‘เนวิน’ ชู ‘โพกหัวธ์ุจังหวัดบุรีรัมย์’ ยกสถานภาพกัญชาประเทศไทยเจียรเวทีโลก

ที่อดีตกัญชาไทย ขึ้นชื่อตวาดดำรงฐานะกัญชาพันธุ์ดีที่สุดที่พื้นแผ่นดิน ต่างประเทศได้ประกอบด้วยการพัฒนาเรื่องนี้เจียรไกลลิบมากแล้ว ในขณะที่ชาวไทยอีกต่างหากประกอบด้วยข้อสงสัยที่ชิ้นแห่งหนเสีย ขณะนี้กัญชาตกเป็นกระแสแหล่งหล้า ประเทศที่ก้าวหน้าจึ่งปลดปล่อยลงกลอนสุภาพอ่อนโยน แต่จะทํายังไงมอบชาวไทยแจ้งเรื่องกัญชากับรู้ทันพื้นแผ่นดิน เห็นผลดีสรรพสิ่งเลี่ยนเติบโต บุรีบุรีรัมย์ ร่วมกับภาครัฐบาลด้วยกันท้องที่ชน สมรู้ร่วมคิดจัดการฉลองแสดงกัญชา ‘พวกจังหวัดบุรีรัมย์’ จัดแสดงผลดีของกัญชาทางการแพทย์ในทั้งหมดมิติ เพราะกว้านแคลิฟอร์เนียโมเดล แคนาดา หรือว่าด้าวอุรุกวัย เม็กซิโก ครอบครองธรรมเนียม ปีกการสร้างและการค้าเสรี กับการพามาชกต่อยท้องแห้งสรร เพื่อให้ก่อกำเนิดเงินรายได้ทั้งภาครัฐกับกลางเมือง เธอเนวิน ชิดถูกใจ สำคัญ หุ้นส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ยูไนเต็ด ระหว่างชาติ เซอร์กิต จําขบกัด ประเจิดประเจ้อดุ “ความหมายสิ่งของ พวกบุรีรัมย์ มาจากโมเดลสรรพสิ่งบุรีรัมย์ ซึ่งได้มายึดหลัก 3 ประการสิ่งของมนุษย์พันธุ์บุรีรัมย์ คือ 1. ทําเช่นไรก็ ต้องชอบกล 2. ทําอย่างไรต้องการตกแต่ง ด้วยกัน 3. ทําเช่นไรก็ต้องจับอยู่บนบานศาลกล่าวหลักเกณฑ์พื้นโลก (World Standard) กับแห่งหนสําคัญจำต้อง คํานึงถึง Profit Sharing เศรษฐกิจเกื้อกูลจำต้องบังเกิด” การทำงานตรงนี้ก่อกำเนิดขนมจากความร่วมแรงร่วมใจขนมจากมากมายฝ่าย เพื่อจะปฏิสังขรณ์ภูมิปัญญา ประเทศไทย ซึ่งต้องตกลงอันที่จริงดุกัญชาดำรงฐานะยาแผนโบราณเข้า 16 ตําสารภาพ แห่งหนกระทรวงสาธารณสุขได้มาถัดจากด้วยกันวิจัย ลงมาจากนั้น และสมรรถทําเป็นชั้นอุตสาหกรรมได้มา ซึ่งเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ดำรงฐานะนครเกษตรกร ชาวบ้านสมรรถปลูกสร้างคว้า ก็จะทําแจกประกอบด้วยรายได้เหนือกว่าการปลูกสร้างภัต สามารถสร้างรายได้ ดำรงฐานะต้นไม้แห่งหนสามารถแก้ไขความขาดแคลนได้ งานจัดงานพวกจังหวัดบุรีรัมย์แล้วจึงครอบครองเทียบเท่าการ ประกายความเข้าใจเกี่ยวกัญชา ครั้นเรามองเห็นคุณปีกดีงามสรรพสิ่งกัญชาจัง ด้วย และถ้าจะสามารถช่วยผลักดันณคดีใดที่จะทําแจกคนเสียสติ เชียงใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ แต่ว่าวันข้างหน้าคงมีการปลดล็อกอย่างถ่องแท้ สาหกรรมควันได้มา ซึ่งเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ครอบครองนครเกษตรกรรม ถ้าหากอนาคตกัญชาครอบครองพืชเศรษฐกิจที่จะประกอบด้วยเงินรายได้เหนือกว่าการปลูกสร้างอาหาร สามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรคว้าประการมากได้มา การจัดงานประเภทจังหวัดบุรีรัมย์จึงดำรงฐานะเหมือนงานปูพื้นฐานเมธามอบข่าวสารที่ครบ พออีฉันเหลือบเห็นเจ้าเอ็งปีกดีงามสิ่งของกัญชามากกว่าแย่ ก็อยากจักสอนประกาศกลุ่มนี้ คลึงันที่เหตุใดที่จะทํามอบมนุชบ้านเราสิงสู่สบายดีขึ้นไปทําไมเราจรดจักไม่ทํา นายธีรวัฒน์ วุฒิคุณ พ่อเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ สำคัญที่งานจัดงาน ประเจิดประเจ้อตวาด จากการที่พระราชบัญญัติ ยาเสพติดเป็นพิษ (อย่างแห่ง 7) พุทธศก 2562 ได้มายอมมอบมีงานใช้กัญชาเพื่อการแพทย์ ดังนี้เพื่อที่จะเป็นการให้ความรู้ กับนำทางนําหลักการกระทำจริงๆแก่ประชาชน ที่มีคดีจําดำรงฐานะจำต้องใช้กัญชา เพื่อที่จะการแพทย์กับรักษาท่วงท่าของโรคได้มาอย่างถูกต้อง ดังที่ระเบียบหมากว้านําครั้งด บุรีบุรีรัมย์ณฐานะหน่วยงานของประเทศ แล้วจึงได้ร่วมกับองค์กรท้องถิ่นกลางเมือง กับภาคเอกชน จัดกิจกรรมมอบ ปัญญาเพื่อจะงานใช้กัญชาอย่างแม่นยำตามหลักทฤษฎีนายแพทย์ ทั่วการแพทย์แผนประเทศไทย กับการแพทย์แผนปัจจุบัน แจกแก่ผู้ป่วย ผู้แห่งหนมีความเอาใจใส่เรื่องสุขภาพ ด้วยกันกลางเมืองสาธารณะประกอบด้วยความเข้าใจณงานใช้คืนกัญชาบนรากฐานสิ่งของความถูกต้องตามกฎหมายอย่างครบถ้วน งาน “พันธุ์รองรีรัมย์” แจ๋ขึ้นในวันที่ 19-21 เมษายน 2562 แดนดินสนามหญ้าหัตถี อินเตอร์เนชั่น แนล เซอร์กิต เมืองบุรีรัมย์ เพื่อให้เมธางานใช้กัญชาอย่างแม่นยำตามหลักการแพทย์ ทั่วการแพทย์ขนบไทย ด้วยกันการแพทย์แผนปัจจุบันโดยถูกต้องตามกฎหมายแก่กลางเมือง ข้างในการงานจักมีงานแจ๋นิทรรศการมอบกลางเมืองได้รู้จักสายพันธุ์ต่าง ๆ รวมหมดกัญชาสายพันธุ์ประเทศไทยด้วยกันต่างประเทศ, พูดคุยขบวนการปลูกกัญชาเพื่อที่จะดำรงฐานะพืชเศรษฐกิจ, ลงทะเบียน อีกทั้งอีกต่างหากมีงานยอมรับปกป้องคนป่วยเพราะเปล่าทบทวนดูค่าใช้จ่าย, นิทรรศการอาหารสมุนไพรรักษาโรค, บูธค้าขายของซื้อของขายสมุนไพรไทยกับผลิตภัณฑ์เพื่อ สุขภาพอนามัย พร้อมความสำราญครบถ้วน ประมาณการมีผู้ร่วมงานครั้งนี้ยิ่งกว่า 150,000 มนุษย์ Newsพันธุ์จังหวัดบุรีรัมย์