เวียดนามจัดตั้งขึ้นตู้ฆ่าเชื้อสาธารณะลดความเสี่ยง COVID-19 ที่ฮานอย

เว็บไซต์เขตณเวียดนาม Soha กับ Tikpsmake คว้าชี้แจงข่าวสารสถาบันอาแม่ชีวอท้องนาลาและอนามัยสิ่งแวดล้อมจับมือร่วมกับวิทยาลัยเทคโนโลยีฮานอย (Hanoi University of Technology) ออกแบบและปฏิรูปทู่ฆ่าเชื้อปันออกกับดักกลางเมืองณเวียดนาม ตู้ดังที่กล่าวมาแล้วจะกระทำฉีดพ่นฉีด Ionic Salt Water ยอมจากไปบนสกนธ์เพื่อชะล้างคาด 15 ถึง 20 วินาทีประกบคนก่อนไปสู่เนื้อที่สรรพสิ่งคลีนิค เพราะสมรรถซักฟอกได้มาจังมาก 1000 มนุชประกบทิวา เพราะว่ามุขสถาบันและวิทยาลัยกล่าวว่า 90% สิ่งของบักเตรี และไวรัสบนสรีระกับเสื้อผ้าอาภรณ์สามารถถูกชะล้างให้กำเนิดจากไปได้ เครื่องมือเครื่องใช้ดังกล่าวไม่ผิดเริ่มนำมาใช้ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา กับไม่ผิดนำเจียรประยุกต์ใช้กับห้องอบอ้าวผ้าเพื่อที่จะทำลายเชื้อบักเตรีมอบกับนายแพทย์ ยิ่งไปกว่านี้กำลังกายอยู่ในวิธีการการพัฒนาผลิตผลเพื่อที่จะนำไปใช้ในบริเวณอื่นๆ เพื่อจะลดความเสี่ยงงานแพร่กระจายสรรพสิ่งโรคติดต่อ ดังนี้อีกต่างหากพ้นไปสื่อต่างด้าวใดสถานที่ออกมารับรองจรดความสามารถสิ่งของทู่ดังกล่าวที่มา: Soha, Tipsmake Newsvietnamcovid-19healthtech

https://storage.googleapis.com/techsauce-prod/ugc/uploads/2019/10/Vietnam.png

https://storage.googleapis.com/techsauce-prod/ugc/uploads/2019/10/Global_Competitive_Index_2019.png

https://storage.googleapis.com/techsauce-prod/ugc/uploads/2019/10/Global_Competitive_Index_Vietnam_2019.png