เร็ว! เจ้าชายริมเมี่ยงลส์เคียง COVID-19

พว.ประเทศอังกฤษแจกแจง ประเจิดประเจ้อดุ เจ้าฟ้าขอบเมี่ยงร์ลสแห่งหนประเทศอังกฤษตรวจสอบพานพบวัวโรนาเชื้อโรคมีผลกระทบทด โน่นคือมกุฎราชกุมารแห่งหนอังกฤษ ชิดวัวตัก 19 แล้วเจ้าฟ้าชาร์ลส์แห่งเวลส์ที่แห่งตอนนี้แก่ 71 ชันษา ได้ติดโรคไวรัส COVID-19 โดยแห่งการติดโรคเชื้อไวรัสนั้นไม่ได้แสดงอาการแห่งหนหนักหน่วง ส่วนที่มุขนางกษัตริย์แห่งหนศอร์นวอลล์ ก็ได้เข้าไปสารภาพงานตรวจจับไวรัสเช่นกัน เสียแต่ว่าเอาท์พุตตรวจสอบตรงนั้นออกมาเป็นหักเพราะมุขราชวังได้ปริปากดุที่ตอนนี้ทั่วเจ้าชายชาร์ลส์กับนางกษัตริย์ค้างมิลไม่ทันเวลานั้นได้กระทำกักขังอยู่แห่งวังแผ่ลมอรัล ซึ่งเจ้าชายชาร์ลส์ตรงนั้นได้ปรับเปลี่ยนมากระทำจากแห่งหนบ้านแทนแห่งแหล่วันที่เปลี่ยนมาด้วยกันจากคำแถลงอย่างเป็นทางการตรงนั้นอีกทั้งได้มาเล่าอีกดุ มันเป็นการทุที่จะสืบเสาะตวาดเจ้าฟ้าตรงนั้นใกล้ไวรัสมาจากที่ไหน ด้วยเหตุที่เจ้าฟ้าประกอบด้วยงานต่อเนื่องและเข้าร่วมแห่งการงานธารณะจำนวนมากแห่งสัปดาห์ที่ผ่านมา Newscovid-19coronavirusprince charles

https://storage.googleapis.com/techsauce-prod/uploads/2019/08/18-Knowledge-Station-1024×681.jpg