เปิดใจ 4 ทีมผู้บัญชาเทิ่ง Agile Team แต่ต้นของ SCB

เปิดฉากและเปิดหัวใจ “กลุ่มผู้บัญชาโค่ง” ในที่ฐานะ Agile Team แรกสรรพสิ่งธนาคารแหลมทองการค้าขาย ชกต่อยฝืดเคืองกลยุทธ SCB Transformation เช่นกันการสับเปลี่ยนขบวนการลงมือตั้งแต่ระดับบนบาน ภายหลังที่ธนาคารประเทศไทยพาณิชย์ข่าวสารแบบสร้างการดำเนินการกิจธุระนวชาตด้วยการแต่งตั้ง 4 ผู้จัดการเทิ่ง (President) อย่างเป็นทางการไปไม่นานมานี้ ล่าสุด กรุ๊ปผู้บัญชาโค่งตลอด 4 ท่านตกลงได้โอกาสเจอะเจอสื่อมวลชยบอกรวมหมดหลักการธุรกิจ ความคิดเห็น จุดหมายปลายทาง เจียรจนถึงเปิดใจในที่ข้อคิดปะปนกัน ซึ่ง Techsauce ขอเกี่ยวจับเรื่องราวดังกล่าวแอ่งน้ำอกเล่าแจกทุกท่านคว้าทราบกัน คุณอาทิตย์ นันยี่ทยาเสพติด CEO ของ SCBก่อนที่จะกรุ๊ปผู้จัดการเทิ่งทั้ง 4 ประสกเอ็งจักเจอะเจอสื่อมวลชน คุณอาทิตย์ นันแฝดทยา CEO ของ SCB ได้มากล่าวแห่งทั้งมวลตวาด ณระยะ 3 ชันษาที่ผ่านมา ธนาคารคว้าลงมือติดสอยห้อยตามกลยุทธ SCB Transformation เพื่อที่จะ “ซ่อมแซม ทำให้ดีขึ้น สร้าง” พื้นฐานองค์กรแจกมั่นคง รวมหมดการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานมูลค่า 40,000 เลี่ยนพระบาท ลุ้นแบ่งออกก่อกำเนิดการผลักดันปีกเทคโนโลยีสมบูรณ์ แม้ว่าการลงทุนดำรงไม่ลุ้นกระไรเต็มที่มากหลาย ถ้าขบวนการลงมืออีกทั้งไม่เปลี่ยนแปลง ณชันษา 2019 SCB จึงรับเอาพิธีกรรมองค์กรสถานที่เรียกหาว่า Agile Organisation มาชดใช้พอให้การงานรวดเร็วทันต่อการเปลี่ยนแปลงณสมัยเทคโนโลยี แล้วก็เป็นหัวนอนปลายตีนสรรพสิ่งการริเริ่มตั้งขึ้น Agile Team อันเป็นไปกรุ๊ปจำเดิมสิ่งของแบงค์ประเทศไทยพาณิชย์รวมความว่า กรุ๊ปผู้จัดการเทิ่ง (President) ซึ่งมี 4 คุณ มี คุณมาตงค์ัชต์ รัตติท้องนาภรแห่ง์, คุณอภิโพกหัวธ์ เติบโตที่ระลึก, ระอุแห่งอรสกุล ดวงประทีปสมบัติ กับดร.เทพารักษ์ สุธีสกุล ที่จะนำร่องกิจธุระร่าง Agile Organisation ที่เน้นเรื่องว่องผ่านการต่อประสานเป็นหนึ่งเดียว ผู้บัญชาเทิ่งตลอด 4 ประสกเอ็ง ริเริ่มจากคุณสารัชต์ รัตติกาลท้องนาเลี้ยงดูณ์, ปะทุแห่งอรพงศ์ โคมไฟสมบัติ, คุณอภิโพกผ้าธ์ เติบโตที่ระลึก และด็อกเตอร์เทพารักษ์ สุธีสกุลหลังจากที่คุณอาทิตย์เล่าถึงคราวลงมาอย่างคร่าวๆ จากนั้น ก็ดำรงฐานะคิวสิ่งของกลุ่มผู้จัดการเทิ่งรวมหมด 4 คุณ สังสนทนาเพื่อถ่ายทอดหลักการธุรกิจด้วยกันจุดหมายปลายทางซึ่งก้องกังวานอนาคตกาลสิ่งของแบงค์ไทยพาณิชย์ เริ่มที่เธอมาตงค์ัชต์ ราตรีที่นาภรแห่ง์ กล่าวว่า “ติดสอยห้อยตามยุทธศาสตร์กลับหัวกลับหางตีลังกา เกล้ากระผมคร่ำเคร่งดันงานเจริญเพื่อจะมาชดเชยธุรกิจเดิมที ดำรงฐานะ New Normal of Growth เปลี่ยน 2 กิจธุระด้วยกัน เพราะธุรกิจแรกตกว่า การวางธุระดึงเปลี่ยนช่องทางดิจิทัลหรือว่า Digital Lending เพื่อทวีช่องทางการงานสินเชื่อเจียรยังผู้บริโภครายย่อย อันประเทืองจากสินเชื่อนิวาสสถานด้วยกันสินเชื่อเพื่อจะองค์กร (Corporate) ด้วยกันอีกกิจธุระเอ็ดรวมความว่าธุรกิจจัดการความมั่งคั่งหรือว่า Wealth Management ซึ่งจัดการเปลี่ยนหมู่ผู้บริโภค 2 ด้าน ด้านเริ่มแรกตกว่าลูกค้าคนนั่งกินนอนกินขั้นสูง (Ultra-High Networth) จักลงมือร่วมกับ Julius Baer ด้วยกันหมวดลูกค้าผู้ประสงค์สั่งการความรวยจักประกอบด้วยการพา Data มาใช้พอให้สามารถบริการต้นร่างรายบุคคลคว้าทุกหัวระแหงทั้งหมดยุค” ต่อเช่นกัน ด็อกเตอร์อารักษ์ สุธีวงศ์ตระกูล กล่าวว่า การพัฒนาสมรรถนะนวชาตๆ เพื่อจะรองการเติบโตแห่งหนทางแห่งหนไม่ดังเดิมตรงนั้น จำเป็นจะต้องให้ความสำคัญกับดักการเชื่อมโยงอันสถานที่ได้ก่อสร้างณระยะ 3 ชันษาที่ผ่านมาแบ่งออกเกิดผลดีมากมายกับดักผู้ใช้ กระผมคร่ำเคร่งที่จะส่งเสริม 3 สาระสำคัญ ได้แก่ Platform Banking ธนาคารจำต้องปรับหนทางการให้บริการเป็น Platform แบ่งออกคว้าอย่างแท้จริงเพื่อจะเข้าไปเป็นส่วนใดส่วนหนึ่งของชีวิต ไม่ก็ณการงานสรรพสิ่งลูกค้าแบ่งออกได้ Partnership Banking การงานร่วมกับพันธมิตรในที่การงานปะปนกัน เพื่อจะปันออกชิ้นที่สะอาดตกขอบเพื่อผู้ใช้ ด้วยกันก้าวหน้าเจียรด้วยกัน Predictive Banking การนำ Data ลงมาชดใช้แบ่งออกเกิดประโยชน์เพื่อที่จะความเข้าใจความมุ่งมาดปรารถนาสรรพสิ่งผู้ใช้อย่างถ่องแท้และทันต่อความต้องการ แห่งด้านสิ่งของเจ้าเอ็งอภิโพกหัวธ์ เติบโตที่ระลึก เน้นแหว “องค์ประกอบสถานที่ประธานตกขอบในที่การผลักภารกิจ SCB Transformation จำเป็นจะต้องก่อกำเนิดขนมจากการสร้างจารีตหน่วยงานนวชาตสถานที่ผลัดกันทางการงาน จรรโลงธุรกิจแจกเจ้าหน้าที่ประกอบด้วยความเก่งกาจที่จะทำความเข้าใจปันออกเร็ว (learn faster)หาญลองสร้างชิ้นใหม่ๆ ด้วยกันลองถูกลองผิดแบ่งออกเร็ว (fail faster) แก้ไขด้วยกันปรับปรุงโดยด่วน รวมถึงงานปันออก Empowerment เพื่อตกลงใจ พร้อมทั้งพิธีกรรมการกเปลี้ยเสี่ยง Risk Culture การปลูกฝังกรรมวิธีคิดดูที่จะจับแบงค์เจียรไปสู่หน่วยงานแห่งหน The New Normal of Customer Excellence” คุณอรสกุล โคมสมบัติ กล่าวว่า ในอนาคตชิ้นจวนเจียน ข้าศึกของแบงค์จะไม่อยู่ณรูปแบบเดิมทีอีกต่อไป หลักการการทำธุรกิจขนมจากฝ่ายตรงข้ามนวชาตๆ จักมีความยืดหยุ่นสูง สนองตอบความต้องการสรรพสิ่งผู้บริโภคได้เร็ว เกล้ากระผมตั้งใจที่จะจุดโฟกัสยุทธศาสตร์ระยะยาวทางด้านเทคโนโลยี เพื่อให้ SCB สามารถแห่งการชิงดีชิงเด่นข้างเทคโนโลยี เพราะมีคุณลักษณะหลัก ได้แก่ จำต้องรู้จักมักคุ้นผู้ใช้อย่างละเอียดรอบด้าน เพราะว่าใช้ Data แจกก่อเกิดประโยชน์เลิศ จำเป็นจะต้อง Super Innovate เพราะว่าภายภาคหน้าดิฉันจักก่อสร้างงานเติบโตโดยด่วนได้มาขนมจากงานมัจฉะพรตบาปที่ดีขึ้น ความเก่งกาจแห่งงานดำเนินการโดยเร็ว โดยการพาเทคโนโลยีมาเพิ่มประสิทธิภาพ ด้วยกันต้นทุนที่ลุ่ม ความสามารถแห่งการจัดการการเสี่ยงจากประกาศเพื่อก่อสร้างต้นแบบแบงค์ที่อนาคตกาลที่จะรอดตายคว้าท่ามกลางปรปักษ์ยิ่งใหญ่นวชาตๆสถานที่กำลังจะมาถึง คุณวันอาทิตย์ กล่าวย้ำตวาด “กระผมและกรุ๊ปผู้จัดการเทิ่ง ประกอบด้วยความมุมานะที่จะรวมหัวเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดการขององค์กร ด้วยกันส่งเสริมแจกธนาคารเติบโตเปลี่ยนวิธีการ SCB Transformation ที่จะจบสิ้นมากขึ้นแห่งปี2020 เพื่อรับลูกคลื่นสถานที่การเปลี่ยนแปลงที่จะมีขึ้นประกบอุตสาหกรรมธนาคาร สร้างแบ่งออกแบงค์ไทยพาณิชย์ดำรงฐานะองค์กรสถานที่อนาคต (The Future Bank) ที่สามารถต่อสู้ได้มาประการจีรัง” NewsSCBAgileSiam Commercial Bank