เรียนรู้มรรคสืบทอดการงานของ Top Family Business ผ่านทัศนะสรรพสิ่งสายโลหิตที่หลากหลายการทำงาน

https://storage.googleapis.com/techsauce-prod/ugc/uploads/2019/12/PTTGC-circular_economy-cover.png

https://storage.googleapis.com/techsauce-prod/ugc/uploads/2019/12/_MG_1235.JPG