เลาะบทเรียนวางแผนรับสารภาพ Digital Disruption ขนมจากองค์กรชั้นยอดประเทศไทย