เผยชื่อ 7 กองกลางข้างทรัพย์สมบัติดิจิทัล ประกอบกิจการดามได้กระทั่งประทานบัตรจะคลอดจริง

ก.ล.ต. ไม่มิดชิด 7 รายชื่อผู้ประกอบธุรกิจของมีค่าดิจิทัลก่อนกำหนดวันที่กฎเกณฑ์ “พระราชกำหนด ธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล” บังคับใช้ มี Exchange 5 ราย กับ Dealer 2 ราย ได้ยื่นขออนุญาตติดสอยห้อยตามบทเฉพาะกาลสรรพสิ่งกฎเกณฑ์เพื่อจะจัดการกิจธุระต่อคว้าหลังจากนั้น Photo: Techsauceก่อนหน้าพอวันที่ 14 พฤษภาคม 2561 พระราชกำหนด (พระราชกำหนด) งานประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พุทธศักราช 2561 ซึ่งมีผลใช้คืนบังคับอย่างเป็นทางการ เพราะว่าในร่างกายข้อบังคับมีบทเฉพาะกาลอวยแบ่งออกผู้ที่ประกอบธุรกิจของมีค่าดิจิทัลอยู่หลังจากนั้นก่อนวันที่ข้อบังคับมีผลกระทบ ซึ่งเปิดทางมอบผู้สถานที่ประกอบธุรกิจของมีค่าดิจิทัลคว้ายื่นคำขอยอมทาบที่ทำการคณะกรรมการคุมหลักทรัพย์และตลาดหุ้น (ก.ล.ต.) ภายในขีดคั่น 90 วัน (ภายในวันที่ 14 เดือน 8 2561) แม้โหนกเช้าในสมัยแห่งจำกัดก็สามารถประกอบธุรกิจดังที่กล่าวมาแล้วถัดจากได้ จนกระทั่งจะมีสิทธิ์ใบอนุญาตจากรมต.สั่งการกค หรือไม่ก็คำขอถูกปิดประตู อ่านประกอบ ประกาศใช้กฎเกณฑ์จำกัด-เก็บภาษี “ของมีค่าดิจิทัล” ตลอด ICO ด้วยกัน Cryptocurrency สรุปกฎหมาย Cryptocurrency อย่างเข้าใจง่าย ถอดความภาษากฎหมายเป็นภาษามนุษย์ราษฎร ก.ล.ต. ออกลูกระเบียบรับรองงานประกอบธุรกิจของมีค่าดิจิทัล (Digital Asset) Photo: ShotStashล่าสุด ก.ล.ต. เปิดเผยสารบาญผู้ประกอบธุรกิจของมีค่าดิจิทัลอยู่ก่อนวันที่ พ.ร.ก. ส่งผลใช้คืนขู่เข็ญแห่งได้นูนขอประทานตามบทเฉพาะกาล และสามารถประกอบธุรกิจต่อไปคว้า จำนวน 7 ราย ดังนั้น ศูนย์กลางจำหน่ายสินทรัพย์ดิจิทัล (Exchange) มีพร้อมกัน 5 ราย ตัวอย่างเช่น หุ้นส่วน บิทคอยน์ จำกัด (BX) เว็บไซต์ bx.inมันสมองth บริษัท บิทแน่น ออนไลน์ ขีดคั่น (BITKUB) เว็บไซต์ bitkub.com กองกลาง แคชทูรอน์ จำกัด (Cash2coin) เว็บไซต์ cash2coins.com บริษัท เงิน คอร์ปอเรชั่น จำกัด (TDAX) เว็บไซต์ tdax.com บริษัท รอคอยน์ อ่อนสเซท กำหนด (Coin Asset) เว็บไซต์ coinassetมันสมองcoมันสมองth ผู้ค้าของมีค่าดิจิทัล (Dealer) มีด้วยกัน 2 ราย ตัวอย่างเช่น บริษัท คอยส์ คราวเอช ขีดคั่น (Coins TH) เว็บไซต์ Coins.co.th กองกลาง ดิจิทัลรอน์ ขีดคั่น (ThaiWM) เว็บไซต์ thaiwmมันสมองcom ยิ่งไปกว่านี้ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สิงสู่ระหว่างตรวจทานข้อมูลสิ่งของผู้ประกอบธุรกิจเงินทองดิจิทัลอีก 2 ราย สถานที่ได้มายื่นคำขอยอมตามบทเฉพาะกาล เพื่อประกันตวาดได้มามีงานประกอบธุรกิจอยู่ก่อนกำหนดวันที่ 14 พฤษภาคม 2561 หรือไม่ กับจะไม่มิดชิดข่าวสารบนเว็บไซต์ ก.ล.ต. ต่อไป ทั้งนี้ คณะกรรมการ ก.ล.ต. จักวิเคราะห์คุณสมบัติของผู้ยื่นคำขอข้างต้น ก่อนบอกทาบรัฐมนตรีจัดการกคเพื่อวิเคราะห์ออกใบอนุญาตถัดไปอีกด้วยอีกด้วย NewsSECExchangeThailandDigital AssetCryptocurrencyของมีค่าดิจิทัลกลต