เจ๊สัวเติบโต – คุณหญิงวรรณา เอียง Big Lot ‘เบอร์ลี่ กาลเวลาเกอร์’ 30 โล้นใบหุ้น มูลค่าร่วมเฉียด 1,200 โล้นตีน

เจ้าขรัวเติบโต – คุณหญิงชนชั้นา ประธานกรรมการ และรองประธานกรรมการ เอียง Big Lot ‘เลขหมายลี่ สมัยเกอร์’ 30 โล้นหุ้น มูลค่าร่วมฉิวเฉียว 1,200 โล้นบาทา บอกข้อมูลจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์กับตลาดค้าหุ้น (ก.ล.ต.) เปิดเผยตวาด ตามที่ข้อมูลแบบบอกการเปลี่ยนแปลงงานกำหนดหลักทรัพย์สิ่งของผู้บริหาร วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 บอกดุ คุณเจริญ ซิริวัฒนภักดี ประธานกรรมการ และคุณหญิง ชาติชั้นวรรณะา ซิริวัฒนจงรัก รองประธานกรรมการ บริษัท เลขหมายลี่เวลาเกอร์ ขีดคั่น (มหาชน) (BJC) ซึ่งครอบครองผู้ถือหุ้นที่ประกอบด้วยส่วนสัดการมีหุ้นส่วนมากสุดขอบที่ บริษัท ทีภาษาซีซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (ผู้ถือหุ้นชั้น 1 ที่สัดส่วน 66.80 % สิ่งของ BJC) จำหน่ายใบหุ้น BJC ผลรวม 30 ล้านใบหุ้น ที่สนนราคา 39.50 เท้า ราคารวมดำรงฐานะสินทรัพย์ 1,185 ล้านตีน ซึ่งสำเร็จทำรายการเปลี่ยนตลาดค้าหุ้น (Big Lot) เพราะว่าหุ้นส่วน หลักทรัพย์สมบัติธนชาตะ กำหนด (กลุ่มคน )เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา เนื่องด้วยปริมาณหลักทรัพย์ด้วยกันสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแห่งกำหนดก่อนกำหนดวันที่ก่อรายการ อยู่แห่งหน 2,675,730,550 ใบถือหุ้น ด้วยกันผลรวมหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแห่งหนสรุปหลังวันที่ทำรายการ สิงสู่แห่งหน 2,645,730,550 ใบถือหุ้น ขณะเมื่อ สนนราคาใบหุ้น BJC แห่ง วันที่ 18 เดือนกุมภาพันธ์ ที่ผ่านมาหยุดการขายอยู่ที่สนนราคา 39.25 เท้าประกบใบหุ้น มีประโยชน์บริบูรณ์ระหว่างเวลากลางวันสิงสู่ที่ 40 ตีนประกบใบหุ้น กับสนนราคาต่ำสุดระหว่างทิวากาลอยู่แห่ง 38.75 ตีนทาบใบหุ้น เพราะราคาปรับเปลี่ยนน้อยลงจากวันก่อนเค้าหน้า 0.25 ตีน หรือว่า 0.63% มีผลรวมการค้าขายรวม 35,659,993 หุ้น มูลค่ารวม 1,407,643.96 ตีน NewsDeal DigestBJCBig Lot

https://storage.googleapis.com/techsauce-prod/ugc/uploads/2020/2/big_lot-2.jpg

https://storage.googleapis.com/techsauce-prod/ugc/uploads/2020/2/big_lot-3.jpg

https://storage.googleapis.com/techsauce-prod/ugc/uploads/2020/2/big_lot-1.jpg