เซ็นทรัล เรียวเอียงล ครอบครอง FamilyMart ณประเทศไทยเต็มฝีจักร พระขนองซื้อใบหุ้น 49% ขนมจากผู้ร่วมทุนประเทศญี่ปุ่น

กงสี เซ็นทรัล รีตะแคงล คอร์ปอเรชั่น จําขบ (กลุ่มคน) ตะขอเรียนให้รู้แหวพอวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 กงสี เซ็นทรัล ฟู้ด เรียวตะแคงล จํากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยแห่งหนบริษัทฯ ถือหุ้นอัตราร้อยละ 100 คว้าบรรลุข้อกำหนดการเข้าไปจับจ่ายหุ้นกงสี เซ็นทรัลแฟมิลี่ปีศาจ์ท จําขบ ซึ่งดําเนินการงาน ร้านง่ายซื้อในประเทศประเทศไทย จําเก้าน 5,757,500 ใบถือหุ้น นึกดูเป็นร้อยละ 49 จาก FamilyMart Coมันสมอง, Ltdมันสมอง ผู้รวมออกทุนสัญชาติประเทศญี่ปุ่นแห่งหนประกอบด้วยแนวนโยบายไถ่การลงทุนในประเทศประเทศไทยการเข้าซื้อใบหุ้นทั้งหมดแห่ง เซ็นทรัลแฟมิลี่ปีศาจ์ท จะทําปันออกบริษัทฯ มีอําท้องนาจแห่งการปกครองแฟรนไชส์ภายใต้แบรนด์ “FamilyMart” อย่างเต็มรูปแบบ กับสมรรถชกฝืดเคืองสิ่งใหม่เพื่อตอบสนองความต้องการ สิ่งของผู้บริโภค ซึ่งเป็นการทวีคูณจังหวะแห่งงานขยายกิจการซึ่งสอดคล้องกับดักกลวิธีสรรพสิ่งบริษัทฯ การเข้าไปจับจ่ายใบถือหุ้นคราวนี้จักทําแจกส่วนสัดการมีหุ้นแห่ง CFM เป็นเหตุฉะนี้ประกาศขนมจาก SET Deal DigestNewsfamilymartcentral-retail

https://storage.googleapis.com/techsauce-prod/ugc/uploads/2019/12/4C769242-F04C-4E61-AB4D-E5741A9A33E1.jpeg

https://storage.googleapis.com/techsauce-prod/ugc/uploads/2019/12/12C8AABD-DC7D-4E65-9238-97684B3D1A3E.jpeg