เป็ดประเทศไทยสู้ภัย กับดักกิจการลดการกระจายเชื้อไวรัส COVID-19

พอวันที่ 12 เดือนมีนาคม 2563 ที่ผ่านมา ฮู (WHO) ได้มาข่าวสารแจก COVID-19 เป็นโรคระบาดใหญ่ทั่วโลก (Pandemic) เพราะว่าตั้งแต่วันที่ 1 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 จวบจนถึงปัจจุบันประกอบด้วยยอดผู้ติดโรคทวีด้วยกันโอบล้อมกว้างไกลจรแล้วณ 158 ด้าว ซึ่งที่ ไทยเองก็มีผลรวมผู้ติดโรคทวีเป็น 147 ราย กับมี บอกความคาดหมายการกระจัดกระจายจากศูนย์กระทำสู้รบ ภาวะฉุกเฉินกรมจำกัดโรค สธตวาดคงมีแนวโน้มรุ่งเรืองขึ้นอีก จากรูปการณ์แห่งได้มาทูลมา อีฉันแตกต่างตระหนักถึงการเฝ้าตื่น งานเลือกเฟ้นกรองโรคกับงานรับมือกับดักเหตุการณ์แห่งหนกำลังจะบังเกิดที่ช่วงนี้ กับตระหนักถึงเหตุจำเป็นในการ ตรวจจับคนไข้แห่งหนติดเชื้อเชื้อไวรัส COVID-19 เพื่อควบคุมงานแพร่ระบาด อย่างเร็วกับตีวงกว้างไกล หมู่สตาร์กรองัพประเทศไทย แล้วจึงรวมตัวกันในนามของ ยุ่งเกี่ยวไทยเทคสตาร์ทอัพ (TTSA) ด้วยกันคว้าสมรู้ร่วมคิดกับดัก กรมจำกัดโรคภัย กระทรวง สาธารณสุข สำนักงานจรรโลงเศรษฐกิจดิจิทัล(depa) สังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจด้วยกันสังคม และ ที่ทำการนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) ขึ้นกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิชาวิทยาศาสตร์วิจัยและของใหม่ สมคบคิดตั้งขึ้นศูนย์ข่าวพอให้การช่วยเหลือ เบื้องต้นอายุมากประชาชน เพราะจัดตั้งศูนย์แจกการช่วยเหลือผ่าน Facebook page ณชื่อเสียงเรียงนาม ‘เป็ดประเทศไทยรบพุ่งปากเหยี่ยวปากกา’ ด้วยกัน Twitter ชื่อเสียงเรียงนามอ่อนคเคาท์ @Pedthaisuphai ดังนี้ มีจุดหมายปลายทางเพื่อจะนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมาลุ้นขบปัญหาเข้าผู้เข้าคน ทั้งการอนุเคราะห์ประชาชนแจกได้รับตะขอขี้ข้อมูลแห่งแน่นอน ช่วยลดกิจธุระการทำงานสรรพสิ่งบุคคลกรทางการแพทย์ รวมถึงสงเคราะห์ภาครัฐบาลณงานต้านทานกับงานกระจายเชื้อเชื้อโรค COVID-19 โดยประกอบด้วยขอบเขตกับหลักงานปฎิบัติกิจจานุกิจสมรู้ร่วมคิด เหตุฉะนี้1. นำเทคโนโลยีลงมารวมสำรวจประกาศเท็จ (Fake news) เพื่อที่จะโฆษณาชวนเชื่อประกาศแห่งหนถูกต้องด้วยกันเป็นคุณอายุมากกลางเมืองเพื่อจะงาน ปฏิบัติตนด้วยกันรับมือกับดักงานกระจายเชื้อสรรพสิ่งความเจ็บไข้ชนิดมีสติ เปลี่ยนเล็กคเคาท์ Facebook page ‘เป็ดประเทศไทยต่อสู้ภัย’ กับ Twitter @Pedthaisuphai 2. ลดกิจงานของพนักงานในโรงหมออีกด้วย ‘ระบบคัดแยกทอผู้เป็นไข้’ ผ่านแบบฟอร์ม ‘การประเมินการเสี่ยงแนบเชื้อไวรัส COVID-19’ โดยประชาชนสามารถนกเขาจรก่อแปลนประมาณการวางท่าขั้นต้นไม้ใบหญ้าดวยตนเอง ซึ่งผลการคาดการณ์ จะแบ่งระดับความเสี่ยงออก ดำรงฐานะ 3 ชั้น เพราะกระบวนการหลังจากนี้ จักมีทีมแพทย์อาสาสมัครขนมจากสตาร์ถักัพด้าน Health Tech นกเขาลงมารวมคัดแยกกรองและให้คำปรึกษา เบื้องต้นเปลี่ยนกระบิลออนไลน์ ไม่ก็ที่เรียกหาดุ ‘Teleconsult’ ที่จะช่วยแจกคนไข้และบุคลากรทางการแพทย์สมรรถสังสนทนาปฏิยุทธ์กักคุมได้ต้นร่าง Real-time ซึ่งจักช่วยลดความเสี่ยงการแพร่สะพัดเชื้อไวรัสระหว่างการตะเวน ลดความยัดเยียดของคนป่วยในโรงหมอแห่งสำคัญบริการตรงนี้จักสนับสนุนจ่ายนายแพทย์ด้วยกันนางพยาบาลคว้ามุ่งพิทักษ์คนไข้ในโรงหมออย่างเต็มความสามารถ 3. นำเทคโนโลยีกับของใหม่ปีก Logistic และบริการทางด้าน Healthcare มาร่วมท่านปัญหางานตะเวน ด้วยระเบียบจัด-ส่ง ยา รวมถึงการจัดส่งอาหารและบริภัณฑ์จำเป็นที่ระหว่างการกักกันที่คฤหาสน์ด้วยตัวเองเพื่อที่จะดูแลตื่นแกะรอยท่าทาง 4. จับเทคโนโลยีจากสตาร์ถักัพนกเขาลงมาร่วมแกะรอยผลการรักษาด้วยกันควานหลักการอนุเคราะห์ในดีกรีถัดจาก ณความประพฤติการทำงานขณะนี้ มุขคณะทำงานได้เริ่มดำเนินกิจกรรมจรจากนั้น 2 กิจกรรม เป็นต้นว่า 1. เป็ด รับสมัครนายแพทย์กับนางพยาบาลใจขันอาสาเพราะให้โอกาสแจกนายแพทย์กับนางพยาบาลแห่งหนมุ่งมีส่วนร่วมในการอนุเคราะห์เข้าผู้เข้าคน สมรรถเข้าให้คำปรึกษาทางการแพทย์ ต้นฉบับออนไลน์ (Teleconsult) เกี่ยวไวรัส COVID-19 เพราะนายแพทย์และพยาบาลแห่งหนแยแส จะสามารถเข้าดำรงฐานะส่วนใดส่วนหนึ่งของแผนการตรงนี้ โดยลงชื่อได้มา ที่นี่: http://covid19.thaitechstartup.org/ 2. ‘กระบิลคัดแยกกรองผู้ป่วย’ ผ่านแบบพิมพ์ ‘การประเมินความเสี่ยงแนบไวรัส COVID-19’ ซึ่งดำรงฐานะ แปลนเก็งท่า ดีกรี ไม้ด้วยตัวเอง เพื่อตรวจสอบดุเราอยู่ในการเสี่ยงที่จะแนบเชื้อไวรัส COVID-19 หรือเปล่า โดยเอาท์พุตการคาดการณ์จักแบ่งระดับความเสี่ยงออกเป็น 3 ระดับ เพราะว่าผลที่ทั้งปวงระดับจะได้รับข้อแนะด้วยกันการค้นออกแจกที่ทั้งปวงระดับความเสี่ยง ซึ่งเบื้องต้นดีฉันจะมีคณะหมอและพยาบาลใจอาสาสมัครลงมาร่วมให้คำปรึกษาแก่ผู้ที่ประกอบด้วยการเสี่ยง ผ่านชั้น Teleconsult ถ้ามีท่าทางเข้าข่าย สามารถตรวจตนเองเปลี่ยนต้นร่างตรวจสอบนี้ https://bit.ly/2U9NBLY PR Newscovid-19Pedthaisuphai

https://storage.googleapis.com/techsauce-prod/ugc/uploads/2019/10/PEA_x_KSSP_1.jpg

https://storage.googleapis.com/techsauce-prod/ugc/uploads/2019/10/PEA_x_KSSP_4_(1).jpg