เล็กปฯ ด้วยกัน ATM ธนาคารเมืองใหญ่เทวดา ระเบียบชะงัก

เล็กพพลิเคชั่น Bualuang M banking กับ ATM สรรพสิ่งธนาคารกรุงเทวดาระเบียบขัดข้อง ซึ่งมีผู้ใช้งานจำนวนมากก่อเกิดความไม่พอใจทั้งในเรื่องของระเบียบสถานที่ติดขัด งานทำธุรกรรมสถานที่ล่าช้าสิ่งของหมู่ Newsแบงค์เมืองใหญ่เทพดา