เชื้อโรคต้องชาคริตแต่ว่าโจทย์ฝุ่นควันก็ประมาทไม่ได้ depa วางธุระ App ตรวจวัดธุลี PM 2.5 เรียลไทม์

ขนาดที่ยังคงประกอบด้วยวิกฤตงัววิค-19 แต่ว่า รมว.บริสุทธ์อีเอส เปล่าวางใจปัญหาธุลี ให้ สถาบันไอล่วงเวลาด้วยกันนวัตกรรม โดย ที่ทำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือไม่ก็ ดีน้าผู้หญิง เตรียมรับมือ เพราะว่าร่วมกับ หุ้นส่วน แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จําขบ (ฝูงชน) หรือ เอไอเอส ตั้งเซนเซอร์ตรวจวัดอุณหภูมิ ความชื้น และ ฝุ่นละอองขนาดย่อม PM 2.5 รวม 200 สิ่งกลมๆ ชูขึ้นระบบ NB-IoT Network ส่งข้อมูลเข้า Data Center ประมวลผล พร้อมเสนอข่าวเปลี่ยนแอปพลิเคชัน “depa PM 2.5” แปลนเรียลไทม์ เพื่อดำรงฐานะเครื่องมือให้กลางเมืองคว้าชดใช้เพื่อกำราบกับดักปัญหาธุลีควันไฟกับมลภาวะ นำร่อง 3 บุรีที่อีอีซี (ระยอง จังหวัดชลบุรี ด้วยกัน ฉะเชิงเทรา) ตระเตรียมต่อยอดอยากขยายที่พื้นที่บุรีอัจฉริยะทั่วราชอาณาจักรด็อกเตอร์ที่ัฐทหาร นิมอัตราวัดพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ ที่ทำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือไม่ก็ งดงามพระมาตุจฉา เล่าตวาด ความร่วมแรงร่วมใจระหว่างสถาบันไอโอทีด้วยกันของใหม่ (IoT and Innovation Institute) องค์การภายใต้การควบคุมของดีน้าผู้หญิง และเอไอเอส ที่โอกาสนี้ได้ผลชกต่อยอดอยากปากแห้งขนมจากงานก้าวหน้าหาแนวร่วมเพื่อที่จะร่วมปรับปรุงเมืองอัจฉริยะ โดยนายพุทธิป่าหญ้าษ์ ปุแห่งที่กันต์ รัฐมนตรีบริหารกระทรวงดิจิทัลกับเข้าสังคม (บริสุทธ์อีเอส) คว้ามอบมอบดีพระมาตุจฉา สืบทอดผู้ส่งเสริมเพื่อที่จะมุ่งขับเคลื่อนด้าวไปสู่เศรษฐกิจดิจิทัล อย่างต่อเนื่อง ดังนี้บริสุทธ์ป้าได้มาเล็งเห็นแห่งความสำคัญสิ่งของการเตรียมพร้อมโครงสร้างพื้นฐานปีกสุขภาพอนามัย จึ่งได้มาประสานมือเอไอเอส รวมยกระดับคุณภาพชีวิตสิ่งของประชาชนเช่นกันกระไอกระแอมโอที เพราะว่าวางนิกายเซนเซอร์ตรวจวัดคุณประโยชน์ความชื้น อุณหภูมิ และ คุณประโยชน์เม็ดฝุ่นขนาดย่อม PM 2.5 200 สิ่งกลมๆ พร้อมด้วยปรับปรุงแอปฯ depa PM 2.5 เพื่อจะใช้คืนสืบหาข่าวสารคุณลักษณะอากาศ เพราะนำร่อง ที่พื้นที่ 3 เมืองอีอีซี ด้วยเหตุที่เป็นพื้นที่ ที่ถือสิทธิ์ความกระทบกระเทือนจากปัญหามลพิษเป็นอย่างยิ่งเนื่องจากประกอบด้วยร.ง.ขนาดใหญ่ กับ ระบบการคมนาคมตลอดมุขรถบรรทุกและดารณีผลรวมยิ่งนัก“ไอโอที หรือ Internet of Things ครอบครองเทคโนโลยีสถานที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้แห่งต่างๆนาๆวัตถุประสงค์ อาทิเช่นแห่งท้องถิ่นการกสิกรรมกระไอกระแอมโอทีก็สามารถเอามาทำให้เสมอใช้ตรวจวัดคุณค่าความชื้นกับอุณหภูมิในแผ่นดินและจัดการมอบอุปกรณ์อื่น ๆ ทำงานได้มาประการโดยอัตโนมัติติดตามความกลมกลืนกับดักผลผลิต เพราะด้วยโอกาสนี้ได้มาประกอบด้วยงานวางเซนเซอร์วัดค่าคุณลักษณะอากาศ ครบครันปฏิรูปอ่อนปฯด้วยว่ารายงานค่าคุณลักษณะสภาพอากาศได้มาแปลนเรียลไทม์ พร้อมการเช้าสั่งสอนสโผลงเมื่อากาซากศพื้แม่น้ำ่ที่มีงานคัดเลือกสืบหา และ แนะนำกรรมวิธีดูแลตัวเอง โดยมุ่งที่จะยกฐานะคุณภาพชีวิตสรรพสิ่งประชาชนอีกด้วยกระไอกระแอมล่วงเวลาในอีกทางหนึ่ง ทั้งนี้ได้มาประกอบด้วยการวางแผนที่จะคลายระบบจากไปที่พื้นที่แตกต่าง ๆ ทั่วราชอาณาจักรเริ่มขนมจากเนื้อที่ปรับปรุงเมืองอัจฉริยะ เช่น จังหวัดภูเก็ต พระแสง อุบลราชธานี ขอนแก่น เชียงใหม่ ด้วยกันพิษณุโลก เป็นอาทิ ซูบปัญหาการพัฒนาเมืองอัจฉริยะด้านสิ่งระแวดระวังล้อมรอบ” ผู้อำนวยการเทอะทะ ดีป้า เสนอเสริมปีก ผู้เป็นใหญ่วีรวัฒน์ เกียรติป่าษ์ถาวร หัวโจกคณะเทศมนตรีข้างการทำงานสัมพันธ์และองค์กรสรรพสิ่งเอไอเอสเล่าตวาด เอไอเอสครอบครองการจรรโลงจากบริสุทธ์น้าผู้หญิงในการพัฒนาระเบียบเพื่อที่จะตั้งอุปกรณ์นิกายเซนเซอร์ ด้วยกัน ปฏิรูปแอปพลิเคชัน เพราะร่วมกับแนวร่วมด้านไอโอทีปฏิรูปกองอุปกรณ์ตรวจวัดภาวะแวดล้อม ซึ่งข้างในประกอบด้วยเซนเชอร์ตรวจวัดค่าความชุ่มชื้น อุณหภูมิ กับ คุณประโยชน์ฝุ่น PM 2.5 โดยข้อมูลต่าง ๆ สถานที่ตรวจวัดได้มาจักไม่ผิดส่งข่าวสารกลับมาไปอีกต่างหาก Magellan (IoT Platform สิ่งของเอไอเอส) ผ่านเครือข่าย NB-IoT ซึ่งเป็นระบบส่งข่าวสารผ่านข่ายโทรศัพท์ไร้สาย ใช้แรงงานต่ำ แบตเตอรี่สมรรถสิงสู่คว้าจรด 10 พรรษา กับประกอบด้วยให้คำมั่นทะลุทะลวงสูง ประกอบด้วยดลให้บริการครอบคลุมทั่วประเทศ เพราะว่าธุรกิจเซนเซอร์จักกระทำวัดค่าทุก ๆ 5 นาที และ จักส่งข่าวจรอีกทั้ง Magellan เพื่อจะประมวลผลข้อมูล กับแสดงผลดำรงฐานะคุณค่าความชื้นในลมฟ้าอากาศ อุณหภูมิ และ ค่าฝุ่น PM 2.5 เสนอผลพื้นที่จดในชั้นชุมชน กระจายพื้นที่ 3 จังหวัดอีอีซี นอกจากนี้ยังคว้าปฏิรูปเป็น Dashboard บอกผลสรุปรายดือนแห่งหนทางสรรพสิ่ง Web Based เพื่อให้เทศมนตรีนคร ไม่ก็ ผู้มีส่วนยุ่งเกี่ยวที่การพัฒนาบุรีได้สมรรถนำมาดำรงฐานะข้อมูลเพื่อจะนำไปสู่การวางแผนปรับปรุงบุรีสถานที่ตอบโจทย์ประชาชนได้มาชนิดตรงมากยิ่งขึ้น ยิ่งไปกว่านั้นการให้บริการข้อมูลแห่งแปลนเรียลไทม์หลังจากนั้น เอไอเอส จะมีแผนการรวมกันข้อมูลร่วมกับดักวงจรข่ายนักค้นคว้า เพราะจักรวมพินิจพิจารณาข้อมูลขนาดใหญ่(Big Data) มอบสามารถวิเคราะห์เพื่อที่จะบอกล่วงหน้าลมฟ้าอากาศล่วงหน้า สำหรับการดำเนินการบริหารทรัพยากร ด้วยกันงานสอดส่องกลางเมืองในเนื้อที่แยกออกมีประสิทธิภาพบริบูรณ์นอกจากนี้ ผู้อำนวยการเทอะทะ บริสุทธ์ป้า บอกเพิ่มเติมตวาด ขณะนี้สถานที่ทั่วโลกกำลังกายพบปะกับดักงานแพร่เชื้อสรรพสิ่งเชื้อไวรัสวัวโพง-19 กับมีผลกระทบถึงชีวิต ซึ่งดีป้าก็ได้ก้าวหน้าเพื่อให้เกิดการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ประชาชนเปลี่ยนวิกฤตจากไปแยกออกได้ แต่เพราะด้วยโจทย์เม็ดฝุ่นไทยเราก็อีกต่างหากจำต้องพบปะรายปี เป็นพิเศษฤดูที่มีความกดอากาศเสื่อมลง จรดจักไม่มีผลกระทบโดยด่วนแต่ก็เกิดการสะสมไม่มีเงินส่งผลประกบพลานามัยสิ่งของประชาชนคว้า โดดเดี่ยวมนุชอีฉันเองคงไว้ในเวลานี้ จรดจักรณรงค์ข้างต่าง ๆ แต่ว่าอีกทั้งเปล่าสมรรถที่จะกอบกู้ความสมบูรณ์สิ่งของชั้นบรรยากาศแห่งดีกลับคว้าทันที ชิ้นสถานที่ทำกันได้ในเวลานี้ถือเอาว่าการหลบหลีกหลีกเลี่ยงและป้องกัน ซึ่งการสมคบคิดกับเอไอเอสในครั้งนี้ก็ได้ผลปรับปรุงเครื่องอุปกรณ์เพราะด้วยประชาชนมอบคว้าคอยสืบสวนคุณลักษณะสภาพอากาศที่คล้ายเวลาจริงมากที่สุด เพื่อเตรียมรับมือปกปักรักษา หลบ ครบครันตัดทอนความเสี่ยงที่งานครอบครองผลกระทบขนมจากปัญหามลพิษในลมฟ้าอากาศคว้าสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน “depa PM 2.5” ได้แล้ววันนี้ ทั่วกบิล iOS และ Android มุข http://onelinkมันสมองto/depapm หรือ สแกน QR Code Newsdepamobile-applicationInternet of Thingsดราฟท์คุณค่าธุลี PM 2.5

https://storage.googleapis.com/techsauce-prod/ugc/uploads/2020/5/AW_Promote_depa_pm2.5-01.jpg

https://storage.googleapis.com/techsauce-prod/ugc/uploads/2020/5/AW_Promotedepapm2.5-0288.jpg

https://storage.googleapis.com/techsauce-prod/ugc/uploads/2020/5/AW_Promotedepapm2.5-0388.jpg

https://storage.googleapis.com/techsauce-prod/ugc/uploads/2020/5/AW_Promotedepapm2.5-0488.jpg