เซ็นทรัล ปรับเวลาเปิด – ทำให้หยุดศูนย์การค้า เป็น 11.00 – 20.00 นาฬิกา ลดความเสี่ยงงานกระจายเชื้อ COVID-19

เซ็นทรัลปรับปรุง ‘กังวล-บริสุทธิ์ใจ-จ่ายความเชื่อมั่น’ เกลี่ยเวลาการให้บริการ กับแบ่งเบาภาระเอื้อเฟื้อร้านรวงอย่างเต็มที่ ยกสถานภาพมาตรการป้องกันปันออกลูกค้ามั่นใจลงมาใช้คืนบริการ ต้านทาน COVID-19ผู้เป็นใหญ่ปัญญาสามารถ ดีเลิศระอุในที่ากูล เอ็มดีโย่งกับสำคัญบุคลากรจัดการ กองกลาง เซ็นทรัลปฏิรูป กำหนด (ฝูงชน) หรือ CPN ได้ส่งสาส์นจากซีอีโอ เจาะจงดุ บริษัทฯ มีความกังวลทุกท่านดำรงฐานะสุดกำลังที่สถานการณ์ COVID-19 แห่งประกอบด้วยความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วแห่งขณะนี้ ด้วยกันขอเกี่ยวขอบพระคุณทุกคนที่ได้มาให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ที่การเคลื่อนที่วิธีการป้องกันด้านปะปนกัน อย่างเต็มกำลัง โดยทางบริษัทฯ ได้มีการค้นหาเหตุการณ์อย่างใกล้ชิด และมีมาตรการปะปนกัน มากขึ้นเป็นลำดับ เพื่อที่จะดูแลสอดส่องดูแลความปลอดภัยให้กับผู้ใช้ที่มาใช้คืนบริการ เจ้าหน้าที่สองขาย ด้วยกันเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ รวมถึงได้มาจัดการปะปนกัน เพื่อที่จะเอื้อเฟื้อร้านค้าผู้เช่าแห่งห้างสรรพสินค้าสถานที่ถือสิทธิ์ความกระทบกระเทือนขนมจากสถานการณ์เค้าเดิมขึ้นไปมุขข้างการก่อการทำงานที่ขณะตรงนี้ ดังนี้1. กังวลเพิ่มมาตรการตรวจการระวังกับรักษาในศูนย์การค้าจ่ายรัดกุมเพราะว่าผู้ใช้อย่างต่อเนื่องติดสอยห้อยตามเหตุการณ์สถานที่ยกระดับขึ้นไป บริษัทฯ ยังคงเน้นย้ำที่กรณีสุขอนามัยสิ่งของแห่งกับวัตรสรรพสิ่งพนักงานที่ให้บริการอย่างเข้มงวด เพื่อที่จะสร้างความมั่นใจจ่ายกับผู้ใช้ภูมิหลังใช้บริการ เช่นกันการตรวจวัดอุณหภูมิ ด้วยกันสมคบคิดอย่างใกล้ชิดกับดักห้างร้านในห้างสรรพสินค้าในที่งานสอดส่องด้วยกันคัดถักพนักงานที่ว่าการที่ห้างร้าน และห้างสรรพสินค้า งานซักล้างจุดสัมผัสอย่างสม่ำเสมอ ด้วยกันการฉีดฉีดยาฆ่าเชื้อทุกรวมหมดสถานที่พระขนองยุคจัดการปกติหมายรวมการกำคราวดระยะ (Social Distancing) ที่ศูนย์การค้า 2. ปรับเปลี่ยนเวลาเปิดหยุดจ่ายเหมาะสมกับสถานการณ์ ด้วยกันประสบความสำเร็จเอื้อเฟื้อแบ่งเบาภาระค่าเช่าสรรพสิ่งห้างร้าน เพื่อให้ธุรกิจดำเนินต่อไปได้ เพื่อจะเป็นซีกสนับสนุนในที่งานกำหนดยุคการทำกิจกรรมกระยาเลย สิ่งของคนมากมาย และลดกิจปันออกกับห้างร้านแห่งช่วงสถานที่ถือสิทธิ์ความกระทบกระเทือน บริษัทฯ ได้พิจารณาทำให้เสมอตัดทอนเวลาทำการสรรพสิ่งศูนย์กลางงานขายฯจ่ายห้วนยอม โดยยังสมรรถให้บริการกับดักผู้ใช้ธารณะได้ประการทั่วถึงด้วยกันพอเพียงตามกำหนดแห่งหวังใช้คืนบริการในที่ตอนปกติ มุขศูนย์การค้าแล้วจึงขอความร่วมมือปรับเปลี่ยนเวลาเปิด-ปิดเป็นการชั่วคราวตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป หรือไม่ก็จนถึงจะมีการเปลี่ยนแปลง ดังนั้นเวลาเปิด-หยุดกระทำการสรรพสิ่งห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลฯ1. ด้วยเซ็นทรัลเวิลด์, เซ็นทรัลพลาซา, เซ็นทรัลเฟสติวัล กับเซ็นทรัล วิลเลจ ร่วม 24 สาขาทิวากาลเปิดบริการเวลา เปิด-ทำให้หยุดทุกวี่ทุกวันดวงเดือน-อาทิตย์เปิดบริการ 11.00 นาฬิกา – 20.00 น.2. เพราะว่าเซ็นทรัล สิงขรเกเร็ตฟลอเรสชาติต้า & เฟสติวัล, เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว, เซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช, และเซ็นทรัลพลาซา แกรนด์ รามา 9 ร่วม 4 สาขากลางวันรั้งขึ้นบริการเวลา รั้งขึ้น-หยุดจันทร์-วันพฤหัสบดีเปิดบริการ 11.00 นาฬิกา – 20.00 นาฬิกาศุกร์ ดาวเสาร์ อาทิตย์ ด้วยกันวันหยุดนักขัตฤกษ์รั้งขึ้นบริการ 11.00 น. – 22.00 น.3. เกี่ยวกับเซ็นทรัลพลาซา ปิ่นปักผมรวบ, เซ็นทรัลพลาซา รามราฆพ 2, เซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต, เซ็นทรัลพลาซา บางนา และเซ็นทรัลเฟสติวัล อีสต์วิลล์ รวม 5 สำนักงานสาขาทิวากาลรั้งขึ้นบริการยุค รั้งขึ้น-ทำให้หยุดดวงเดือน-วันพฤหัสบดีถกบริการ 11.00 นาฬิกา – 20.00 นาฬิกาศุกร์ เสาร์ วันอาทิตย์ ด้วยกันวันหยุดนักขัตฤกษ์ถกบริการ 11.00 น. – 21.00 น.เกี่ยวกับ “เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์ กับ ท็อปส์” ถกให้บริการตามกำหนดปกติของแต่ละสาขา เพื่อที่จะอำนวยความสะดวกให้กับดักกลางเมืองแห่งการซื้อผลิตภัณฑ์แห่งทบทวนครอบครอง• การให้การช่วยเหลือร้านรวงข้างในศูนย์การค้าพร้อมด้วยงานให้ส่วนลดค่าเช่าสิ่งของแต่ละร้านค้าตามความร้ายแรงที่ถือสิทธิ์ผลกระทบกระเทือนที่แต่ละศูนย์การค้าด้วยกันในที่แต่ละระยะเวลาที่เกิดขึ้น ตั้งแต่ สิบ-50% เพราะว่าช่วงปัจจุบันบริษัทฯ ประกอบด้วยร้านค้าตลอดรายใหญ่ด้วยกันรายเล็กครอบครองจำนวนมากทั่วราชอาณาจักร ที่จะจำต้องให้การสอดส่องชนิดทั่วกัน 3. ดูแลเอาใจใส่พนักงานสิ่งของบริษัทฯ อย่างเต็มที่ และหาวิถีทางรักษาการเดินการทำงานอย่างต่อเนื่อง ในที่ข้างสวัสดีสิ่งของเจ้าหน้าที่ และงานกระทำงานสรรพสิ่งบริษัทฯบริษัทฯ ประกอบด้วยมาตรการกระทำเพื่อจะความปลอดภัยในที่ที่ทำงาน การประชุมกับบุคคลรวมหมดใน และพาเหียร งานแรมรอน รวมทั้งการตัดทอนความหนาแน่นในที่ที่ทำงาน เพราะว่าการทำงานสถานที่เรือนด้วยกันธุรกิจแบ่งที่ เพื่อให้ถือใจที่สวัสดีกับความเกี่ยวเนื่องของงานจัดการ และอีกทั้งคว้าทำยืนยันสุขภาพทำให้รุ่งเรืองขึ้นให้กับดักพนักงานทั้งหมดชนิดเทียบเท่าและทันการ ดังนี้ เทศมนตรีกับบุคลากรทั้งหมด อีกทั้งได้สมคบคิดห้ามอย่างมากแห่งทั้งหมดชั้นสิ่งขององค์กรเพื่อให้บริการสถานที่งดงามกับปลอดภัยกับสองค้าขาย ประชาชนสาธารณะอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้อีกต่างหากมีมาตรการเพื่อจะลดค่าใช้จ่ายทุกด้านในทุกชั้นสิ่งของหน่วยงาน และควานแนวทางบริหารบริหารให้มีผลกระทบแตะต่อผลการดำเนินงานจ่ายน้อยที่สุด เพื่อพิทักษ์ผลประโยชน์อายุมากผู้ถือหุ้น ด้วยกันสอดส่องดูแลเจ้าหน้าที่ทั้งหมดอย่างยอดเยี่ยมสุดขอบแห่งสถานการณ์ที่เกิดขึ้นไปถัดไป4. สอดส่องดูแลทั้งปวงท้องถิ่นซีก เพื่อสนับสนุนพยุงเศรษฐกิจสิ่งของด้าว บริษัทฯ อีกทั้งได้มาร่วมกันกับดักท้องถิ่นด้านกระยาเลย อย่างใกล้ชิดแห่งการปฏิบัติการกระยาเลย เพื่อจะก่อสร้างความเชื่อมั่นปันออกกับดักลูกค้ากลางเมืองธารณะ ด้วยกันสองค้าขายของบริษัทฯ ให้สมรรถมาใช้คืนบริการกับมีการกระทำธุรกิจที่ศูนย์กลางการค้าขายฯ จ่ายเป็นนิจได้ รวมทั้งปรับพื้นสถานที่ห้างสรรพสินค้าจ่ายดำรงฐานะช่องทางช่วยเหลือชาวไร่ชาวนา ด้วยกันกลุ่มอาชีพที่ได้มาความกระทบกระเทือนสถานที่ได้รับความเดือดร้อนให้สมรรถจับผลิตภัณฑ์มาจ่ายแห่งระยะวิกฤตตรงนี้ได้เพราะว่าหมดค่าใช้สอยเช่นกันบริษัทฯ ตาขอขอบพระคุณลูกค้า ร้านค้าผู้เช่า คู่แลกเปลี่ยน ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวพันทุกฝ่ายที่มีความประจักษ์แจ้งกับคว้าให้การเอื้อเฟื้องานปฏิบัติการสรรพสิ่งบริษัทฯ ดำรงฐานะอย่างยอดเยี่ยมเพื่อให้ทุกท้องถิ่นส่วนสมรรถร่วมกันฝ่าฟันวิกฤตการณ์แห่งโอกาสนี้ ปันออกพ้นไปไปคว้าด้วยกันอย่างดีสุดโต่ง PR Newscovid-19central-group