เผยกว่าร้อยหน้าที่รวมทั้งล่าช้าเทคโนโลยีด้วยกันของใหม่ สถานที่บ้านเมืองนั่งเหงาท์ออสเตรเลียประกาศรับสมัครอพยพกก

เป็นอีกเอ็ดแดนสถานที่เปิดให้การเอื้อเฟื้อดึงทรัพยากรบุคคลต่างถิ่นแห่งหนประกอบด้วยคดีชำนาญแห่งปีกกระยาเลย เข้ามาตั้งรกรากในประเทศสิ่งของตัวเอง โดยตอนนี้เป็นบ้านเมืองจุกเจ่าท์ออสเตรเลีย แห่งออกมาข่าวงานการสถานที่เปลี่ยนการอนุญาต ภายใต้ข้อกติกาสถานที่เรียกดุ DAMA หรือว่า Designated Area Migration Agreement ภาพเพราะ Joey Csunyoด้วยแผนการตรงนี้จักลุ้นแบ่งออกกิจธุระในที่ประเทศชาติดังที่กล่าวมาแล้ว สมรรถสืบหาด้วยกันจ้างมนุชสถานที่มีความชำนาญซื่อกับความมุ่งมาดภูมิหลังจากต่างชาติ เพราะว่างานแจกโอกาสอันควรแจกมนุษย์เหล่านี้ครอบครองผู้อยู่อาศัยเก่าแก่ในที่บ้านเมืองดังกล่าว บ้านเมืองเจ่าจุกท์ออสเตรเลีย จะมี DAMA 2 แผนพร้อมกัน แผนแต่ต้นตลอด Adelaide Metropolitan region เท่านั้น เพราะว่าจะประกอบด้วย 60 กิจการงานไม่ทันเวลาเทคโนโลยีกับนวัตกรรม ภายใต้ข้อกติกาสถานที่ชื่อ Adelaide Innovation and Technology Agreement โครงการแห่ง 2 สิงสู่ภายใต้ข้อตกลงแห่งชื่อเสียงเรียงนาม South Australia Regional Workforce Agreement เพราะว่าประกอบด้วย 114 กิจการงานสิงสู่ณกติกาตรงนี้ เพราะแผนตรงนี้จักลุ้นน้ำขาวตสกระฉอกรรมควันแรงงานด้านกิจธุระการกสิกรรม สุขภาพและการสอดส่องดูแลคนสูงอายุ กิจธุระบริการ การสัญจร งานก่อเหมือง ด้วยกันการงานสร้าง หลายมนุชคงอยู่อยากประสีประสาดุภารกิจต่างๆ มีกระไรบ้างจรค้นหาห้าม งานการ 60 กิจการงานตามข้อตกลงสิ่งของ Adelaide Metropolitan Designated Area Migration Agreement ประกอบด้วย มากชีวเคมี (Biochemist) หลายเทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnologist) นักพฤกษศาสตร์ (Botanist) นักเคมี (Chemist) ผู้บริหารระดับสูงระดับ CEO หรือไม่ก็ MD (Chief Executive or Managing Director) เทศมนตรีเลิศปีกเทคโนโลยีสารสนเทศ (Chief Information Officer) ผู้สั่งการแผนธุรกิจก่อสร้าง (Construction Project Manager) ผู้จัดการทั่วไป (Corporate General Manger) ดาราข้างดิจิทัล (Digital Artist) วิศวกรไฟฟ้า (Electrical Engineer) วิศวกรข้างอิเล็กทรอนิกส์ (Electronics Engineer) ผู้จัดการด้านวิศวกรรม (Engineering Manager) มากเทคโนโลยีข้างวิศวกรรม (Engineering Technologist) นักวิทยาศาสตร์ปีกวิจัยที่แวดล้อม (Environmental Research Scientist) นักวิทยาศาสตร์ด้านที่แวดล้อมแห่งไม่ไหวรับสารภาพการจำแนกเก็บแห่งหมวดหมู่อื่น (Environmental Scientist (nec)) ผู้ตัดต่อจอเงินและวิดิโอ (Film and Video Editor) ช่างฟิตธารณะ (Fitter, General) ช่างแก้เครื่องยนต์และจูน (Fitter and Tuner) ช่างแก้เครื่องยนต์และเชื่อม (Fitter-Welder) มากธาตรีฟิสิกส์ (Geophysicist) ดีไซน์เนอร์กราฟิก (Graphic Designer) มากอุทกธรณีวิทยา (Hydrogeologist) ผู้สั่งการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT Project Manager) มากหลายจินตนาการกอปร (Illustrator) ผู้นำเข้า หรือส่งออก (Importer or Exporter) วิศวกรด้านอุตสาหกรรม (Industrial Engineer) ผู้บัญชาดูแลห้องทดลอง (Laboratory Manager) มากวิทตำแหน่งาสตร์ชีวภาพทั่วไป (Life Scientist, General) นักวิทยาศาสตร์ชีวภาพ (Life Scientist (nec)) ผู้สร้าง (Manufacturer) นักวิทยาศาสตร์ทางน้ำ (Marine Biologist) มากหลายเลขคณิต (Mathematician) วิศวกรด้านเครื่องจักร (Mechanical Engineer) หลายเกิดพร้อมด้วยโลหะ (Metal Fabricator) ช่างฟิตโลหะด้วยกันผู้อำนวยการเครื่องยนต์แห่งหนไม่ไหวรับสารภาพการจำแนกไว้ในที่หมวดอื่น (Metal Fitters and Machinist (nec)) เจ้าสำนักเครื่องยนต์ล่าช้าโลหะ (Metal Machinist, First Class) มากหลายอุตุนิยมวิทยา (Meteorologist) มากจุลชีววิทยา (Microbiologist) ดีไซน์เนอร์ปีกมัลติมีเดีย (Multimedia Designer) ผู้เชี่ยวชาญปีกสื่อผสม (Multimedia Specialist) ผู้ชำนาญพิเศษวิทยาศาสตร์ธรรมชาติกับวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพสถานที่ไม่ไหวรับสารภาพการจัดประเภทเก็บแห่งหมวดหมู่อื่น (Natural and Physical Science Professionals (nec)) คนเขียนแบบปีกทางเรือ (Naval Architect) นักวิทยาศาสตร์วิเคราะห์ทางเนื้อที่ (Other Spatial Scientist) นักฟิสิกส์ (Physicist) วางธุระปีกพลาสติก (Plastics Technician) ช่างเชื่อมโลหะปีกแรงดัน (Pressure Welder) ผู้จัดการข้างจัดซื้อ (Procurement Manager) ผู้จัดการล่าช้าการผลิต (Production Manager, Manufacturing) วิศวกรการผลิตหรือว่าโรงงาน (Production of Plant Manager) ผู้สั่งการด้านจำกัดคุณค่า (Quality Assurance Manager) ผู้สั่งการปีกงานค้นคว้าวิจัยด้วยกันการพัฒนา (Research Development Manager) ผู้แสดงข้างดิจิทัลไม้ใกล้ฝั่ง (Senior Digital Artist) บุคลากรช่างโลหะแท่ง (Sheetmetal Trades Worker) ผู้จัดการเฉพาะทางแห่งไม่ได้รับวิภัตติไว้ณหมวดหมู่อื่น (Specialist Manager (nec)) ผู้แจ๋ด้านหาด้วยกันจัดส่ง (Supply and Distribution Manager) ชำนัญพิเศษด้านการฝึกฝนด้วยกันปรับปรุง (Training and Development Professional) ดีไซน์เนอร์เว็บไซต์ (Web Designer) มากหลายปฏิรูปเว็บไซต์ (Web Developer) ช่างอ๊อก (Welder, First Class) มากหลายสัตววิทยา (Zoologist) กิจการงาน 114 งานการตามข้อตกลงของ South Australia Regional Workforce Agreement หรือสถานที่ทั้งประเทศเจ่าจุกท์ออสเตรเลียรับสารภาพ ประกอบด้วย ผู้สั่งการชุมรุมกับกิจธุระบริการสถานที่ไม่ได้รับการจัดประเภทไว้ณหมวดหมู่อื่น (Accommodation and Hospitality Manager (nec)) เจ้าสำนักคนสูงวัยและผู้พิการ (Aged or disabled carer) มากโสตจับต้องวิทยาการรู้ (Audiologist) ช่างไฟยานยนต์ (Automotive Electrician) คนรถแบ็คโฮ (Backhoe Operator) ช่างทำขนม (Baker) พนักงานต้อนรับสถานที่ร้านเหล้า (Bar Attendant) คนขับรถรองลโดเซอร์ (Bulldozer Operator) ผู้สั่งการคาเฟ่ด้วยกันเหลา (Cafe or Restaurant Manager) เชฟ (Chef) ซินแสแจ๋สันหลังไคโรผ้าแพรคเโคนร์ (Chiropractor) นักจิตวิทยาสถานพยาบาล (Clinical Psychologist) พนักงานศิลปะปีกชุมชน (Community Arts Worker) เจ้าหน้าที่เพื่อที่โล่งแจ้ง (Community Worker) ปล่อยก่อตั้งแท่นสร้าง (Construction Rigger) แม่ครัว (Cook) มากให้คำปรึกษาแห่งไม่ไหวรับวิภัตติเก็บในที่หมวดอื่น (Counsellors (nec)) คนขับรถเครน รอก และลิฟต์ (Crane, Hoist or Lift Operator) ผู้ช่วยทันตแพทย์ (Dental assistant) ชำนัญพิเศษทันตกรรม (Dental Specialist) ผู้คุมเครื่องเครื่องจักรน้ำมันดีเซล (Diesel Motor Mechanic) โภชนากร (Dietitian) เจ้าหน้าที่ให้บริการเกี่ยวกับคดีเป็นง่อย (Disabilities Service Officer) หลายบรรเทาด้านคลาดเคลื่อน (Diversional Therapist) หลายขุด (Driller) คนขับรถเครื่องยนต์ขุดย้ายที่ดิน (Earthmoving Plant Operator) นักจิตวิทยาการเรียนรู้ (Educational Psychologist) นางพยาบาลขึ้นทะเบียน (Enrolled Nurse) คนขับรถเครื่องขุดเจาะ (Excavation Operator) มากสรีรวิทยาการบริหารกาย (Exercise Physiologist) บุคลากรอนุเคราะห์ครัวเรือน (Family Support Worker) เจ้าหน้าที่ปีกพนัน (Gaming Worker) คนขับรถเกรดพื้นผิว (Grader Operator) ผู้เชี่ยวชาญการวินิจฉัยโรคและการจรรโลงสุขภาพสถานที่ไม่ได้สารภาพการจัดประเภทไว้ณหมวดหมู่อื่น (Health Diagnostic and Promotion Professionals (nec)) ผู้สั่งการโรงแรมหรือแตงโมเต็ล (Hotel or Motel Manager) พนักงานต้อนรับแห่งหนโฮเต็ลหรือโมเต็ล (Hotel or Motel Receptionist) ผู้จัดการบริการโฮเต็ล (Hotel Service Manager) ล่ามแปลความภาษา (Interpreter) ผู้กระทำการขนนกกว้านผลิตภัณฑ์ (Loader Operator) มนุษย์ทำเหมืองแร่ (Miner) ปล่อยยนต์สาธารณะ (Motor Mechanic, General) ช่างฟิตอะไหล่ยานยนต์และเครื่องมือเครื่องประดับยนต์สาธารณะ (Motor Vehicle Parts and Accessories Fitter, General) ผู้คุมเครื่องรถมอเตอร์ไซค์ (Motorcycle Mechanics) เจ้าหน้าที่ให้การสนับสนุนข้างงานนางพยาบาล (Nursing support worker) หลายอาชีวแก้โรค (Occupational Therapist) มากหลายตรวจสอบทำให้เรียบสายตา (Optometrist) นักจิตวิทยาปีกองค์กร (Occupational Therapist) นักสอดส่องคนป่วยความเจ็บไข้ตา (Orthoptist) มากจัดสรีระหรือมากกายอุปกรณ์ (Orthotist or Prosthetist) นักบำบัดโรคตระหนี่ (Osteopath) วางธุระตีตัวถัง (Panel beater) คนขับรถยอมรับส่งคนโดยสาร (Passenger Coach Driver) แม่ครัวขนมอบ (Pastry cook) เลขานุการด้านงานสอดส่องส่วนบุคคล (Personal care assistant) นักกายภาพบำบัด (Physiotherapist) มากตีนทุ่งนาม้า (Podiatrist) นักจิตวิทยาที่ไม่ได้รับสารภาพการแบ่งวางณหมู่อื่น (Psychologist, nec) นักรักษาใจ (Psychotherapist) นักให้คำปรึกษาปีกกายภาพบำบัด (Rehabilitation Counsellor) เจ้าหน้าที่สอดส่องดูแล ใน ชุมรุม (Residential Care Officer) วางธุระพ่นทราย (Sand blaster) ช่างดามนั่งร้าน (Scaffolder) ปล่อยจุดระเบิด (Shot Firer) นักสังคมสงเคราะห์ (Social worker) มากอัลตราซาวด์ (Sonographer) ครูให้การศึกษาพิเศษ (Special Education Teachers) มากซ้อมกับรักษาปีกงานเอ่ยปาก (Speech Pathologist) ช่างเชื่อมโลหะเหล็กสร้าง (Steel Fixer) ช่างก่อสร้างร่างเหล็ก (Structural Steel Erector) หมอสอนผู้ทะเลาะวิวาทด้านงานได้ข่าว (Teacher of the Hearing Impaired) จีนแสถ่ายทอดผู้มีปัญหาปีกการเห็น (Teacher of the Sight Impaired) ผู้ช่วยการเยียวยา (Therapy Aide) ช่างถูยานยนต์ (Vehicle Painter) ปล่อยเรียบเรียงยานยนต์ (Vehicle Trimmer) บริกร (Waiter) พนักงานเพื่อที่จะผู้เยาว์ (Youth Worker) คนรถวัสดุไปปีกการเกษตร (Agricultural and Horticultural Mobile Plant Operator) ที่ปรึกษาด้านการเกษตร (Agricultural Consultant) นักวิทยาศาสตร์การเกษตร (Agricultural Scientist) ปล่อยตะแคงมนุษย์มนุษยชาติกการที่ดิน (Agricultural Technician) ชาวนาชาวไร่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (Aquaculture Farmer) ชาวไร่ชาวนาโคเนื้อ (Beef Cattle Farmer) เกษตรกรโคนม (Dairy Cattle Farmer) ผู้สั่งการอาคารที่ (Facilities Manager) พนักงานฟาร์ม ป่า กับสวนทาง แห่งหนไม่ได้สารภาพการจัดพวกเก็บในหมวดหมู่อื่น (นักชลประทาน) (Farm, Forestry and Garden Workers (nec)) กะลาสีประโมง (Fishing Hand) หลายเทคโนโลยีของกิน (Food Technologist) มากพนา (Forrester) พนักงานป่า (Forestry Worker) ผู้ปลูกสร้างผลาหารไม่ก็ถั่ว (Fruit or Nut Grower) ผู้ปลูกองุ่น (Grape Grower) ผู้ช่วยงานซุง (Logging Assistant) คนควบคุมเครื่องกลงานท่อนซุง (Logging Plant Operator) มากแกะกับปาดเนื้อสัตว์ (Meat Boner and Slicer) นักตรวจเนื้อ (Meat Inspector) พนักงานโรงงานเชือดเนื้อ (Meat Process Worker) ชาวนาชาวไร่ต้นปนด้วยกันปศุสัตว์ (Mixed Crop and Livestock Farmer) ผู้ดูและเรือนปักชำแมก (Nursery person) เกษตรกรเลี้ยงไม่ยาก (Pig Farmer) ชาวไร่ชาวนาเลี้ยงสัตว์ด้าน (Poultry Farmer) เจ้าหน้าที่สำรวจผลิตภัณฑ์แรกที่ไม่ได้รับสารภาพการแบ่งวางณพวกอื่น (Primary Products Inspector (nec)) ชาวนาชาวไร่ผลิตภัณฑ์ (Production Horticulturalist) ผู้บัญชาผลิตภัณฑ์ (พนา) (Production Manager) (Forestry) ช่างเลื่อย (Saw Doctor) ผู้คุมเครื่องเคราเลื่อย (Sawmill Operator) ชาวนาชาวไร่ผลิตผลชรา (Senior Production Horticulturalist) บุคลากรฆ่าปราณี (Slaughterer) มากตัดไม้ (Tree Faller) คนรถใส่สาธารณะ (Truck Driver, General) คนปลูกพืชผัก (Vegetable Grower) ที่มา: ThreePeakInternational, SBS NewsAustraliaWorkforce