เผยโฉม 7 Startup เชื้อชาติญี่ปุ่นจากแผนการ JETRO Innovation Program เคลื่อนทัพร่วมธุรกิจ CEBIT ASEAN Thailand 2019

แผนการ JETRO Innovation Program เป็นแผนอนุเคราะห์ผู้ประกอบการขนาดกลางๆ ธุรกิจขนาดย่อม รวมถึง Startup ที่ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ไม่ก็บริการที่เป็นนวัตกรรม เพื่อเป็นเหตุให้ผลิตภัณฑ์และบริการด้านของใหม่เหล่านี้บังเกิดแน่นอนด้วยกันสามารถก้าวหน้า ประสบผลณ ecosystem ระดับสากลได้มา ซึ่งงานอนุเคราะห์ปีกงานกระทำการท้องตลาดนับได้แหวดำรงฐานะสิ่งสถานที่ขาดไม่ได้ มุข JETRO ได้หาเรื่องร่วมกันกับดักทาง Accelerator จากประเทศสถานที่รวมเป็นผู้ช่วยเหลือเข้าสนับสนุนผู้ผลิตเหล่านี้ พร้อมด้วยความช่วยเหลือสถานที่ต่างๆนาๆด้าน ตั้งแต่การสร้างระเบียบธุรกิจงาน mentoring การจัดงาน Pitch event และกิจธุระเจรจาธุรกิจ เพื่อจะสร้างโอกาสอันควรทางการงานแจกกับดักผู้ประกอบการญี่ปุ่น รวมถึงสนับสนุนแจกสามารถคลายกิจธุระไปต่างประเทศได้อย่างมั่นคง เพราะว่างานจ้าแผนในประเทศไทยนั้น ได้มามีการจ้ามาตั้งแต่ชันษา 2561 งานจัดครั้งนี้ครอบครองชันษาสถานที่ 2 ซึ่งสำหรับชันษา 2562 นี้ ยิ่งไปกว่านั้นจักประกอบด้วยการจ้าแผนการในประเทศแหลมทองแล้ว อีกทั้งประกอบด้วยการแก่สถานที่สหรัฐฯ (ซานฟรานซิสโก, ซิลิคอนวัลเลย์) ประเทศจีน (เซินเจิ้น, เซี่ยงไฮ้) รวม 3 แดนทำไมประเทศไทยจรดน่าศึกษาเพราะด้วย Startup ขนมจากญี่ปุ่น ?JETRO มองว่าประเทศไทยมีตลาดเทดิจิทัลที่นับดำรงฐานะตลาดขนาดใหญ่ที่ถิ่นอาเซียน กับดำรงฐานะสถานที่ควรจะเฝ้ามอง หมายรวมมีการเจริญเติบโตที่ปีก FinTech เช่น งานวางเงินทางไฟฟ้า นอกจากนี้รัฐบาลแหลมทองอีกทั้งทุ่มเทกับแผนการงานเติบโตที่ระยะยาว ‘Thailand4.0’ สถานที่ช่วยเหลืออุตสาหกรรมดิจิทัลเช่นกัน เช่นนี้ทาง JETRO กรุงเทพฯ เห็นจดความหมายดังกล่าว แล้วก็ได้มาก่อเรื่องขึ้นสมรู้ร่วมคิดกับ Accelerator อาณาเขตสถานที่มีกรณีคร่ำหวอดที่วงการ Startup ของไทย ทำโครงการสงเคราะห์การขยายงานของผู้สร้างญี่ปุ่นในประเทศประเทศไทยประการครบวงจร โดยคว้ามีงานจัดงานพูดจาการทำงานสิ่งของแผนการเป็นพิเศษ ภายในการทำงาน CEBIT ASEAN Thailand 2019 ซึ่งนับดำรงฐานะอีกเอ็ดจุดหมายการสงเคราะห์ของแผนการนอกจากนั้นงานจัดงานสนทนางานต่อจากนั้น ยังประกอบด้วยสงเคราะห์อื่นๆ เป็นต้นว่า แผนการ ‘Bootcamp’ หมักบ่มเพาะความพร้อมล่วงหน้าก่อนกำหนดลงมาแห่งไทย กับแผนการ Mentoring ฉบับร่างส่วนตัวกับ Accelerator อาณาเขต เพราะว่าเน้นงานกวดวิชาจัดที่งานเกลี่ย Pitch จ่ายสมควรกับดักกลุ่มเป้าหมาย กับจ่ายคำแนะนำเกี่ยวพันการสนทนาการทำงานกับดักผู้ประกอบการประเทศไทย แบ่งออกกับดักกองกลางญี่ปุ่นที่ร่วมแผนการ หมายรวมอีกทั้งมีการช่วยเหลือในที่รูปแบบอื่น ๆ อีกตลอดก่อนและหลังการจัดงาน7 Startup จากประเทศญี่ปุ่นสถานที่ควรจะูสังเกตJETRO Bangkok ยกกองทัพเหล่า Startup จากแผน Jetro Innovation Program สถานที่ควรจะจับติดสอยห้อยตามจ้องเข้าร่วมการทำงาน CEBIT ASEAN Thailand 2019 โดยประกอบด้วยหุ้นส่วนเข้าร่วม 7 หุ้นส่วน ซึ่งแต่ละพวกมีแผนการสถานที่น่าศึกษาหลายปีก อาทิเช่น ของใหม่เซอร์วิสด้าน IT และของใหม่ปีกการแพทย์ ดังนั้น1. Spectee AI เลือกเฟ้นทอข่าวสารสถานการณ์เร่งด่วน อุบัติภัย ภัยธรรมชาติ ฯลฯ จาก SNS โดยให้บริการเช้าเตือนภัยหมายรวมบอกข่าวสารคว่ำ ด้วยกันเหตุการณ์รีบด่วน จากการวิเคราะห์ข่าวผ่านสื่อ Social Media อาทิเช่น Facebook, Instragram, Youtube มีบริการฉบับร่างทุกเดือน ผู้รับบริการสามารถ เข้าถึงข่าวสารเพราะผ่าน dashboard ซึ่งมีการพัฒนาเพราะว่าใช้คืน SaaS ผู้ซื้อเสาแห่งใช้บริการในที่ยุคปัจจุบันคือ หน่วยงานรัฐบาลญี่ปุ่น สำนักข่าวสื่อมวลชน ด้วยกันบริษัทที่ให้บริการด้านการขนส่ง 2. Abeja, Incมันสมอง AI Platform สำหรับการพินิจพิจารณาเพื่อจะเพิ่มประสิทธิภาพงานมีข้อความเชี่ยวชาญที่เทคโนโลยี Deep Learning ซึ่งครอบครองส่วนหนึ่งส่วนใดสรรพสิ่งกระบวนการเรียนรู้สิ่งของหมู่ AI กระทำสร้างสรรค์กับปรับปรุงระบบ Saas แห่งสมรรถรองความต้องการสถานที่ต่างๆนาๆในแต่ละหน่วยงานได้มาอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัท ABEJA ได้ให้บริการเจริญ AI Platform แบ่งออกกว่า 150 หน่วยงานในที่หลากหลายกิจธุระ เป็นต้นว่า ที่อุตสาหกรรมการผลิต การคมนาคม โครงสร้างพื้นฐาน ยิ่งไปกว่านั้นในประเทศประเทศญี่ปุ่นแล้ว กองกลางมีสาขาในประเทศประเทศสิงคโปร์ เพราะว่าประกอบด้วยจุดหมายแห่งให้ความสำคัญกับดักการขยายตัวสรรพสิ่งกิจธุระที่เขตเอเชียแปซิฟิก3. Studist Corporation Application สร้างคู่มือกิจธุระแห่งมี interface ใช้งานสะดวกบนบานสมาร์ทโฟน ให้บริการเครื่องอุปกรณ์ Cloud Manual Creator โดยสามารถจ่ายสมาร์ทโฟนและอุปมือใน์แท็บเล็ต เพื่อที่จะสร้างด้วยกันปฏิสังขรณ์คู่มือในการทำงาน ซึ่งทำเอาในที่องค์กรสมรรถทำแชร์ข่าวสารกรรมวิธีกระทำกับวงแห่งควรจะประหยัดคำคว้าต้นฉบับ Real time ก่อสร้างงานที่มีประสิทธิภาพ ยกฐานะการสื่อสารและคุณลักษณะสิ่งของงานในองค์กร 4. SoramitsuPlatform ด้าน Blockchain ให้บริการการพัฒนา Open Source Blockchain เพื่อจะชดใช้เพราะด้วยตระกูลเงินดิจิทัลที่ปลอดภัย ซึ่งในพระจันทร์พฤษภาคม 2019 บริษัทมีกรรมสิทธิ์การรับรอง Linux Foundation ครอบครองคัดเป็นอยู่ในอันดับสี่สรรพสิ่งผู้ให้บริการด้าน Blockchain สิ่งของพื้นแผ่นดิน ที่ผ่านมาได้ให้บริการ Blockchain เจริญตระกูลเงินดิจิทัลกับปฏิรูประเบียบการปลาเนื้ออ่อนทรัพย์สมบัติแบ่งออกกับธนาคารแห่งชาติเขมร5. VisGene กลุ่มสืบสวนเชื้อโรคไข้เลือดออกจาก Genome ตั้งเพราะพวกมากนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยโอซาก้า ทำวิจัยและพัฒนาเครื่องมือเหตุด้วยตรวจโรคไข้เลือดออกจากกลุ่มของ DNA ที่บรรจุอยู่ในนิวเคลียสของเซลล์ หรือไม่ก็ จีโนม เครื่องอุปกรณ์นี้สมรรถวิเคราะห์ได้เที่ยงตรง โดยกระทำการเก็บข้อมูลจีโนมสรรพสิ่งเชื้อไข้เลือดออกในที่เขตแตกต่าง ๆ จุดประสงค์เพื่อให้รู้งานติดโรคไข้เลือดออกคว้าประการทันการ เพื่อจะทำปกป้องคว้าอย่างเที่ยงตรง อีกด้วยโสหุ้ยในงานวิเคราะห์ที่ไม่รุ่งเรืองเต็มที่เข้าถึงหมู่ชนได้มาง่าย6. AIVS Mimamori System ระเบียบโมชั่นเซนเซอร์เพื่อที่จะดูแลคนไข้หรือไม่ก็คนสูงวัยให้บริการนิกายเซนเซอร์วิเคราะห์ความเคลื่อนไหวสรรพสิ่งคนชราทั้งๆ ที่สิงสู่สถานที่ที่อยู่กับโรงหมอ จุดเด่นสิงสู่ที่นิกายเซนเซอร์ยอมรับพลังนวด ด้วยกันฤทธิ์รัวของเตียงสถานที่มีกรรมสิทธิ์การพัฒนาแบ่งออกสามารถส่งข่าวเพื่อที่จะกระทำการวิเคราะห์ความเคลื่อนไหวของคนสูงวัย กับเอาใจช่วยลดพลิกคว่ำจากงานตกม้านั่ง นิกายเซนเซอร์ที่แยกออกให้สัญญาณไม่จำเป็นต้องเดินสายไฟมีการส่งข่าวสารแบ่งออกกับดักกล่องรับสัญญาณที่เชื่อมต่อกับดักหมู่อินเตอร์เน็ตเพื่อที่จะกระทำแจ้งเตือนได้มาเลย7. Xcoo (ตะแคง็นคู)รายการ AI พินิจพิจารณาเนื้องอกขนมจาก Genome ใช้หมู่ AI ที่งานวิเคราะห์ข่าวสาร DNA ที่อาศัยที่นิวเคลียสสิ่งของเซลล์หรือไม่ก็ จีโนม เพื่อที่จะพินิจพิจารณาประเภทสิ่งของเนื้อร้ายนำไปสู่การกำครั้งดหลักการรักษาสถานที่เที่ยงตรงเพราะมีงานกระทำการการศึกษาค้นคว้าสถานที่กลุ่มแพทยศาสตร์ สถาบันอุดมศึกษาเมืองโตเกียว ข้อเด่นสิ่งของบริษัท Xcoo รวมความว่าประกอบด้วยการใช้คืน Chrovis ซึ่งเป็นโปรแกรม AI สถานที่ไม่ผิดเจริญขึ้นมาเพื่อจะกระทำพินิจพิจารณาข่าวสารจีโนมสถานที่มีผลรวมมากคว้าอย่างเร็วกับแม่นยำ NewsJIPstartupAcceleratorJETRO Innovation ProgramCEBIT ASEAN Thailand 2019

https://storage.googleapis.com/techsauce-prod/ugc/uploads/2019/11/JIP8.jpg