าวมาแล้วตั้งอยู่บนเนื้อที่เฉก 2.7 ตารางกิโลเมตร กินเวลาขับขี่ขนมจากจุดรวมของบุรีฮานอยเช่นเดียวกับ 20 นาที ร่างกายแผนการจะนับครอบครองแผนเจริญอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพำนักสถานที่เทอะทะที่สุดในที่เวียดนามเพราะเฟสแรกจักก่อสร้างบ้าน ผลรวมบ้านด้วยกันอพาร์ตเมนต์เฉก 7,000 ยูนิต รองผู้อาศัยเช่นเดียวกับ 25,000 คน ด้านเฟสต่อไปจะก่อสร้างอาคารสำนักงาน และแผนถัดจากคือสร้างระเบียบการขนย้ายทางรางต่อไปยังสนามบินเมืองฮานอยในที่ส่วนสิ่งของเทคโนโลยี จักใช้ Internet of Things สงเคราะห์การควบควบคุมกับประหยัดแรงงาน ยิ่งไปกว่านี้ อีกต่างหากคบคิดนำสิ่งใหม่ระดับสูงอย่างกล้องที่ตั้งระบบ Face Recognition ด้วยกัน Artificial Intelligenceเธอ Masayuki Hyodo ประธานบริษัท Sumitomo กล่าวว่า “การวางแผนสร้างบุรีเป็นคดีพยายามแห่งจำต้องลดหย่อน ซึ่งเราจะก่อสร้างเมืองแห่งสมควรกับเวียดนาม”ตาขอขอบพระคุณข่าวขนมจาก Nikkei Asian Review Newsvietnamsmart-cityjoint-venture