เทใจชักชวนรวมเสียสละกับโครงการเอื้อเฟื้อสังคมเพื่อฝ่าวิกฤตงานกระจายเชื้อสิ่งของ COVID-19

ในที่สถานการณ์งานแพร่เชื้อสรรพสิ่งโรคติดเชื้องัวโตนาเชื้อโรค COVID-19 แห่งหนความแข็งแรงวิกฤตนี้ “หมวดผู้เปราะมุขสังคม” ตัวอย่างเช่น เด็ก ผู้ใหญ่ คนยากไร้ อีกทั้งดำรงฐานะหมู่เผชิญดูแห่งหนได้โอกาสติดเชื้อด้วยกันดำรงฐานะหมู่แห่งหนคงจะไม่ผิดไม่เอาใจใส่จรโดยไม่ตั้งใจ ในที่ร้ายแรงงัวตักครั้งนี้ “เทอารมณ์ทางใจ” จึ่งขอเกี่ยวเชิญคนไทยลุกขึ้นลงมามีส่วนร่วมช่วยเหลือตามมีตามเกิดสนใจละทิ้งกับดักโครงการไหนคว้าพ้น!! ดังนั้น(1) แผน “เทใจจ่ายคนชรา ผ่านงัววิดจากไปด้วยกักคุม” https://taejai.com/th/d/wecareelderly/จุดหมายปลายทางระดมทุน 462,000 บาทา สนับสนุนคนสูงวัยหมวดตกงานและฉีกขาดเงินรายได้ที่จังหวัดเชียงใหม่200 ครอบครัว จากเหตุการณ์ตรงนี้ พร้อมด้วยของกิน ยาเสพติด กับหน้ากากแห่งหนจำเป็น (2) แผน “หน้ากากพัตรเพราะว่าเด็กฉีกขาดโอกาสอันควรสถานที่ชายขอบ” https://taejai.com/th/d/maskforkids/ความมุ่งหมายระดมทุน 181,500 พระบาท เอาใจช่วยผลิตหน้ากากภูษาดูแลธุลีด้วยกันรับสารภาพเหตุการณ์ตรงนี้ปริมาณ 12,961 สิ่งเหตุด้วยเด็กๆ ที่ 73 ศูนย์กลางการเรียนรู้แนวเขตแดนปีกทิศตะวันตกแห่ง 5 อำเภอสิ่งของธานีแบน(3) แผน “คลองเตยสะอาดเต็มแรงแจกห้ามอิ่ม” https://taejaiมันสมองcom/th/d/punkan_im/จุดหมายระดมทุน 500,500 พระบาท ลุ้นชาวที่สาธารณะลำคลองต้นเตยสถานที่กำลังได้มาผลกระทบกระเทือนถึงขั้นน่ากลัว พ้นไปทรัพย์สมบัติ ด้วยกันเตะฝุ่น นำร่องแห่ง 1,000 มนุชครบถ้วนสร้างเครือข่ายร้านรวงอย่างน้อย 30 ร้านเพื่องานสอดส่องดูแลห้ามที่ที่สาธารณะกับสถานที่ประธานหมู่เราทุกคนยังคงจำเป็นจะต้องร่วมกันก่อสิ่งเหล่านี้ จำเป็นต้องป้องกันตัวเองไม่แบ่งออกดำรงฐานะผู้ติดเชื้อ ต้องวางตนเปล่าจ่ายดำรงฐานะผู้แพร่ระบาดไม่ว่าจักรู้ดุตนเองติดโรคต่อจากนั้นหรือไม่ต้องเปล่าดำรงฐานะผู้สร้างข่าวและเผยแพร่ประกาศอีกด้วยงานแชร์ข่าวซึ่งเปล่าถูกฟ้องจริงๆไหมเป็นทางการตรงนั้น PR Newsเทใจปล่อยวางCOVID-19

https://storage.googleapis.com/techsauce-prod/ugc/uploads/2020/3/ดร.พันธุ์อาจ_ชัยรัตน์_ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ_(องค์การมหาชน)_(1).jpg

https://storage.googleapis.com/techsauce-prod/ugc/uploads/2020/3/ตัวอย่างการให้ข้อมูลในเว็บไซต์_1.png

https://storage.googleapis.com/techsauce-prod/ugc/uploads/2020/3/ตัวอย่างการให้ข้อมูลในเว็บไซต์_3_(1).png

https://storage.googleapis.com/techsauce-prod/ugc/uploads/2020/3/ศูนย์กลางข่าวสาร_YMID_(1).png