เทคโนโลยีที่ ธุรกิจขนาดย่อม เอื้อมจรด Zoho เปิดฉาก Zoho One แอปพลิเคชันสั่งการว่าการงานเนื่องด้วย ธุรกิจขนาดย่อม

จากการเรียนของ Thai Credit พบพานแหว 4 ที่ สิบ สิ่งของผู้สร้าง ธุรกิจขนาดย่อม แห่งประเทศไทยเคยประกอบด้วยความกังวลใจและคุ้นแปะวัตถุประสงค์ของงานดำเนินธุรกิจเก็บแห่งอัตราความเจริญก้าวหน้าสิ่งของความสามารถในงาน (42%) และอัตราการมัธยัสถ์สิ่งของงาน (31%) อีกโจทย์ของ ธุรกิจขนาดย่อม ลงความว่าการฉีกขาดเจ้าหน้าที่ที่มีความชำนาญในข้างดิจิทัลด้วยกันเทคโนโลยี Zoho One ลงความว่าระเบียบที่รวมแอปเพราะว่าสนับสนุนจัดการจัดการงาน โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ SME แห่งหนหวังปรับตัวสู่ความครอบครองดิจิทัล ทุกแอปในกบิลจำได้ทำงานการรวมกันสมรู้ร่วมคิด เพราะว่าจักประกอบด้วย Zia ซึ่งดำรงฐานะ AI แห่งสนับสนุนที่การประมวลผลดึงดูดข้อมูลจากแอปปะปนกัน ที่เวลาแห่งหนงานผลัดกันผ่านสู่ความเป็นดิจิทัล ธุรกิจขนาดย่อม ที่ประเทศไทยมากเจ้านายอีกทั้งขาดความรู้ความตระหนัก ไปจวบจนถึงฉีกโอกาสอันควรที่งานเข้าถึงเทคโนโลยีที่จะลงมาช่วยในงานทำการค้า การตลาด งานมอบการช่วยเหลือผู้บริโภค การบัญชี การทำงานทรัพยากรคน การมากขึ้นผลิตทิวภาพ กับธุรกิจสมรู้ร่วมคิด ซึ่งอาจจะดำรงฐานะความไม่สะดวกประธานดามการชิงดีชิงเด่นในสมัยดิจิทัล ขนมจากการศึกษาเล่าเรียนสิ่งของ Thai Credit พานพบดุ SME ในประเทศแหลมทองยิ่งกว่า 1,000 รายประกอบด้วยปัจจัยหลักแห่งงานดำเนินธุรกิจที่ต้องคำนึงถึงเป็นอย่างยิ่ง ลงความว่า เหตุเงินทุน เช่นเดียวกันกับดักแห่งหนประกอบด้วยประกาศระบุตวาด 4 แห่ง 10 สิ่งของผู้สร้างเคยมีความกังวลใจด้วยกันเคยชินแหมะจุดประสงค์ของงานเดินธุรกิจเก็บแห่งหนตำแหน่งความเจริญรุ่งเรืองสรรพสิ่งความสามารถในงาน (42%) และตำแหน่งการเขียมของการทำงาน (31%) ทั้งที่คนคิดการทำงานเหลือแหล่ๆ เจ้านายได้กล่าวว่า การรักษาเก็บซึ่งบุคลากรที่ประกอบด้วยความเก่งกาจก็กลายเป็นความแห่งหนยากเย็นแสนเข็ญขึ้นทุกวัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับดักเจ้าหน้าที่รุ่นใหม่แห่งหนมีเหตุเชี่ยวชาญในข้างดิจิทัลกับเทคโนโลยี ซึ่งเทคโนโลยีก็เคยชินเป็นเลิศปัจจัยสำคัญแห่งหน SME ควรจะจับเจียรทำให้เสมอใช้กับงานทำงาน Zoho หุ้นส่วนซอฟต์แวร์ผู้ให้บริการแอปพลิเคชันเพราะว่างานในระดับโลก เริ่มเหล่าแอปพลิเคชัน “Zoho One” ในเขตเอเชียแปซิฟิค ซึ่งเป็นเหล่าแอปพลิเคชันแปลนครบวงจรที่ช่วยให้การไปงานคล่องตัว ครอบคลุมทุกด้านการทำงาน Zoho One เป็นระบบทำงานแห่งกว้านซื้อรวมเว็บแอปพลิเคชันยิ่งกว่า 40 ตาราง ด้วยกันแอปพลิเคชันด้วยว่าวัสดุดำเนินแห่งจำนวนดุล สะดวกสบายด้วยงานเซ็นเข้าใช้งานเพียงหนลำพังอีกด้วยการดำเนินการว่าการ และการให้บริการแปลนร่วมศูนย์กลาง งานเริ่มแห่งโอกาสนี้เป็นส่วนใดส่วนหนึ่งสิ่งของการขยายธุรกิจที่เขตเอเชียแปซิฟิกสรรพสิ่ง Zoho บริษัทฯ พลังทำงานร่วมกับกกผู้ซื้อแห่งท้องถิ่นอย่างใกล้ชิด เพราะมีที่ว่าการชั้นภาคที่ประเทศสิงคโปร์ ด้วยโครงข่ายผู้ช่วยเหลือท้องถิ่นในประเทศกระยาเลย รวมทั้งแหลมทอง คอยให้การช่วยเหลือผู้ซื้อสิ่งของ Zoho แห่งภาคตรงนี้ จีบู แกระทรวงมหาดไทยธิว รองประธานด้วยกันผู้จัดการทั่วไปประจำภาคเอเชียแปซิฟิก บริษัท Zoho Corp กล่าวว่า “หน่วยงานภาครัฐบาลในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกกำลังกายเปิดฉากโครงการริเริ่มเพื่อจะส่งเสริมปันออกเอสเอ็มอีก้าวไปสู่เวลาดิจิทัลกับจับนวัตกรรมลงมาทำให้เรียบใช้คืนในงานไปงาน แผนเริ่มเหล่านี้ทำให้เอเชียตกเป็นตลาดสำคัญด้วยว่าอิฉัน เหตุฉะนี้เราแล้วจึงปลงใจมากขึ้นการลงทุนสรรพสิ่งเราแห่งนี่” Zoho เล็งเห็นอำนาจการลงทุนในประเทศประเทศไทย ด้วยที่ตั้งทางวิชาภูมิศาสตร์ที่มีแคว้นต่อเนื่องกับแดนแห่งพลังเติบโต ธุรกิจประเทศไทยจักมีบทบาทสำคัญที่ข้างการค้าและการคมนาคมแห่งภูมิภาคนี้ นอกจากนี้งานช่วยเหลือแผนเริ่มปะปนกัน ของรัฐบาลไทยภายใต้แผนการไทยแลนด์ 4.0 อีกทั้งลุ้นส่งเสริมแยกออกธุรกิจท้องถิ่นดำเนินงานที่หนทางดิจิทัลและจับนวัตกรรมนวชาตๆ ลงมาทำให้เสมอใช้คืนเติบโต เพราะประกอบด้วยจุดหมายว่าด้วยเหล่าแอปพลิเคชัน Zoho One งานทั้งหมดสัดส่วนจักสามารถดำเนินการทำงานบนแหล่งหล้าออนไลน์คว้าอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยกันงานเอสเอ็มอีจะสมรรถเข้าถึงตลาดที่ก่อนหน้าเปล่าสมรรถเข้าถึงได้ ซึ่งจะช่วยสร้างจังหวะนวชาตๆ ทางงานได้มา จุดเด่นสิ่งของเหล่าแอปพลิเคชัน Zoho One เหล่าแอปพลิเคชันแปลนครบวงจร: กลุ่มแอปพลิเคชัน Zoho One รวบรวมแอปพลิเคชันกว่า 40 รายการ รวมทั้งแอปพลิเคชันเพราะว่าวัสดุดำเนินให้บริการฟรี ด้วยกันแอปพลิเคชันแห่งหนพัฒนาขึ้นไปมาโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ด้วยบทเสริมเพราะด้วยเเสื้อชั้นในว์เซอร์ ด้วยกันอื่นๆ อีกสูงสุด เพราะว่าให้บริการผู้บริโภค ดำเนินกิจการ กับเล่าเครื่องอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถจัดการสมรู้ร่วมคิดได้มาอย่างมีประสิทธิภาพและทำเจริญขึ้น ยิ่งไปกว่านี้ยังสามารถสร้างแอปพลิเคชันที่ทำให้เสมอรจิตแยกออกสมน้ำสมเนื้อกับความปรารถนาเฉพาะสิ่งของธุรกิจต่างๆ เช่นกัน กรบูรที่างานทั้งหมดแอปเข้าด้วยกัน: พวกแอปพลิเคชัน Zoho One แยกออกวงกลมเชื่อมต่อระหว่างแอปพลิเคชันจำนวนมากมายร้อยสิ่งกลมๆ และประกอบด้วยการรวมกบิลติดสอยห้อยตามบริบทแห่งหนจับข้อมูลแห่งเกี่ยวข้องจากแต่ละแอข้อปัญหาาซ่อมประสิทธิภาพสรรพสิ่งแอปต่างๆ ปันออกบริสุทธ์ยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังเติมรวมกับซอฟต์แวร์แอปพลิเคชันของกงสีชั้นนำอื่นๆ อีกมากสอดรายการ ซึ่งจะสนับสนุนแยกออกผู้ซื้อมีตัวเลือกและประกอบด้วยความอ่อนตัวเติบโต การควบคุมการปกครองว่าการแปลนรวมศูนย์กลาง: พวกแอปพลิเคชัน Zoho One แยกออกสมุดบัญชีผู้ซื้อแห่งหนประกอบด้วยสวัสดีและสามารถใช้งานแอปพลิเคชันหมดด้วยกันแหล่งที่อยู่ที่เหล่าได้ด้วยการเซ็นเข้าไปใช้เพียงหนฝ่ายเดียว (single-sign-on) แผงจำกัดสรรพสิ่งผู้ดูแลระเบียบแปลนร่วมศูนย์ช่วยแยกออกสมรรถควบคุมงานเข้าถึง กับเป็นเหตุให้งานให้บริการ งานเข้าถึง ด้วยกันการตรวจง่ายขึ้น ไม่ว่าจะสำเร็จให้บริการผู้บริโภค งานสร้างและแชร์หมู่ระหว่างอ่อนป หรือว่าการถก-ดับอ่อนป เพราะสมรรถทำทั้งเพนี้ได้ขนมจากแห่งฝ่ายเดียว โปร่งหน่วยงานคงจะประกอบด้วยการกำครั้งดแนวทางทุกรวมหมดบริษัท อาทิ การบังคับใช้การยืนยันตัวแบบสองกระบวนการด้วยว่าบุคลากรทั้งหมด พอให้มั่นใจจัดการเข้าถึงมีความปลอดภัย เป็นต้น การควบควบคุมสมรรถบังคับใช้หรือว่ามอบอำนาจจากส่วนกลางเปลี่ยนผู้อำนวยการระบบบริการเพราะว่าแต่ละกลุ่มกับหมู่ วิธีพลิกแพลงการกำทีดสนนราคาแห่งผิดแผกแตกต่าง: กลุ่มแอปพลิเคชัน Zoho One ให้บริการด้วยวิธีพลิกแพลงการกำทีดสนนราคาแห่งดีไซน์ลงมาเพื่อจะเกี่ยวโยงผู้ซื้อกับคนค้าขายกับทำให้สนนราคาไม่มีราคาพ้นจริงๆ เพราะพิจารณาติดสอยห้อยตามกติกากับลูกค้า เช่น งานอัพเกรด บริการเสริม (add-ons) ให้สัญญาระยะยาว กับข้อจำกัดข้างการใช้งาน เป็นอาทิ เหล่าแอปพลิเคชัน Zoho One รวบรวมแอปพลิเคชันด้วยว่างานไปงาน อีกด้วยแอปพลิเคชันด้วยว่าอุปกรณ์ไป แอปพลิเคชันแห่งพัฒนาขึ้นไปมาโดยเฉพาะ และส่วนขยายกระยาเลย เพราะทั้งปวงตรงนี้จะรวมอยู่แห่งใบแจ้งจอมคุณค่าใช้บริการพางใบโดดเดี่ยว การพินิจพิจารณา: แท็บการำไพกรรมสิ่งของพวกแอปพลิเคชัน Zoho One จะพินิจพิจารณาประกาศสรรพสิ่งแอปพลิเคชันต่างๆ ภายในเหล่า คนคิดธุรกิจ หัวหน้าก้ำความเชี่ยวชาญผู้บริโภค และผู้บัญชา สมรรถสืบหาเนื้อตัวส่อตรวจวัดความสําเร็จการดําเนินการ (KPI) และความโน้มเอียงกระยาเลย ได้จากแท็บโดดเดี่ยว สนับสนุนแยกออกเขาทั้งหลายตัดสินใจได้มาอย่างชาญฉลาดยิ่งขึ้น ผู้ซื้อสมรรถสร้างเสนอด้วยกันแดชกระดานแบบกำหนดเองได้มาเพื่อประสมประสานข่าวสารขนมจากแอปพลิเคชันกระยาเลย ด้วยกันพินิจพิจารณาการทำงานกระโดดสายงานได้ ปัจจุบันประกอบด้วยบอกกับแดชกระดานแห่งครบถ้วนใช้งานยิ่งกว่า 500 กำหนดการ นอกจากนี้ผู้ซื้อยังสามารถนำประกาศที่เก็บอยู่แห่งแอปพลิเคชันสรรพสิ่งผู้พัฒนารายอื่นมาพินิจพิจารณาพร้อมด้วยข้อมูลจากแอปพลิเคชันสิ่งของ Zoho ได้ AI แห่งชื่อว่า Zia for Zoho One: Zia เลขานุการปัญญาประดิษฐ์ (AI) จะไม่ผิดเสริมรวมที่กลุ่มแอปพลิเคชัน Zoho One ภายใต้ชื่อว่า Zia for Zoho One ซึ่งทำงานร่วมกับแอปพลิเคชันกระยาเลย ข้างในพวก โดยดึงดูดข่าวสารขนมจากหมวดต่างๆ เพื่อให้ข้อมูลตามบริบทที่ถูกต้อง Zia สามารถเรียกหาแลดูประกาศแห่งประกอบด้วยความ#สลับซับซ้อนได้ด้วยคำประกาศิตง่ายดาย กับสามารถบ่งบอกผู้บริโภคได้ตวาดทรงพระครรภ์แลกเปลี่ยนที่อาศัยในกบิลการทำการค้าผลรวมหูกรายแห่งมีระบบระเบียบการขอความช่วยเหลือ (support ticket) ฉบับร่างถก เพราะว่างานดูดดึงประกาศขนมจาก Zoho CRM และ Zoho Desk เพราะด้วย Zia for Zoho One จักยกขึ้นให้บริการเป็นช่วงๆ เพราะว่าประเดิมแห่งพรรษาตรงนี้ ยิ่งไปกว่านี้ผอมโฮอีกทั้งมีแผนที่จะโหมโรง Zia Platform เพราะด้วยผู้บริโภคพวกแอปพลิเคชัน Zoho One เพื่อให้ลูกค้าสามารถขยายการใช้งาน Zia เช่นกันเหล่าความถนัดแห่งกำหนดเองเพื่อตอบสนองความปรารถนาเฉพาะสรรพสิ่งเขาทั้งหลาย Zia Search: ผลการวิจัยของ IDC พานพบแหวมนุชที่ทำงานเกี่ยวข้องกับดักประกาศ ไม่ก็แห่งหนเรียกหาดุ knowledge worker กินเวลาโดยเฉลี่ย 30% ของวันทำงานที่งานสืบเสาะประกาศต่างๆ Zia Search สนับสนุนปันออกผู้บริโภคสามารถค้นหาประกาศในแอปพลิเคชันทั้งปวงในเหล่าแอปพลิเคชัน Zoho One ได้เร็ว ซึ่งสนับสนุนมากขึ้นการเข้าถึงประกาศข้างในองค์กรได้อย่างมาก Zia Search ไม่ผิดปรับปรุงขึ้นมาเป็นพิเศษเช่นกันความตระหนักคล้องกับโดเมน การออกแบบ กับระเบียบการปันออกสิทธิ์สิ่งของแต่ละแอปพลิเคชัน ทำให้สมรรถแสดงผลงานเสาะแสวงแห่งมีความเกี่ยวข้องกับครบสมบูรณ์ นอกจากนี้ Zia Search อีกต่างหากประกอบด้วยการปรากฏตัวประการผลสรุปงานสืบเสาะและธุรกิจติดสอยห้อยตามบริบทพอให้ผู้บริโภคสามารถนำไปใช้ขนมจากผลลัพธ์การเสาะหาได้เพราะว่าไม่ต้องจากหน้าต่างค้นหา เกี้ยวูเสนออีกว่าภายภาคหน้าที่พื้นแผ่นดินงานจะต่อสู้ห้ามบนบานข้อความครอบครองดิจิทัล จำเป็นที่ทุกงานเป็นพิเศษ ธุรกิจขนาดย่อม จำต้องปรับนิสัย ซึ่งความไม่สะดวกที่ทรามทาบการเปลี่ยนแปลงอย่างหนึ่งคือว่าการสถานที่ ธุรกิจขนาดย่อม อีกทั้งคิดดุเทคโนโลยีเป็นเรื่องที่ทราม เกิดเรื่องเฉพาะทางเนื่องด้วยผู้เชี่ยวชาญแค่นั้น ซึ่งในความเป็นจริงตอนนี้ตกลงมีบริการทางเทคโนโลยีหลายอย่างที่ครบถ้วนจักเข้ามาช่วย SME บริหารสั่งการกิจธุระต้นฉบับดิจิทัล อีกทั่วรัฐบาลไทยอีกต่างหากประกอบด้วยจุดประสงค์ที่งานสงเคราะห์ ธุรกิจขนาดย่อม อย่างมาก หาก SME ริเริ่มที่จะโอบเลี้ยงดูเทคโนโลยีลงมาใช้กับการทำงานและเติบโตขึ้นได้มาก็จักเอาใจช่วยจ่ายบ้านเมืองเหลือบเห็นด้วยกันอาจสงเคราะห์เทคโนโลยีใน ธุรกิจขนาดย่อม มากขึ้นอีกด้วย NewsSMEzoho