เปิดฉาก ‘ท้องฟ้าชัดเจน’ ห้องหอล้างอากาศเพราะว่าคนไทย บรรเทา PM 2.5 มยูข 1 กม. เพราะ MQDC

เริ่มแล้ว ‘ฟากฟ้าแจ้ง’ ต้นแบบหอชะล้างอากาศระดับบุรี สถานที่แผน True Digital Park โดยเรือนหอซักฟอกดินฟ้าอากาศตรงนี้สมรรถซักฟอกลมฟ้าอากาศบริสุทธิ์ได้มาที่ตำแหน่งสูงสุด 120,000 ลูกบาศก์เมตร/มหุรดี ให้ลูกบ้านแผนการสิ่งของ MQDC บุคลากรที่ทำการณ True Digital Park หมายรวมผู้บริโภคด้วยกันกลางเมืองแห่งเนื้อที่คล้ายคลึงได้มาดมอากาศแห่งหนนฤมลและประกอบด้วยพลานามัยสถานที่ทุเลา MQDC เหลือบเห็นจดปัญหาอากาศในประเทศแหลมทอง เป็นพิเศษโจทย์ PM 2.5 แล้วก็ได้สนทนากับดัก RISC หรือว่าศูนย์กลางการศึกษาค้นคว้าด้วยกันสิ่งใหม่เพื่อความยืนยงเสาะหาแก้ปัญหาด้วยกันพัฒนาชีพคนเมือง โดย RISC ได้มาปฏิรูปร่วมกับบริษัท เนสเทค ประเทศไทย ขีดคั่น (NESTECH) เปิดตัวต้นเค้าหอซักล้างอากาศไปสู่สาธารณชนแห่ง True Digital Park สถานที่ไม่ใช่เช่นนั้นพ่าง ลูกบ้านของ MQDC ขนาดนั้น แต่สมรรถทำให้หลุดพ้นลมฟ้าอากาศที่ระแวกละม้ายคว้าที่ช่องไฟ 1 กิโลฟากฟ้าชัดเจน ต้นแบบ เรือนหอซักล้างลมฟ้าอากาศเทคโนโลยีเรือนหอซักฟอกดินฟ้าอากาศมีชื่อเสียงว่า ‘นภาลัยชัดเจน’ ดำรงฐานะเทคโนโลยีเรือนหอซักล้างดินฟ้าอากาศโดยอัตโนมัติต้นร่างไฮบริด (Hybrid Air Purifier Tower) สมรรถปลดเปลื้องความรุนแรงณเนื้อที่สถานที่มีเรื่องลมฟ้าอากาศได้มารศ.ดร.สิงโต อินทรชูขึ้นใหญ่ หัวโจกคณะที่ปรึกษา แกนกลางการศึกษาค้นคว้ากับสิ่งใหม่เพื่อที่จะความยั่งยืน (Research & Innovation for Sustainability Center หรือ RISC) กล่าวว่า “อีฉันพัฒนาห้องหอซักฟอกลมฟ้าอากาศร่างกายตรงนี้เป็นตัวเป็นตนต้นเค้า ซึ่งนอกจากนั้นจักสมรรถดูแลมนุชได้มาระดับเอ็ดต่อจากนั้น ละอองที่เก็บได้มาอีฉันจะเอามาเรียนรู้ดุ PM 2.5 แห่งผ่านพบนั้นครอบครองผงภูมิหลังขนมจากท้องถิ่นการเกษตรหรือว่าพื้นที่ส่วนอื่นๆ เพื่อจะควานหาแผนการแห่งการเยียวยาสถานที่ถูกต้องทาบเจียร”นภาลัยแจ้งจักกระทำภาพร่างไฮบริด โดยใช้คืนกำลังแรงงานจากตับผอมโซเลยเวลาร์เซลล์ สัดส่วน 3,850 วัตต์ ร่วมกับกบิลแบตเตอรี่ แนวทางดำเนินการประเดิมจากการกางใบด้ามจิ้วความไวรุ่งเรืองดูดดึงลมฟ้าอากาศเข้าไป แล้วจะทำแยกธุลีขนาดใหญ่ด้วยกันขนาดเล็ก พร้อมด้วยความรวดเร็วลมกับงานวางธุระธุลีธาราเพื่อจะการล่อละออง 3 ชั้น ไม่ว่างเว้นพร้อมด้วยกระบิล Jet Venturi Scrubber กระบิลทั้งผองใช้คืนธารา 70 ลิตร สมรรถชะล้างลมฟ้าอากาศได้มาที่อัตราสูงสุดจด 120,000 ลูกบาศก์เมตร/ครู่ เพราะว่าประกอบด้วยมยูขรองรับไกลจด 1 กิโลเมตร ทาบเครื่องเครา ขณะเมื่อกบิลอัจฉริยะจักจำกัดธุรกิจสรรพสิ่งมอเตอร์ใบพัดจ่ายสอดคล้องกับดักเรื่องข้นสิ่งของฝุ่นละออง กระเป๋าแห้งระดับกรณีเข้มข้น PM2.5 น้อยลงถึงเกณฑ์ปกติ เพราะมุข RISC ได้มามีแผนการพัฒนาห้องหอซักฟอกดินฟ้าอากาศชั้นบุรี เพื่อลดปัญหามลภาวะทางอากาศให้กับดักบุรีอย่างต่อเนื่อง เพราะทาง RISC ได้มามีแผนการพัฒนาเรือนหอชะล้างดินฟ้าอากาศชั้นเมือง เพื่อที่จะตัดทอนโจทย์มลภาวะทางอากาศแจกกับนครอย่างต่อเนื่อง มีงานใช้งบประมาณ 10 กล้อนบาทา ทั้งนี้ฟากฟ้าแจ้งจักประดิษฐานสถานที่โครงการ True Digital Park ตลอดทั้งปี 2563ขณะที่ ไกปืนรพิชิต นครจุดษ์ ผู้บริหาร บริษัท เนสเทค แหลมทอง กำหนด (NESTECH) ด้วยกันประธานกลุ่มจิตอาสาเพื่อจะงานว่าการพิบัติ (ERIG) กล่าวว่า เนสเทค ไทย ปีติเป็นอย่างยิ่งสถานที่ได้ร่วมปฏิรูปกับ RISC ด้วยกัน MQDC ณการสร้างเรือนหอซักล้างลมฟ้าอากาศต้นแบบนี้ ซึ่งเรียกร้องเป็นสุดกำลังดุ “ท้องฟ้าแจ้ง” จักเป็นต้นแบบสิ่งของหอชะล้างอากาศระดับนครแห่งดำรงฐานะกลไกสนับสนุนการแก้ไขคุณภาพอากาศ เป็นพิเศษละอองพิษ PM 2.5 ได้มาประการเป็นรูปธรรม Newsrisctdpkmqdcnestechbangkokpollutionair-pollution

https://storage.googleapis.com/techsauce-prod/ugc/uploads/2020/1/Fahsai_air.jpg

https://storage.googleapis.com/techsauce-prod/ugc/uploads/2020/1/air_purifier.jpg