เข้าใจเขาแจ้งฉัน!? ดวงเนตรงดงามแอบซ่อนมองเห็น CEO Huawei ใช้ Apple iPad ขณะผ่านเครื่องเคราสแกนแห่งท่าอากาศยาน

ดูเหมือนว่า Ren Zhengfei ผู้ครอบครอง CEO สรรพสิ่ง Huawei จักประกอบด้วยความชื่นชมผลิตภัณฑ์สรรพสิ่ง Apple คู่อริอสุราเทิ่งที่ท้องตลาด mobile กับ tech market สิงสู่เหมือนกัน ครั้นประกอบด้วยมนุชซ่อนมองเห็นและแชร์ทิวทัศน์เขากับ iPad ระหว่างที่เปลี่ยนขั้นตอนความปลอดภัยในสนามบินแห่งหนเอ็ดในนครจีน กลายเป็นกรณีโด่งดังใน social media สิ่งของจีนขณะนี้ ดังที่ Huawei เองก็มีผลิตภัณฑ์ใน tablet ที่เรียกหาดุ MediaPads ด้วย จะอย่างไรก็ตาม ตัวนำจีนประการ South China Morning Post ชินปริปากดุ Zhengfei ไม่ไหวอำพรางที่ตัวเองครอบครองคู่รัก Apple นกเขาเคยมอบสัมภาษณ์เอาไว้เมื่อหัวปีตวาด“ลูกๆ ของผมชอบใช้คืนผลิตภัณฑ์สิ่งของ Apple มากกว่า Huawei เสียแต่ว่านั้นก็ไม่ได้แสดงกรณีแหวเขาทั้งหลายจักไม่รักแบรนด์ Huawei พ้นซะเชียว เสียแต่ว่าต้องยินยอมดุบนบานศาลกล่าว iPhone ประกอบด้วย ecosystem ณระบบแห่งดีงามกับสมควร เมื่อครัวเรือนสรรพสิ่งกระผมอยู่ที่ต่างด้าว เหตุฉะนี้ ข้าพเจ้าจึ่งยังซื้อ iPhone แจกเด็กๆ ชดใช้ ข้าพเจ้าไม่ไตร่ตรองแหวคนน่าจะไตร่ตรองต้นฉบับลีบๆ บริหารที่ฉันมลัก Huawei จะจำต้องคือการมลักเพียงที่ถือสิ่งของ Huawei เท่าเทียมตรงนั้น”ตอนเหตุเดิมข่าวสารการควบตามติด ธิดาสิ่งของ Zhengfei และ Ming Wanzhou CFO สรรพสิ่ง Huawei ที่แคนาดาครั้นชันษาที่แล้ว ก็ผ่านพบตวาดธิดาของนกเขาใช้คืนทั่ว iPhone iPad กับ MacBook ซ้ำเอ็ด Zhengfei คุ้นบอกกับดัก Bloomberg ตวาด “Apple เป็นกงสีชั้นนำสิ่งของแหล่งหล้า ถ้าหากพ้นไป Apple ก็ทรงไว้ไม่มี mobile internet ผมแล้วจึงเหล่ Apple เป็นเสมอเหมือนครูผู้สอนแห่งพัฒนามาก่อนกำหนดเรา หลังจากนั้นณขั้นเด็กนักเรียน ฉันใดข้าพเจ้าจำต้องค้านครูอีกด้วย? กระผมคงไว้ไม่มีวันทำต้นร่างตรงนั้น”แต่ความบริสุทธิ์ใจและเปิดเผยของ Zhengfei จะเกิดเรื่องน่าชื่นชอบ แต่งานถูกใจ Apple สิ่งของเขาก็ไม่ได้ช่วยจ่ายเป็นผลดีไม่ก็ผลเสียหายสาหัสสากรรจ์กับดักกงสีต้นสักเท่าไหร่ กระนั้นก็ตาม เหตุนี้อาจจะต่างออกลูกไปเพื่อพนักงานบริษัท เพราะพอหัวปีก็มีข่าวสารดุ บุคลากรสรรพสิ่ง Huawei ญิบมนุช ถูกลดตำแหน่งจากการแห่งจรสองตเกี่ยวกับ iPhone กับยังถูกตัดทอนค่าตอบแทนรายเดือนเช่นกันด้วยเชิงอรรถเนื้อหา NextShark NewsiPadapplehuaweiren-zhengfei

https://storage.googleapis.com/techsauce-prod/ugc/uploads/2019/10/1430821D-2775-47A1-A441-018F1D72EBA4.jpeg

https://storage.googleapis.com/techsauce-prod/ugc/uploads/2019/10/A990229A-6D40-4E29-B6E9-45C215059A22.jpeg