เปิดตัวอ่อนป iON GO ขับรถดีงามได้แต้ม สนับสนุนสร้างเข้าผู้เข้าคนขับขี่หนักแน่น

กลุ่มบริษัท G-Able เปิดฉากแอปพลิเคชันณชื่อเสียงเรียงนาม “iON GO” ภายใต้กรอบความคิดขับรถดีได้แต้ม ชดใช้สถิติด้วยกันความประพฤติการขับรถจรดำรงฐานะส่วนลดคุณค่าเบี้ยประกัน หรือใช้คืนรอน์แลกเปลี่ยนส่วนลดเบี้ยประกันที่ปีต่อไปๆ จากไป หนุนสร้างวงจรข่ายเข้าสังคมขับสถิรเพื่อจะเป็นขั้นบันไดจรไปสู่ Smart City ยุคปัจจุบัน บางกอก นับว่าเป็นพื้นที่ชาด สถานที่ติดตลาดการจราจรติดขัดแรงกล้าณทวีปเอเชีย เพราะว่าขนมจากผลสำรวจของ INRIX ยกให้ไทยครอบครอง 1 ในประเทศแห่งประกอบด้วยสถานะจราจรติดขัดแรงกล้าณโลก พบค่าเฉลี่ยมนุชเสียเวลากับดักรถติดบนบานท้องถนนกว่า 56 ชั่วโมงในที่ชันษา 2560 หลายภาคส่วนได้เล็งเห็นจดโจทย์กับอุตสาหะค้นเยียวยา ด้วยหลากหลายมาตรการ กับหลายองค์การทั้งภาครัฐบาลและเอกชนต่างประสานมือ รีบรณรงค์จ่ายผู้ขับขี่ปฏิบัติตามกฎจราจร ซึ่งเป็นสาเหตุต้นไม้ใบหญ้า ๆ สรรพสิ่งปัญหารถติด ขนมจากการค้นคว้าวิจัยณหนังสือ Make Your City Flow ของ บริษัท Xerox พบว่าสาเหตุเอ็ดสรรพสิ่งปัญหารถติดก่อกำเนิดจาก ‘นิสัยสรรพสิ่งคน’ ทั่วความประพฤติการขับรถยนต์สถานที่กระเซิง ไม่เคารพกฎจราจร เป็นเหตุให้อุบัติเหตุ ซึ่งนำมาสู่ภาวะอัมพาตบนบานถนนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ หมู่กองกลางจีเอเบิล ผู้ให้บริการไอทีประการครบวงจร ได้เล็งเห็นถึงโจทย์ดังกล่าว กับก่อเกิดประกายไอเดียนำเทคโนโลยีแห่งหนประกอบด้วยความถนัดเข้าลุ้นลดปัญหาการจราจร ก่อสร้างแอปพลิเคชันณชื่อเสียงเรียงนาม “iON GO” ภายใต้กรอบความคิด การคิดค้นเข้าผู้เข้าคนแห่งหนดีกว่า (Better Society) เพื่อที่จะคุณภาพชีวิตของคนเดินทาง ส่งเสริมการขับขี่สถานที่ปลอดภัย ริเริ่มได้ที่ตัวเรา ผู้เป็นใหญ่สุเทพ อุ่นความเมตตากรุณา เอ็มดี หมู่กองกลางจีเอเบิล เปิดเผยดุ ในที่กาลเวลาแห่งหนเทคโนโลยีปรับปรุงขึ้นไปอย่างต่อเนื่อง IoT หรือ Internet of Things จึ่งเข้ามามีบทบาททาบงานใช้ชีวิตของวงในเวลา 4.0 ซึ่งครอบครองหัวนอนปลายตีนของ iON GO แอปพลิเคชันอัจฉริยะที่จะเข้าสนับสนุนลดโจทย์ณชีวิตประจำวันบนบานตัวถนน พร้อมกับจ่ายสิทธิพิเศษแห่งซื่อกับดักไลฟ์สไตล์ของผู้ซื้อรถชดใช้ตัวถนนทั้งปวงเพศทั้งปวงรุ่น เพราะเป็นแอปพลิเคชันสถานที่ไม่ผิดสร้างขึ้นจากการระดมความเห็นบนความตั้งใจสถานที่หิวจะใช้คืนจุดแข็งสถานที่มีทางปีกเทคโนโลยีลงมาพัฒนาสังคมมอบเกิดเป็น Smart City ซึ่ง iON GO เป็นเลิศณแอปสถานที่สนับสนุนจ่ายประกาศปีกบริการสาธารณะ เพราะงานจ่ายประกาศแบบ Heat Map หรือ เทคโนโลยีการนำต้นฉบับลงมาใช้คืนร่วมกับการพินิจพิจารณาข่าวมุขประชากรศาสตร์ (Demographic data) และข้อมูลอื่น ๆ สรรพสิ่งผู้ซื้อรถยนต์ชดใช้ถนนเพื่อจะนำจากไปปรับปรุงผังเมือง แม้นำไปใช้กับดักวงจรข่ายรถธารณะ จักสามารถวิเคราะห์การเดินรถที่แต่ละล่าช้าเพื่อที่จะนำจากไปลดปัญหาจราจร เพราะการส่งข่าวจ่ายกระบิลสัญญานไฟอัจฉริยะเปลี่ยนแปลงสัญญาณไฟจราจรต้นฉบับเรียลไทม์ เพื่อที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ใช้รถชดใช้ท้องถนน ด้วยกันสังคมโดยรวม iON GO ถกจ่ายดาวน์โหลดตั้งแต่ดวงเดือนเดือนกันยายนที่ผ่านมา ซึ่งปัจจุบันมียอดดาวน์โหลดจากนั้นกระทั่ง 6,150 คน กำหนดจุดหมายข้างในชันษา 2561 มีผู้ใช้งานรวม 30,000 มนุช iON GO ถูกก่อสร้างขึ้นไปด้วยผู้บริโภครถยนต์ชดใช้ถนน เพราะว่าจะปฏิบัติหน้าที่ในที่การตรวจจับความประพฤติการขับขี่แห่งหนผิดวินัยจราจรสรรพสิ่งผู้ใช้งาน ทั้งขับรถอีกด้วยความไวเกินอายุ 80 กิโลเมตร ดามชั่วโมง ห้ามล้อกระทันเหียน หรือใช้คืนโทรศัพท์ระหว่างที่ขับขี่ ผู้ซื้อ iON GO สถานที่ขับขี่ชนิดมีวินัยจักถือสิทธิ์ไอออนคอยน์ เพื่อแลกรับสารภาพสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ เลิศ ตลอดของรางวัลกับโปรโมชั่นแตกต่าง ๆ ขนมจากห้างร้านสถานที่รวมกำหนดการ เช่น Brown cafe, Dakasi, White Day รวมถึงบัตรให้ห้างสรรพสินค้าชั้นนำ เป็นต้น ซึ่งคล้องจองกับดักพฤติกรรมคนไทยสถานที่นิยมการสะสมแต้มเพื่อเปลี่ยนของสมนาคุณต่าง ๆ นอกจากนี้ผู้ซื้ออีกต่างหากมีกรรมสิทธิ์คะแนนการขับขี่ตามพฤติกรรม เพื่อที่จะการคาดการณ์การขับขี่สรรพสิ่งผู้ซื้อ ด้วยกันสามารถอุปมัยหรือแชร์คะแนนกับดักผู้ใช้งานอื่น เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายสังคมคนรถดี นำไปสู่การแก้ไขพฤติกรรมการขับขี่ ส่งเสริมความประพฤติการขับขี่สถานที่ดี ยกฐานะขั้นการจราจร กับตัดทอนการเสี่ยงขนมจากคว่ำสถานที่อาจบังเกิดบนบานถนน ข้อเด่นอีกอย่างสถานที่น่าดึงดูดสรรพสิ่งแอปพลิเคชัน iON GO ก็คือ ผู้ใช้งานสามารถใช้คืนสถิติกับความประพฤติการขับรถยนต์เจียรครอบครองส่วนลดสัญญาประกันภัยรถกับดักกองกลางรับรองสถานที่ครอบครองพาร์ทเนอร์ เพื่อจะตัดทอนคุณค่าเบี้ยประกันหรือชดใช้ไอออนคอยน์เปลี่ยนส่วนลดเบี้ยประกันณปีรองลงไป ๆ จรคว้าด้วย นอกจากนี้ iON GO อีกทั้งตั้งเป้าที่จะคิดค้นสังคม เพราะว่ายกระดับคุณค่าชิชะวิแพ่นนถนนในที่ระยะยาว พร้อมด้วยแบบอย่างร่วมกับแผนการรณรงค์ขับรถปลอดภัยกับดักที่ว่าการทุนทรัพย์เอื้อเฟื้องานก่อสร้างส่งเสริมพลานามัย (สสส.) และกรมขนส่งทางบก ในที่งานการโฆษณาให้ผู้ขับรถก่อกำเนิดการรับทราบกับมีวินัยการจราจรมากยิ่งขึ้น เพราะว่าหลักการภายหน้า iON GO จักเข้าร่วมเป็นตัวแทนที่การเขียนเติมเงิน easy pass ต่อทะเบียนรถพร้อมทั้งประกอบด้วยโครงการร่วมกับ จส 100 จัดกิจกรรมแรลลี่เพราะจ่ายผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ทดลองใช้ เพื่อที่จะเรียนรู้เกี่ยวพันงานชดใช้แอปพลิเคชัน กับสร้างความชำนาญงานคว้าบำเหน็จจากงานครอบครองผู้ขับขี่สถานที่ดีงาม หมวดกองกลางจีเอเบิล ผู้พัฒนา iON GO แอปพลิเคชัน เพื่อจะคู่คิดบนท้องถนน ขอเป็นส่วนใดส่วนหนึ่งณงานคิดค้นเข้าสังคมสถานที่เหนือกว่าเริ่มแรก (Better Society) เปลี่ยนการใช้เทคโนโลยีที่การขับเคลื่อนเข้าผู้เข้าคน (Smart City) เพื่อยกฐานะคุณภาพชีวิตสิ่งของนักทัศนาจร ยกระดับชีพบนบานศาลกล่าวถนน กับเข้าผู้เข้าคนโดยรวม เอกสิทธิ์ด้วยผู้แห่งหนดาวน์โหลด iON GO แอปพลิเคชันตั้งแต่วันนี้ จวบจนกระทั่ง 31 ธันวาคมนี้ แทบใส่รหัส “DRIVESAFE” ที่ช่องสัญลักษณ์ส่วนลดขณะที่ลงทะเบียนรับรองณ Joy Service รับสารภาพเอกสิทธิ์ยืนยันอุบัติเหตุให้เปล่า!! กรณีดูแลรักษาจำเนียร 1 ดวงจันทร์ แหย่ทำความเข้าใจข้อมูลส่งเสริมได้ที่: Facebook iON GO หรือว่า [email protected]: @iONGO PR NewsiON GOG-ABLE